Sydkorea

Sydkorea är ett mycket spännande land som bjuder på antika ruiner och fantastiska naturupplevelser med vackra landskap. Det här landet har också moderna städer där de som kommer på besök kan uppleva annorlunda kultur och tradition i total komfort. Till skillnad från grannlandet Nordkorea så är det här ett demokratiskt land med mycket god utveckling av ekonomi. Huvudstaden heter Seoul och är världens tionde största stad där antika tempel står vägg i vägg med moderna skyskrapor. Formellt så heter landet republiken Korea och det ligger i östra Asien på den södra delen av Koreahalvön. I norr så har man gräns till Nordkorea och via vattnet så gränsar man även till Japan och till Kina.

Med 50 miljoner invånare så är Sydkorea ett mycket tätbefolkat land. De allra flesta bor i städerna där det finns bättre möjlighet till jobb och utbildning.

Sydkorea – en av fyra tigrar

När man talar om Sydkorea så brukar man nämna att det här landet är en av de fyra tigrarna. De andra tigrarna är Taiwan, Singapore och Hongkong. Det som gör att man kallar dessa länder (Hongkong är idag en del av Kina) för tigrar är att de alla står bakom marknader som växer snabbt. Snabbt växande ekonomi har också fått sitt eget tigeruttryck, nämligen tigerekonomi. Tigerekonomi har man börjat använda för andra länder som har en ekonomi som växer snabbt, som till exempel Irland under början av 2000-talet.

Geografi och klimat

Seoul, Sydkoreas huvudstad

Seoul på kvällen, floden Han

Sydkorea upptar 45 % av Koreahalvön och totalt sett så har landet en yta på 99 313 km². I söder så finns Koreasundet, i väster ligger Gula havet och i öster det Japanska havet som är en del av det Stilla havet. Den sydvästra kusten har gott om öar, vikar och uddar, medan den östra kusten har en mer rak formation. I Sydkorea så finns det gott om berg och högland och den högsta bergstoppen är en vulkan med namnet Halla-san vars topp ligger på 1950 meter. Det här berget ligger på ön Jeju som är Sydkoreas största ö och som ligger omkring 10 mil från fastlandet.

Sydkorea har många öar men av 3 500 öar så är det bara 600 som är bebodda. Landet kännetecknas av ett inlandsklimat med långa, torra och kalla vintrar och fuktiga och varma somrar. Man har fyra olika årstider och det är luftmassorna som kommer in från Asien som har störst påverkan på vädret. I Seoul så ligger vintertempereraturerna på några minusgrader medan sommaren ger varma dagtemperaturer på omkring 25° C. Cheju öarna har ett mildare väder än resten av landet och här hamnar man sällan på minusgradiga temperaturer under vintern. I Sydkorea så är man känsligare för tyfoner än i Japan och Taiwan, Kinas östra kust eller på Filippinerna. Tyfonerna kommer in över landet under sensommaren och för med sig häftiga regn. På grund av regnen så råkar man ibland ut för kraftiga översvämningar.

Kina

Det allra största landet i Ostasien är Kina och det här är också världens folktätaste land. Faktum är att man under slutet av 1970-talet ansåg befolkningstillväxten som så pass alarmerande att man i Kina införde en regel som i vissa områden gjorde gällande att man bara fick ha ett barn per familj. Man tror idag att Kina har omkring 1.5 miljarder invånare men det är svårt att säga en exakt siffra då regeln om ett barn per familj har lett till en hel del mörkning då många ändå skaffar fler och ljuger om detta. I Kina så tampas man fortfarande med gränskonflikter, både till land och till sjöss. Det pågår fortfarande en aktiv diskussion om vilka gränsdragningar som ska gälla med länder som Pakistan, Indien, Japan, Taiwan, Malaysia, Filippinerna och Vietnam. Konflikterna rör ofta landområden och sjöområden där det finns naturliga rikedomar, råvaror som samtliga länder inblandade i konflikterna givetvis är intresserade av att kontrollera och dra nytta av.

