Wakeöarna/Wake

Wakeöarna kallas ofta enbart för Wake och det här är en korallatoll med en kustlinje på 19 km som ligger strax nor om Marshallöarna i Stilla havet. Det här är ett område som räknas till Förenta staternas avlägset belägna öar, och sedan 1899 så styrs det av USA. Man kan säga att Wake ligger halvvägs mellan Nordmarianerna och Hawaii och att det rör sig om ett område som inte är en del av USA men som administreras av ett av USAs departement. Det bor omkring 150 personer på öarna och man kan inte röra sig i området precis hursomhelst då det övervakas av USAs flygvapen. Här finns det också en missilanläggning som drivs av USAs militära. Det är själva Wake ön som fungerar som centrum för atollen och här finns också ett flygfält med en 3 000 meter lång landningsbana.

År 2009 så utsåg president George W. Bush atollen som en del av det som kallas för Pacific Remote Islands Marine National Monument vilket är en grupp av öar i Stilla havet som överses av avdelningen Fish and Wildlife Service som tillhör USAS regeringsdepartement. Detta gjordes som ett sätt att skydda områdets unika djurliv.

Geografi och klimat

Wakeöarna från luften

Hela Wakeöarna

Wakeöarna ligger i den norra delen av Stilla havet och är till ytan sett mycket små. Det rör sig allt som allt om en yta på 6,5 km² och den högsta punkten ligger på 6 meter. Det här är inte en bebodd plats utan ett naturskyddsområde som styrs av USA via U.S. Fish and Wildlife Service. Många refererar till Wake som en enda ö fastän att det faktiskt rör sig om en atoll med tre olika öar och ett rev som omger en centralt liggande lagun. Att man säger Wakeön har en hel del att göra med den terminologi som USA använde sig av före det andra världskriget då man ville särskilja Wake från andra atoller som många gånger var under japansk kontroll.

Wakeöarna ligger i en tropisk klimatzon men under vintertid så drabbas området av ett tempererat klimat med stormar. Vattnet som ligger kring öarna är alltid varmt och under sommar och höst så håller det nästan badkarsvärme då temperaturen kan överstiga 27 °C. Ibland så drar tyfoner in över öarna och det här kan leda till farliga situationer men eftersom det inte finns någon egentlig befolkning på plats så rör det sig mest om byggstrukturer som kan ta skada. De amerikanska medborgare som finns på plats evakueras då man misstänker att öarna kommer att drabbas av en särskilt hård storm. Det var precis vad som hände hösten 2006 då en kategori-5 tyfon var på väg mot området.

Mer om Wakeöarna

Wakeöarna upptäcktes för Spaniens räkning av kapten Álvaro de Mendaña de Neyra. Mellan 1941 och 1945 så var det japanerna som hade kontrollen över Wake men amerikanerna tog sedan tillbaka styret över området. 1950 så fick Wakeöarna stor betydelse för USA då man kunde hålla möten här i närhet till Korea där Koreakriget var på gång. Efter detta så kom öarna att användas för försvarsoperationer under Kalla Kriget. Sedan 1974 så har man också använt öarna för att testa missilprogram, och landningsbanan som finns på Wake fyller även en funktion som plats att nödlanda på i området då detta blir nödvändigt.

Marshallöarna

Marshallöarna bildar två parallella ögrupper i norra Stilla havet. Det här är ett land som utgörs av 31 atoller och 1 152 öar. De två parallella ögrupperna kallas för Ratak (soluppgång) och Ralik kedjan (solnedgång). Här finns världens allra största lagun som heter Enewetak och det var här som USA sprängde sin första vätebomb år 1952. Det är också här som vi finner området Kwajalein som används av USA som testområde för missiler. Bomberna har påverkat området så pass att vissa platser inte går att bo på som till exempel Bikini atollen. USA har ansvar för Marshallöarnas försvar och för utrikespolitiska frågor men sedan 1986 så är området självstyrt som en republik i Mikronesien.

Lite historia

I början av 1500-talet så kom spanjorerna till området och upptäcktsresanden Alonso de Salazar anses vare den första europé vid öarna. Man tror att öarna har varit bebodda långt innan de upptäcktes av Spanien. Namnet på öarna kommer från den brittiske kaptenen John Marshall som kom hit under slutet av 1700-talet. I slutet av 1800-talet så blev Marshallöarna en tysk besittning, och 1906 så utropades de officiellt som en del av den tyska kolonin Tyska Nya Guinea. Japan intog öarna under det första världskriget och när nästa världskrig drog igång så slogs japanerna och amerikanerna på ön Kwajalein. Det hela slutade med att amerikanerna till sist ockuperade Marshallöarna och på så vis så blev de till ett amerikanskt territorium i de Förenta nationerna förvaltarskapsområde i Stilla havet. Fram till 1958 så testades en massa atombomber vid öarna och det här vill man idag få kompensation för då man fortfarande lider av problem med strålning till följd av testerna. Marshallöarna blev en självständig stat 1986 och då blev Amata Kabua landets första president. Idag så gör Marshallöarna anspråk på närliggande Wakeöarna som fortfarande är ett amerikanskt territorium.

Geografi och klimat

Natur i Marshallöarna

Typisk natur på Marshallöarna

Marshallöarna ligger norr om Nauru och Kiribati, söder om Wakeöarna och öst om Mikronesien. Rent praktiskt så består detta land av 29 atoller och 5 isolerade öar. 24 av atollerna är obebodda. Medelhöjden över havet på dessa öar ligger på omkring 2.1 meter. Klimatet är varmt och fuktigt och man har en regnsäsong mellan maj och november. Många av Stilla havets tyfoner har sin start i detta område varpå de växer i styrka och drar vidare mot Marianerna och Filippinerna. Med tanke på att man ligger så lågt över havsytan så är översvämningar och flodvågor problematiska. 2008 så översvämmades huvudstaden Majuro och detsamma hände återigen år 2013. Man har också haft problem med torka. Under 2013 så ledde den extrema torkan på Marshallöarna till att 6 000 personer fick klara sig på mindre än en liter vatten var per dag. På grund av detta så kunde man inte odla som vanligt och sjukdomar som influensa och diarré fick stor spridning. Idag så anses Marshallöarna vara det land som ligger mest i farozonen vad gäller översvämningar på grund av klimatförändringar.

Hajreservat

2011 så beslutade man sig på Marshallöarna om att skapa ett hajreservat på 2 000 000 kvadratkilometer. Det här är världens allra största hajreservat där det är förbjudet med haj-fiske och hajar som fastnar i nät måste friges. Nu har man dock diskuterat huruvida Marshallöarna verkligen kan kontrollera att reglerna efterlevs i en så enormt stor havszon.