Alaskagolfen

Alaskagolfen heter Gulf of Alaska på engelska och precis som namnet antyder så är detta en bukt med kust till Alaska i USA. Som en del av Stilla havet så definieras den här bukten av Alaskas södra kust som sträcker sig från Alaskahalvön. Kodiak ön ligger i väst och Alexanderarkipelagen i öst. I Alexanderarkipelagen så finns Glacier Bay och Inside Passage. Längsmed kusten till Alaskagolfen så finns det berg med skogar och även glaciärer vars smältvatten rinner ut i bukten. Under senare år så har det talats en hel del om det naturfenomen som upptäckts i bukten som ger ett intryck av att två oceaner möts men inte blandas med varandra. Rent vetenskapligt så rör det sig om vatten som visst beblandas men som på ytan ger intryck av att inte göra det. Bilder av detta fenomen är minst sagt spektakulära och något som man kan förundras över.

Mer om Alaskagolfen

Två hav vid Alaskagolfen

Två hav möts

Alaskagolfen har ett ekosystem som klassas som Klass 1. Det här betyder att det är mycket produktivt. I bukten så finns det gott om koraller som trivs i djupt vatten. Man kan finna koraller på 150 meters djup såväl som på 900 meters djup i denna havs-del. Det stormar ofta i Alaskagolfen och många av stormarna rör sig längsmed kusten söderut. På vägen så samlar de kraft och när de sedan drar in över USA så kan de vara riktigt farliga. En mycket stor del av den nederbörd som faller över sydvästra USA kommer just från Alaskagolfen.

Det finns gott om djurarter i vattnet och här bör späckhuggaren nämnas. Späckhuggarna lever gruppvis i bukten och man kan ge sig ut med båtar för att skåda dessa. Detta bör förstås göras tillsammans med experter eftersom det här är vilda djur som måste behandlas med respekt och försiktighet.

Platsen där två oceaner möts

Du kanske redan har sett bilder från Alaskagolfen där det ser ut som att två olika vatten möts utan att beblandas. Den ena sidan är mörkt blå och den andra turkost brunaktig. Skiljelinjen har ett slags skum och rör sig i vågor. Det ser verkligen ut som att två olika hav möts utan att blandas. Nu är det förstås så att det alls inte rör sig om två olika hav, vi är ju fortfarande i samma bukt som är en del av Stilla havet! Det som orsakar detta häftiga fenomen är tillförseln av vatten från glaciärer som tack vare strömvirvlar i bukten förs ut i bukten och skapar en situation där det uppstår olika densitet i vattenmassorna. Det här gör att man får en viss skiljelinje där det blir svårare för vattnet att blandas. Strömmarna som rör sig ut mot Alaskagolfen för med sig en massa sediment från glaciärerna, och leran och sedimentet ger en annan färg. I sedimentet så finns det också järn. Tack vare strömmarna som för vattenmassorna från glaciärerna österut och västerut så förs järn ut till delar av viken som är fattiga på järn. Det är också den här processen som leder till att vattenmassorna har olika färg och ger intrycket av att vara två helt olika havsdelar.