Geografi och klimat

Kinas landgränser är mot Ryssland, Nordkorea, Mongoliet, Vietnam, Burma, Laos, Bhutan, Indien, Pakistan, Nepal, Tadzjikistan, Afghanistan och Kazakstan. Kina har också havs-gräns mot länderna Nordkorea, Sydkorea, Japan, Malaysia, Filippinerna, Vietnam och Brunei. Kinas yta är nästan lika stor som hela Europas yta samlat och här finns det en stor variation vad gäller natur och djurliv. De flesta bor i de östra delarna av landet och i väster så finner man glest befolkade bergsområden, ödemarker och öknar. Nordost om Kina så ligger Gula havet som är en havsbukt, i öster så finns det Östkinesiska havet och i sydost det Sydkinesiska havet. De här tre havs-delarna är samtliga en del av det Stilla havet.

Landets sydligaste delar ligger i tropikerna medan de norra delarna är i höjd med norra Tyskland. I söder så har man alltså ett subtropiskt varmt klimat medan norr bjuder på ett klimat som är kyligare och som mer liknar det som vi ser i norra Europa. I östra Kina så har man ett havsklimat men i större delen av landet så kan klimatet beskrivas som kontinentalt där monsunvindar drar in och temperaturerna kan variera stort under året.

Omstridda sjöområden

Kina har en hel del tvister med grannländer omkring var gränser ska dras. Då det rör sjöområden så tvistar Kina med Japan om Senkaku öarna (alternativt Diaoyu öarna på kinesiska) som ligger i Östkinesiska havet. Under det Andra Världskriget så beslutade USA om att Kina skulle ta över ön Taiwan och att Japan skulle få Senkaku öarna. Det här var dock inget som Kina gick med på och diskussionen omkring kontrollen av öarna är fortfarande aktuell. Att öarna är av så stort intresse beror förstås på att man tror att de har gas- och oljefyndigheter. Kina anser sig också ha rätten till den större delen av det Sydkinesiska havet. Här är det också så att man tror att det finns gott om naturliga rikedomar på botten, och andra länder som är intresserade av rätten till områden i detta hav är Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan och Filippinerna.

Världens största befolkning

Något som är mycket intressant med Kina är förstås politiken man för vad gäller barnafödande. Sedan slutet på 1970-talet så finns det en lag som gör gällande att varje familj bara kan ha ett barn. Reglerna är lite olika beroende på var i landet man befinner sig. Den här så kallade enbarnspolitiken tros ha fungerat men det är som sagt så att det kan vara lite svårt att veta exakt hur många kineser det egentligen finns då vissa familjer kringgår reglerna och i hemlighet skaffar fler barn som inte registreras. Med omkring 1.5 miljarder invånare så är detta världens mest befolkade land. Befolkningen består av olika folkgrupper och minoriteter och här är gruppen Han den allra största.

Japan

På japanska så kallas Japan för Nippon-koku eller Nihon-koku och det här är en ö-stat som ligger i Stilla havet. Rent praktiskt så rör det sig om 6 852 öar som tillsammans bildar landet Japan men det är de fyra största öarna, Honshu, Hokkaidō, Kyushu och Shikoku som utgör den allra största delen av landet. Med en total yta på 377 923 km² så är Japan ett ganska så litet land och därför så är det anmärkningsvärt att man har mer än 127 miljoner invånare vilket korar landet som världens tionde folktätaste land. Bara i landets huvudstad, som har en yta som kan jämföras med Skåne, så bor det omkring 36 miljoner människor.

