Panama

På Panamanäset i Centralamerika så ligger landet Panama som med USAs hjälp fick sin självständighet från Columbia år 1903. Landet har gräns till Costa Rica i väst, Colombia i sydöst, Karibien i norr och så till Stilla havet i söder. Panamas huvudstad heter Panama City och här bor omkring hälften av landets 3.6 miljoner invånare (2014). Fram till början av 1800-talet så var det här landet en spansk koloni men 1821 så bröt man med Spanien och gick istället med i en union med Ecuador, Venezuela och Nueva Granada. Unionen hette Republic of Gran Colombia och den upplöstes 1831 varpå Panama och Nueva Granada fortsatt var förenade och till sist blev till Republiken Colombia.

Panamakanalen

USA hjälpte Panama att bli självständigt från Colombia år 1903 och det gjorde det möjligt för USAs militära att bygga Panamakanalen. Den här kanalen förbinder Atlanten och Stilla havet via det Karibiska havet och den är en mycket viktig inkomstkälla för Panama som får in pengar via tullavgifterna i kanalen. År 1977 så skrevs ett avtal där kanalen övergick från USAs händer till Panamas. Panama är Latinamerikas andra största ekonomi och de har en enorm naturlig rikedom i form av tropiska plantor, djurarter och fåglar. En del av dessa arter kan man inte finna någon annanstans.

Geografi och klimat

Volcán Barú i Panama

Vulkanen Volcán Barú

Panama har en strategisk position i det centralamerikanska näset, och sedan år 2000 så har landet full kontroll över Panamakanalen som förenar Atlanten med Karibiska havet. Landet är inte särskilt stort och med en landmassa på 75 515 kvadratkilometer så hamnar man på 118:e plats jämfört med världens alla andra länder. Dominerande i landets landskap är bergen och kullarna som skapar en kontinental uppdelning. Man tror att denna bergskedja kommer sig av en landhöjning från sjöbotten där toppar kommit sig av vulkanisk aktivitet. Landets högsta punkt är vulkanen Volcán Barú med en höjd på 3 475 meter. Mellan Panama och Columbia så finns det tät djungel som anses vara ett rätt så skrämmande område som används av knarklangare och andra kriminella som tar gisslan.

Panamas djurliv är mycket spännande och här finns arter som hör hemma i Sydamerika såväl som i Nordamerika. Klimatet är tropiskt med temperaturer som är lite lägre på näs-sidan än vad de är nära Karibiska havet. Högre upp i bergsområdena så är det också vanligt med lägre temperaturer. Man har en regnsäsong som brukar ligga mellan april och december men som kan variera lite i längd från år till år. Det vanligaste är att det regnar mer på den Karibiska sidan än på Stillahavssidan. Det tropiska klimatet innebär att man har en rik flora och fauna.

Turism

Det blir alltmer populärt med turism till Panama vilket beror en hel del på att regeringen erbjuder skatteavdrag och rabatter för utlänningar och pensionärer. Det här har gjort att många ser Panama som ett gott alternativ att dra sig tillbaka till efter pensionen. År 2012 så kom omkring 2 200 000 besökare till Panama och det har även blivit vanligare med turism från Europa. Den nya trenden har haft en mycket positiv effekt på landets ekonomi och man har utsett vissa delar av landet som speciella turistzoner där man ger vissa skattefördelar specifikt för turistaktiviteter.

Nicaragua

Nicaragua är det största landet i Centralamerika med gräns till Honduras i norr och Costa Rica i söder. Landet har kust till Karibiska sjön såväl som till Stilla havet. Under 1500-talet så koloniserade det Spanska imperiet regionen. Nicaragua fick sin självständighet från Spanien år 1821 och sedan dess så har landet gått igenom perioder av politisk oro. Idag är landet en demokratisk republik och man har under senare år haft politisk stabilitet och ekonomisk tillväxt. År 2012 så kom man fram till en befolkning på omkring 6 miljoner, och befolkningen består av indianer från Mosquitokusten, européer, afrikaner, asiater och folk från Mellanöstern. Huvudstaden heter Managua och är den tredje största staden i landet. Det officiella språket är spanska, men det finns också andra språk som till exempel de indianspråk som olika indianstammar använder sig av.

