Chile

Landet Chile ligger i Sydamerika och det finns lite olika teorier omkring hur namnet på landet kom till. Diego de Rosales som var en spansk krönikör under 1600-talet så kallade inkaindianerna Aconcagua-dalen för “Chili” vilket ska ha varit en förvanskning av hövdingen Tilis namn. Tili ska ha varit områdets hövding då Inkafolket erövrade det under 1400-talet. En annan teori gör gällande att Aconcagua är mycket lik en annan dalgång som ligger i Peru där det fanns en stad med namnet Chili. Det kan också vara så att Chile har fått sitt namn från ett indianskt språk och att meningen i sådant fall är “världens ände”, “fiskmåsar”, “kyla” eller “snö”. De spanska konkvistadorerna hörde om detta namn från Inkafolket och man stavade namnet “Chili” på engelska tills 1900 då man bytte till dagens stavning nämligen Chile.

Chile har gräns till Argentina i öster, Bolivia i nordost och till Peru i norr. Ögrupperna Påskön, Desventuradaöarna, Juan Fernández-öarna och Sala y Gómezön i Stilla havet tillhör Chile och landet gör anspråk på en del av Antarktis. Chiles huvudstad heter Santiago de Chile och är även landets allra största stad. Den öken som finns i landets norra del är rik på mineraler och framförallt på koppar. De flesta bor i landets centrala delar där man även bedriver jordbruk. Landet är rikt på skog och betesmarker, och här finns det även några vulkaner och sjöar. Landets södra kust ser ut som en labyrint av fjordar och kanaler med halvöar och öar.

Lite historia

Spanien koloniserade Chile under mitten av 1500-talet och tog över Inkafolkets områden i norra och centrala Chile. Man lyckades dock inte erövra Mapuchefolkets områden i de södra och centrala delarna av landet. Chile utropade sin självständighet från Spanien 1818 och under 1800-talet så växte landet ekonomiskt och även vad gäller territorium. Det var under denna tid som Mapuche-folket motstånd besegrades.

Under 1960- och 1970-talet så gick landet igenom ett politiskt tumult som kulminerade i en statskupp 1973 som ledde till en period på 16 år med en militär diktator som ledare för landet. Det var Augusto Pinochet som ledde denna regim som föll 1990 och som ersattes av en politisk koalition. Idag är Chile en av Sydamerikas mest stabila nationer.

Geografi och klimat

Atamacaöknen i Chile

Atamacaöknen

Chiles klimat är varierat och här finns världens torraste öken i norr, Atacamaöknen. I mitten av landet så har man ett medelhavsklimat. På Påskön så råder det tropiskt fuktigt klimat och landet har även alpin tundra och glaciärer. Chile sträcker sig cirka 4 300 km från norr till syd och ligger inom Stilla havets eldring med vulkanisk aktivitet. Det här landet räknas som världens smalaste och längsta land. I Anderna finns några av världens högsta bergstoppar som når över 6 000 meters höjd. Den högsta toppen finns på berget Ojos del Salado och den ligger på 6 879 meters höjd.