Geografi och klimat

Vulkanen Fuji i Japan

Vulkanen Fuji

Japans fyra huvudöar ligger i den västra delen av Stilla havet, den nordligaste är Hokkaidō från vilken man når det Ochotska havet som även har kust till Ryssland. Längst söderut så finns Ryukyuöarna. Japans form och terräng har påverkats starkt av det faktum att landet ligger mellan den eurasiska tektoniska plattan och Stillahavsplattan. Detta kan man se genom de bergsformationer som finns på öarna och på att det här också finns flera vulkaner. En känd vulkan är berget Fuji som rent praktiskt klassas som en aktiv vulkan men som anses vara sovande och därför ofta refereras till som inaktiv. I Japan så har man fyra årstider men klimatet kan se lite olika ut beroende på var i landet man befinner sig. I norr så är klimatet tempererat medan söder bjuder på ett subtropiskt klimat. Vintrarna kan bli långa och kalla i norr och man får ofta snöfall med nordvästliga vindar. Om man istället tar sig söderut under vintern så får man en varm temperatur som under sommaren är riktigt het.

Stortokyo

Japans huvudstad kallas för Stortokyo och är Tokyos samlade storstadsområde. Det här stadsområdet ligger på ön Honshu. Här bor det mer än 35 miljoner människor och därmed så kan Stortokyo koras som världens allra folkrikaste storstadsområde.

Jordbävningar och tsunamivågor

I och med att landet ligger på skarven mellan två tektoniska plattor så är den seismiska aktiviteten mycket hög. Hela Japan drabbas regelbundet av jordbävningar. Dessutom så sker det att tsunamivågor uppstår och här bör den historiska Stora Kanotjordbävningen nämnas som 1923 ledde till att mer än 140 000 människor dog då Tokyo förstördes av en tsunamivåg. 2011 så utsattes man återigen för en enorm tsunamivåg efter jordbävningen vid Tōhoku som trots varningssystem lyckades överraska japanerna och som hade katastrofala konsekvenser, däribland ett kärnkraftshaveri.

Den viktiga skogen

En stor del av Japans yta är skog som växer i bergstrakterna på öarna. Skogen är viktig för Japan på flera sätt. Dels så behöver man den som råvara för att bygga och dels så hjälper den till med att binda vatten så att lägre delar av landet inte svämmas över efter häftiga skyfall. Japan importerar dock en hel del timmer då det är för svårt att komma åt den egna skogen och exploatera den. Landet har infört nationella program för att bevara skogen där man ser till att återplantera skog som har skövlats. I Japan så finns det barrskog, tempererad skog och barrskog och det finns områden där man ser blandning mellan barr- och lövträd vilket har uppstått på ett helt naturligt sätt. Stora delar av skogarna är privata och det betyder att man inte får röra sig i dessa fritt utan tillstånd.

Östkinesiska havet

Söder om det Japanska havet så ligger det Östkinesiska havet som räknas som ett av bi-haven till Stilla havet. Östkinesiska havet som även går under namnet Östkinesiska sjön omges av länderna Kina, Japan, Korea och Taiwan. Faktum är att detta hav har gått under andra namn som till exempel under 1800-talet då det kallades för Korea havet. Havet är mycket viktigt i kinesisk litteratur där det refereras till som det östra havet. Temperaturer i området kan variera skarpt på grund av att det här havet utsätts för starka monsunvindar under vissa delar av året.

Geografi och klimat

Fiske i Östkinesiska havet

Fiske är en viktig näring i havet

Östkinesiska havet flyter samman med Japanska havet via Koreasundet och är även sammankopplat i norr med det Gula havet. Länderna som ligger runt havet är Sydkorea, Japan, Taiwan och Kina. Havet får sötvatten bland annat från floden Yangtze som även går under namnet Chang Jiang och som är en av de allra största floder som mynnar ut i Östkinesiska havet. Viktiga öar är Sankaku öarna som de kallas av Japan men som av Kina kallas för Diaoyu öarna samt Tong ön. I norra delen av havet så ligger det rev under vattenytan och dessa är Socotra, Hupijiao och Yajiao.