På grund av att man har en så stor blandning av kultur och tradition så har landet stor mångfald inom konst och litteratur. Kända poeter och skribenter från Nicaragua är till exempel Rubén Darío, Pablo Antonio Cuadra och Ernesto Cardenal. Nicaragua är också på väg att bli en mycket populär turistdestination vilket beror en hel del på det sköna tropiska klimatet och på spännande miljöer med aktiva vulkaner.

Geografi och klimat

Sjö i Nicaragua

Bild över Nicaraguasjön

Landets geografi består av tre huvudzoner, nämligen låglandet vid Stilla havet, det centrala höglandet och låglandet vid Karibiska sjön. På stillahavssidan så finns de två största sötvattensjöarna i Centralamerika, Nicaraguasjön och Managuasjön. Omkring dessa sjöar så finns det bördiga slätter med jord som berikats av aska från närliggande vulkaner. Nicaraguasjön är Centralamerikas största källa till sötvatten och här finns den ovanliga sötvattenshajen som har fått namnet Nicaraguahajen. Nicaragua har naturtillgångar i form av silver, guld, koppar, zink, bly, volfram, timmer och fisk. I de delar av landet som ligger på lägre höjd så är klimatet tropiskt och när man kommer upp på högre höjd så blir det svalare och torrare.

Nicaragua drabbas ofta av naturkatastrofer i form av jordbävningar, jordskred, vulkanutbrott och hårda stormar. Man har också problem med förorenat vatten och avverkning av skog som leder till jorderosion. En femtedel av landet har avsatts som skyddade områden och naturreservat.

Turism

Idag så är turismen mycket viktig för Nicaraguas ekonomi och det här är ett område som bara växer. Många turister kommer från USA och en del stannar kvar och bosätter sig i Nicaragua. Man får även besök från andra delar av Centralamerika, från Sydamerika och från Europa. Populära turistmål är Granada León, Masaya, Rivas, San Juan del Sur och Corn Islands. Man utvecklar också konceptet ekoturism vilket lockar många att komma och besöka landet. Många kommer förstås också för att njuta av stränderna som lämpar sig väl för surfing.

Mexiko

Mexiko är ett land som räknas som en federal konstitutionell republik och som ligger i Nordamerika. Landet har gräns till USA i norr, till Guatemala och Belize, och det har kust till Stilla havet såväl som till Karibiska havet. Det här landet är det femte största i Amerika och har en folkmängd som år 2013 uppmättes till 118 miljoner. Mexiko har 31 olika delstater och ett federalt distrikt som är huvudstaden Mexiko City som också är landets största stad. Det här landet har varit mycket viktigt för flera olika civilisationer såsom Olmec, Toltec, Zapotec, Maya och Aztekerna. 1521 så erövrade och koloniserade Spanien det område som 1821 fick självständighet och blev till Mexiko.

Mer om Mexiko

Ruin i Mexiko

Lämningar från ursprungsbefolkningen

När landet hade fått självständighet så följde en period av ekonomisk instabilitet. Under Mexikansk-amerikanska kriget så gav Mexiko upp en del av sitt territorium till USA. 1910 så genomgick landet en revolution som slutade med att man införde det politiska system som används än idag. Mexiko har en av världen allra största ekonomier och är den tionde största oljeproducenten i världen. En stor del av världens silver kommer också från detta land. Det är också ett land som många vill besöka. 2010 så räknade man fram att Mexiko var världens tionde mest välbesökta land med omkring 22.5 miljoner utländska besökare varje år.

