Howlandön

Howlandön har tillhört USA sedan den 5 februari 1857 och räknas som ett område inom Förenta staternas avlägset belägna öar. Den här ön har aldrig blivit en införlivad del av USA och det är kanske inte så konstigt för här finns ingen befolkning och de som rör sig på ön är i huvudsak forskare som kommer hit för att undersöka miljö och natur. Man brukar tala om Howlandön och Bakerön tillsammans som Baker-Howland för Bakerön ligger bara omkring 100 km bort från Howland. Tillsammans så kallas de två öarna på engelska för Phoenix Islands.

Howlandön upptäcktes år 1822 av den amerikanske kaptenen George B. Worth, men mer känt är kanske att ön aldrig någonsin nåddes av Amelia Earhart då hon misslyckades med att flyga runt jorden. Howlandön ligger i Mikronesien som är en del av Stilla havet, halvvägs mellan Australien och Hawaii.

Mer om Howlandön

Amelia Earheart nådde aldrig Howlandön

Amelia Earheart

Den här ön upptäcktes alltså under tidigt 1800-tal av USA men det skulle dröja tills 1857 innan USA officiellt lade anspråk på den. Både amerikanska och brittiska företag utvann guano på ön fram tills 1890 och man försökte under 1935 att kolonisera ön men detta lyckades inte. För att få komma till Howlandön så måste man ha ett särskilt tillstånd från amerikanska US Fish and Wildlife Service. Det är för det mesta forskare och utbildare som kommer hit, och det finns ett flygfält som anlades 1937 i förberedelse för Amelia Earhart som förväntades landa för att tanka, men det skedde alltså inte och idag så kan man inte använda flygfältet då det inte servas. Man får istället ta sig till ön med båt. På mitten av öns västra kust så finns det en plats där båtar kan lägga till.

Geografi och klimat

Howlandön är en korallö med en högsta höjd på 6 meter. En stor del av ön består av sand och låg vegetation. Det finns inga källor till sötvatten och idag så räknas ön som ett naturskyddsområde. Ön omges av ett smalt rev och här finns det gott om sjöfåglar. Ön har ett rikt marint liv som är av stort intresse för de forskare som kommer hit för att studera unika arter på nära håll. Klimatet är ekvatorialt och det betyder att man inte får mycket regn och att solen skiner på ett mycket intensivt vis. Temperaturerna regleras en aning av att det hela tiden blåser från öst.

Bakerön

Bakerön tillhör Förenta staternas avlägset belägna öar i Stilla havet och det är USA som har kontrollen över denna ö utan att den för den sakens skull är den del av USA. Man brukar tala om Bakerön tillsammans med Howlandön som ett ö-par då de ligger nära varandra. Ön har fått sitt namn av kapten Michael Baker som för USAs räkning upptäckte den år 1832. Det finns spår från tidigare bosättningar i form av en begravningsplats och spår av bebyggelse. Ön har ingen hamn så man får lägga till vid kusten för att ta sig in förbi det rev som finns runt ön. Det här revet utgör en viss fara så det finns en fyr på ön som varnar om det.

Landningsbanan som anlades under det andra världskriget är idag övergiven, och den är täckt av vegetation så den går inte att använda.

Geografi och klimat

Kust på Bakerön

Bakerön

Bakerön är en korallö med en högsta punkt på omkring 8 meter och den största delen av ön består av sand och lägre vegetation. Här finns det inga källor till sötvatten och det finns heller ingen befolkning som bor på ön permanent. USA administrerar Bakerön via U.S. Fish and Wildlife Service och ön räknas som ett naturskyddsområde. Klimatet är ekvatorklimat med lite regnfall, konstant vind och starkt solsken. Här finns ingen lagun och ön är fri från träd. Vegetationen består istället av fyra olika slags gräs och buskar.

Bakerön är en viktig plats för fåglar och det finns gott om olika typer av sjöfåglar som har gjort ön till sitt hem. En del av dessa fåglar anses tillhöra utrotningshotade arter. I vattnet och i revet omkring ön så finns det också sköldpaddor.

Historia

Bakerön upptäcktes redan 1818 av kapten Elisha Folger som kom på valskeppet Equator. Han gav ön namnet New Nantucket men ön har alltså fått sitt namn av kapten Michael Baker som kom år 1834. Det finns källor som hävdar att han kom till ön 1832 och återigen 1839 för att begrava en amerikansk sjöman. Det var hursomhelst kapten Baker som gjorde anspråk på ön år 1855.

USA lade beslag på ön 1857 och man kom för att utvinna den guano som fanns på ön mellan 1859 och 1878. 1886 så sålde amerikanska Guano Company rättigheterna till den brittiska firman John T. Arundel and Company vilket gjorde ön till ett center för guanogrävning i Stilla havet fram tills 1891.

1935 så försökte amerikanska kolonister att bosätta ön. Man byggde en fyr, bostäder och försökte sig även på att odla olika typer av plantor. Det visade sig dock vara mycket svårt att få några träd att växa då ön har ett så torrt klimat och fåglar skadade de träd och palmer som man försökte odla.