Här påverkas vädret väldigt starkt av monsunvindar som uppstår på grund av olika temperaturer på land och i vattnet. Under sommaren så är landmassan i Asien mycket varmare än i havet, och på vintern tvärtom. Sommarens heta luftmassor över Asien leder till områden med lågtryck som i sin tur skapar monsunvindar vilket under sommartid blåser mest från sydost. Det här ger varm och fuktig luft från västra Stilla havet vilket ger en regnig sommar med tyfoner. På vintern så är det precis tvärtom, och vinden ligger mest på från norr med kall och torr luft från kontinenten.

Ö-konflikten i Östkinesiska havet

Det här havet dyker ofta upp i debatter och nyheter på grund av de konflikter som finns mellan de olika länderna som ligger runt det. 2012 så tog sig aktivister från Japan iland på en obebodd ögrupp i havet som en protest mot Kina och för att visa att öarna tillhör Japan. Öarna som ligger utmed Kinas kust är under Japansk kontroll men både Kina och Taiwan gör anspråk på dem. Under flera decennier så har ö-konflikten pågått och det beror på att det finns gasfyndigheter på dessa obebodda öar. Denna ö-konflikt är inte den enda som existerar i området. Kina, Japan och Sydkorea är också oense om hur gränserna för ekonomiska zoner i vattnet ska dras och det här är en debatt som då och då hettar upp. Den här konflikten har också med gasfyndigheter att göra då varje land givetvis vill kontrollera de naturgasfickor som upptäcks på Östkinesiska havets botten.

Ochotska havet

Den som vill känna lukten av drivis kan ge sig ut på tur ombord på ett isbrytarfartyg från Hokkaido vid Japans kust till det Ochotska havet. Det här kan verkligen bli en spännande upplevelse som börjar med en tågresa genom ett snölandskap mot havets kust, men man måste inte resa till Japan för att komma detta hav nära, det har även kust till Ryssland (i norr), Kamtjatka (i öst) och Kurilerna (i sydost). Det här havet är en fascinerande plats som till stora delar är fruset mellan november och juni. Havets djupaste punkt ligger på cirka 3 363 meter men medeldjupet ligger på omkring 800 meter.

Det istäckta havet

Isbrytare på Ochotska havet

Isbrytare

Det där att Ochotska havet brukar vara täckt av is är allmänt känt, men det är inte så att hela havet ligger under is under de kallaste månaderna och det går att ta sig ut på vattnet med hjälp av isbrytare. Anledningen till att detta hav är benäget att frysa är att det får en hel del sötvatten från Amurfloden vilket minskar på saliniteten i havet vilket i sin tur innebär att även smältpunkten höjs. På grund av detta så kan is snabbare bildas. Förutom att Ochotska havet fylls av drivis så är det också ofta mycket stormigt och dimmigt. Det här gör det stundtals farligt att färdas på vattnet.

Gott om fisk

Det här havet är mycket viktigt för den ryska fiskeindustrin då det finns gott om fisk i det. I och med att den större delen av havet omges av ryskt territorium så är det också Ryssland som står för den större delen av fisket i det. Under 1800-talet så var det här även en viktig zon för valfiske. Stor fokus låg på jakt av grönlandsvalar och när jakten var som mest intensiv så låg omkring 160 skepp i regionen och en del av dessa kom från USA. Valjakten pågick fram till början av 1900-talet då den avtog.

Olja och gas

När man pratar om det Ochotska havet så måste naturtillgångarna av olja och gas nämnas. Enligt ryska undersökningar så ska det finnas 29 olika zoner med gas och olja i detta hav. Det här är områden som ligger nära kusterna och man har räknat ut att det kan röra sig om hela 1,2 miljarder ton råolja såväl som om 1,5 miljarder kubikmeter naturgas så det är tillgångar som är otroligt viktiga för Ryssland.