Geografi och klimat

Mexiko ligger i den södra delen av Nordamerika och det mesta av landet befinner sig på den nordamerikanska tektoniska plattan. Geopolitiskt så ses Mexiko helt och hållet som en del av Nordamerika tillsammans med USA och Kanada. Mexiko korsas från norr till syd av två bergskedjor, nämligen Sierra Madre Oriental och Sierra Madre Occidental. Sistnämnda är en förlängning av Klippiga bergen i norra Nordamerika. Från öst till väst i landets centrum så korsas landet av det mexikanska vulkaniska bältet som också har namnet Sierra Nevada. Det finns en fjärde bergskedja i landet med namnet Sierra Madre del Sur. Det här betyder i praktiken att en stor del av centrala och norra Mexiko består av platser med hög höjd. De tre största populationscentrumen ligger i dalar mellan de fyra bergsområdena och de är Toluca, Greater Mexico City och Puebla.

Landet har tropiskt och tempererat klimat. Under sommar och höst så drabbas kustområdena ofta av orkaner. Många av landets största städer ligger i Mexikodalen men här är man på så pass hög nivå över havet att man året om har ett temperat klimat med temperaturer på mellan 16 och 18 °C. I norra Mexiko så har man ett torrt klimat med sporadiska regnfall medan delar av det tropiska låglandet kan få ordentligt med nederbörd.

Ekonomi och turism

Sedan sent 1990-tal så har majoriteten av Mexikos befolkning tillhört en ständigt växande medelklass. Men mellan 2004 och 2008 så växte den fattiga delen av befolkningen och detta har fortsatt med en ökning av den befolkningsandel som lever i extrem fattigdom. Under början av 2000-talet så har elektronikindustrin vuxit kraftigt och Mexiko räknas som sjätte största land inom denna industri efter Kina, USA, Japan, Sydkorea och Taiwan. Man exporterar framförallt elektronik till USA och det rör sig mest om TV-apparater, skärmar, datorer, mobiltelefoner och andra elektroniska apparater. Mexiko är också en stor producent av bilar och många olika bilmärken har valt att utveckla och producera delar i detta land.

Mexiko är också en mycket populär turistdestination. Folk kommer från världens alla hörn för att vara med om festivaler, se ruiner, njuta av stränder och uppleva landets unika kultur. De flesta kommer under december månad och under mitten av sommaren. Många turister kommer från USA och består till stor del av collegestudenter.

Honduras

Honduras är en centralamerikansk stat som har gräns till länderna Nicaragua, El Salvador och Guatemala. Landet har en kortare kustremsa i söder mot Stilla havet och kust i norr mot det Karibiska havet. Landet var tidigare känt som Spanska Honduras och man använde sig av namnet för att skilja mellan Honduras och Belize som då hette Brittiska Honduras. Sedan 1975 så har emigrationen från Honduras ökat, och idag så lever många honduraner i USA där de försöker få jobb och en bättre tillvaro. Hälften av Honduras befolkning lever i fattigdom och det råder stor segregation mellan landets rika och fattiga så det är inte så svårt att förstå att många väljer att lämna landet för att söka sig till närliggande länder med bättre ekonomi och då särskilt till USA.

Mer om Honduras

Honduras har vackra stränder

Vacker strand i Honduras

Honduras har varit hem för flera mesoamerikanska kulturer som till exempel Mayafolket. Landet koloniserades av Spanien under 1500-talet. Det var spanjorerna som introducerade katolicismen som än idag är landets huvudsakliga religion. Det var förstås också den spanska koloniseringen som ledde till att spanska blev landets huvudspråk. Landet fick sin självständighet 1821 och har sedan dess varit en republik. År 2010 så hade Honduras fler än 8 miljoner invånare.

Geografi och klimat

Klimatet är tropiskt i de delar av landet som ligger lägre och tempererat i bergsregionen. De centrala och södra delarna har ett varmt klimat som inte är så fuktigt som det som man finner vid kusten. Honduras består huvudsakligen av berg men det finns också smala slättland vid kusterna och en stor djungel i landets nordöstra region. Bland landets naturtillgångar så finner vi guld, silver, koppar, timmer, bly, zink, järnmalm, kol, fisk och vattenkraft.

Ekonomi

Trots naturlig rikedom så är Honduras är en av världens fattigaste länder där de fattiga är väldigt fattiga och där rika däremot kan bli väldigt rika. De främsta jordbruksprodukterna är kaffe och socker och inom industrin så jobbar man med att ta fram produkter av textil, att producera kläder samt att ta fram produkter av trä. Honduras viktigaste handelspartner är USA så man är väldigt beroende av USAs ekonomi och köpkraft. Idag så får man fram hälften av landets elektricitet med hjälp av vattenkraft och för den andra hälften så används fossila bränslen. Landet har järnväg, ett väl utvecklat vägnät, sju hamnar och 112 flygplatser. Förutom fattigdom så dras man med stora problem med kriminalitet och kriminella gäng.

Guatemala

Guatemala betyder “trälandet” och det här är ett land som är fullt av skog och berg. Guatemala har gräns till Mexiko i norr, El Salvador i söder, samt till Belize i nordost och till Honduras. Landet har en kust mot Stilla havet samt kust mot Karibiska havet. I och med att det finns guatemalanska bosättningar i Belize, som tidigare kallades för Brittiska Honduras, så gör landet anspråk på detta land. Låglandet längsmed stillahavskusten övergår i vulkaniska Sierra Madre och andra högland. Därefter så dalar landet till lågland med skog i norr och här har man även kust till Karibien.

Mer om Guatemala

Ruiner i Guatemala

Lämningar från Mayaindianer

För cirka tusen år sedan så blomstrade Maya civilisationen och än idag så kan man se ruiner från denna i Guatemalas landskap. Man tror att omkring häften av guatemalanerna är ättlingar till mayafolket. Den andra delen av befolkningen är känd som ladinos vilket innebär att de är en blandning av mayafolk och spanjorer. Man kan se en skillnad i samhället mellan dessa två huvudsakliga grupper på så vis att ladinos är moderniserade och lever i storstäder medan mayaättlingar ofta fortsätter att leva traditionella liv på landsbygden. Det här har lett till splittringar i samhället och det var först år 1996 som gerillarörelsen och regeringen kunde komma överens och få ett slut på inbördeskriget som pågått i nära 40 års tid.

Idag är Guatemala en demokrati. Huvudstaden som också är den största staden heter Nueva Guatemala de la Asunción men kallas också för Guatemala City. Guatemala har en stor biologisk rikedom med unika ekosystem och endemiska arter. Landet är också känt för sin rika kultur som är en slags blandning mellan spanskt och inhemsk indiansk kultur.

Geografi och klimat

Guatemala är bergigt och har även ett mindre ökenområde. Två bergskedjor sträcker sig in i Guatemala från väst till öst, och de delar landet i tre huvudsakliga regioner, nämligen höglandet, stillahavskusten söder om bergen och Peténregionen norr om bergen. De största städerna finns i höglandsområdet och vid stillahavskusten. Regionerna har lite olika klimat vilket beror på höjd och landskap. Det här innebär att man i Guatemala kan uppleva skarpa kontraster mellan olika områden vad gäller temperatur och luftfuktighet. Volcán Tajumulco med en topp på 4 220 är landets högsta punkt och även de centralamerikanska länderna allra högsta punkt.

I bergen så finns det flera vulkaner och Guatemala drabbas ibland av jordbävningar. I och med att landet ligger vid Karibiska havet och Stilla havet så drabbas man även av tropiska cykloner som kan leda till stora problem med översvämningar. Landets naturtillgångar består av nickel, petroleum, fisk, exotiska träslag samt fisk och vattenkraft.

Ekonomi

Man har problem i landet med kriminalitet och fattigdom men man jobbar med att ta ekonomin från kaffe och jordbruk mot industriell tillverkning och turism. En av de främsta turistdestinationerna är Tikal i norra Guatemala där det finns flera tusen byggnader från Mayaperioden. Inom industrin så arbetar man med textiler, kläder, möbler, kemikalier och socker. Man exporterar kaffe, socker, bananer, frukter och grönsaker samt kött och kardemumma.