Viktiga hamnar vid Ochotska havet

Det finns förstås flera viktiga hamnar omkring det Ochotska havet och många av dessa ligger i Japan såsom Abashiri, Monbetsu och Wakkanai som alla finns i den japanska regionen Hokkaido. Viktiga ryska hamnar är Magadan och Palana. Magadan grundades 1921 och under Stalins tid så var det här ett slags transitcenter för fångar som skickades till arbetsläger. Även i mer modern tid så har denna stad förknippats med slavarbete som till exempel då den har varit ett centrum för utvinning av guld som sedan skickats vidare via hamnen. Idag så är det skeppsbygge och fiske som är viktigast för stadens ekonomi men utvinningen av guld är också en viktig inkomstkälla.

Japanska havet

I den västra delen av Stilla havet så ligger det Japanska havet mellan Asiens fastland och Japan. Nord- och Sydkorea och Ryssland har kust till detta hav och det pågår en konflikt om dess namn. I Nordkorea så heter havet Koreanska Östhavet medan sydkoreanerna kallar det för Östhavet. Vattnet i havet är för det mesta varmt och området drabbas ofta av monsuner som kan driva upp vågor på upp till 8 meters höjd. Den norra delen av havet kan dock bli riktigt kall och här kan vattnet till och med frysa till is under vintermånaderna.

Vad ska havet heta egentligen?

Grannländer till det Japanska havet

Japanska havet med grannländer

Det där med det Japanska havets namn är ingen liten sak och fortfarande något som diskuteras i regionen. Historiskt sett så har alla parter i konflikten till viss del rätt, men sedan 2012 så bestämdes det av International Hydrographic Organization (den internationella hydrografiska organisationen) att havet ska kallas för Sea of Japan på engelska. Det här är dock något som många tror kommer att ändras på grund av de högljudda protesterna från Syd- och Nordkorea. År 2017 så ska frågan ses över igen varpå havet kanske får ett nytt officiellt namn. Anledningen till att man inte gillar att havet kallas för Japanska havet är att man ser Japan som en kolonisationsmakt med ambitioner om att utvidga i regionen på ett aggressivt sätt.

Geografi och klimat

Man tror att det här havet en gång var omgett av land i alla riktningar och att det senare kom att förenas med Stilla havet. Strömmarna i havet cirkulerar motsols. Kurishio strömmen (även kallad Japanströmmen), Tsushima strömmen och den varma Öst Korea strömmen för varmt saltvatten till den norra delen av havet. De tre strömmarna går i norr samman med Tsugaru strömmen och flyter ut i Stilla havet via Tsugarusundet.

Japanska havet har tre sänkor:

  1. Japansänkan i norr
  2. Tsushimasänkan i sydväst
  3. Yamotosänkan i sydöst

Klimatet i havet kännetecknas av det varma vattnet i söder samt monsuner. Avdunstningen är stor och det särskilt mellan oktober och mars när den kraftiga nordvästra monsunvinden drar in med kall och torr luft. Den här avdunstningen leder till snöfall i bergsområdena som finns på Japans västra kust. Sjön kan vara mycket hård och man har vid upprepade tillfällen uppmätt tsunamivågor. Sibiriens kust fryser under 4-5 månaders tid och man kan ha is på kusten fram till juni beroende på hur vädret har sett ut ett visst år.

Fiske och naturliga rikedomar

Fisket är mycket viktigt i det Japanska havet och stor fokus ligger på sill, sardiner och tonfisk. Det finns sedan Andra Världskriget vissa problem med beståndet av dessa tre arter. Bläckfisken är också en art som man fiskar efter i detta hav och dessutom så tillverkas sjögräs för produktion av matprodukter. Kurilerna är en omdiskuterad ögrupp som det tvistas om och Sydkorea, Japan och Ryssland anser sig ha rätt till öarna. Tvisten har med fisket att göra. Det Japanska havet har även andra skatter som olja och naturgas och det särskilt i den norra delen av Japan och Sakhalin ön.