Howlandön

Howlandön har tillhört USA sedan den 5 februari 1857 och räknas som ett område inom Förenta staternas avlägset belägna öar. Den här ön har aldrig blivit en införlivad del av USA och det är kanske inte så konstigt för här finns ingen befolkning och de som rör sig på ön är i huvudsak forskare som kommer hit för att undersöka miljö och natur. Man brukar tala om Howlandön och Bakerön tillsammans som Baker-Howland för Bakerön ligger bara omkring 100 km bort från Howland. Tillsammans så kallas de två öarna på engelska för Phoenix Islands.

Howlandön upptäcktes år 1822 av den amerikanske kaptenen George B. Worth, men mer känt är kanske att ön aldrig någonsin nåddes av Amelia Earhart då hon misslyckades med att flyga runt jorden. Howlandön ligger i Mikronesien som är en del av Stilla havet, halvvägs mellan Australien och Hawaii.

Mer om Howlandön

Amelia Earheart nådde aldrig Howlandön

Amelia Earheart

Den här ön upptäcktes alltså under tidigt 1800-tal av USA men det skulle dröja tills 1857 innan USA officiellt lade anspråk på den. Både amerikanska och brittiska företag utvann guano på ön fram tills 1890 och man försökte under 1935 att kolonisera ön men detta lyckades inte. För att få komma till Howlandön så måste man ha ett särskilt tillstånd från amerikanska US Fish and Wildlife Service. Det är för det mesta forskare och utbildare som kommer hit, och det finns ett flygfält som anlades 1937 i förberedelse för Amelia Earhart som förväntades landa för att tanka, men det skedde alltså inte och idag så kan man inte använda flygfältet då det inte servas. Man får istället ta sig till ön med båt. På mitten av öns västra kust så finns det en plats där båtar kan lägga till.

Geografi och klimat

Howlandön är en korallö med en högsta höjd på 6 meter. En stor del av ön består av sand och låg vegetation. Det finns inga källor till sötvatten och idag så räknas ön som ett naturskyddsområde. Ön omges av ett smalt rev och här finns det gott om sjöfåglar. Ön har ett rikt marint liv som är av stort intresse för de forskare som kommer hit för att studera unika arter på nära håll. Klimatet är ekvatorialt och det betyder att man inte får mycket regn och att solen skiner på ett mycket intensivt vis. Temperaturerna regleras en aning av att det hela tiden blåser från öst.

Palau

Palau är en grupp öar som ligger i västra Stilla havet och som en gång räknades som en del av Mikronesiens federerade stater. Ö-staten fick sin självständighet från USA år 1994 och blev därmed en av världens allra yngsta och även minsta suveräna stater. Palau som även har kallats för Belau eller Pelew består av mer än 250 olika öar. Den största staden heter Koror och var en gång Palaus huvudstad, men idag så räknas Ngerulmud i Melekeok som huvudstad. Palau var ett fäste för japanerna under andra världskriget och tilldelades år 1947 av FN till USA för administration. De flesta bor i staden Koror som ligger på ön som också kallas för Koror och turismen är landets främsta industri. De officiella språken är engelska och paulauiska. Dessutom så används språk som japanska, sonsorolese och tobian lokalt.

Geografi och klimat i Palau

Palau har en sagolik natur

Typisk öformation i Palau

Landet ligger 800 km öster om Filippinerna och omkring 3 200 km söder om Tokyo och består av fem olika områden med öar. Den huvudgrupp med öar som man brukar referera till då man talar om Palau ligger omgivet av ett korallrev. Här finner vi öarna:

  • Babeldaob som räknas som huvudö
  • Koror där de flesta bor
  • Peleliu
  • Angaurön
  • Kayangelatollen
  • Rocköarna
  • Sydvästöarna

Palau har ett varmt och fuktigt klimat med regnperiod mellan maj och november,

Politik och ekonomi

Politiskt sett så är Palau en republik med band till USA. USA hjälper till med försvar, ger bidrag och stöd till sociala tjänster. Landet använder sig av USD som valuta. Den största industrin är turismen men jordbruk och fiske är också viktigt. Vad gäller fisket så strävar man efter att se till att detta utförs på ett lagligt sätt för att motverka de problem som har uppstått med illegala fiskemetoder som skadar de marina ekosystemen. Inom turistområdet så är det särskilt dykning och snorkling omkring öarna som står i fokus. Dessutom så finns det vrak från andra världskriget som används som dykutflyktsmål.

Mikronesien

Mellan Indonesien och Kiribati i västra Stilla havet så ligger ett antal mindre ögrupper som tillsammans ses som en etnografisk region med namnet Mikronesien. Namnet kommer från grekiskans ord för liten och ö och betyder “de små öarna”. Det var den franske upptäcktsresanden Jules Dumont d’Urville som gav ögrupperna namnet då han 1831 reste omkring i området för att sätta en gräns mellan ögrupperna och Polynesien och Melanesien. Det finns ett starkt samband mellan Mikronesien och Polynesien men invånarna klassas som mikronesier som är människor som inte talar melanesiska språk eller polynesiska. Mikronesiernas språk anses istället vara en del av den austronesiska språkfamiljen.

Historia

Förenta staterna Mikronesien

Öar och atoller i Mikronesien

Mikronesiens ögrupper koloniserades av Spanien under 1600-talet och köptes sedan år 1898 av Tyskland. 1914 så ockuperade Japan området men amerikanerna tog över under andra världskriget. Den andra april 1947 så skapade FN Förenta nationernas förvaltarskapsområde i Stilla havet. Det här förvaltarskapsområdet omfattade Karolinerna med Mikronesien och Palau, Marianerna med Guam och Nordmarianerna och Marshallöarna och det var USA som fick sköta administrationen. Då européerna först kom till ögrupperna så fann man att det fanns väldigt lite kunskap om metaller på plats. Vapen och olika redskap tillverkades istället av ben, trä och hajtänder.

Geografi och klimat

Mikronesien är en region som inkluderar omkring 2 100 öar. Det finns fyra huvudsakliga ögrupper och dessa är:

Karolinerna – Det här är en spridd arkipelag med omkring 500 små korallöar som ligger norr om Nya Guinea och öst om Filippinerna. Karolinerna består av två stater, Mikronesiska federationen med omkring 600 öar på den östra sidan, och Palau med omkring 250 öar på den västra sidan.

Gilbertöarna – Gilberöarna är en kedja med 16 atoller och korallöar. Rent geografiskt så kan man säga att ekvatorn fungerar som en skiljelinje mellan de norra Gilbertöarna och de sydliga Gilbertöarna. Republiken Kiribati innefattar alla Gilbertöarna såväl som Tarawa ön på vilken landets huvudstad ligger.

Marianerna – Marianerna är en arkipelag som utgörs av 15 vulkanberg. Den här kedjan av öar har uppstått då den västra kanten av Stillahavsplattan rör sig västerut och trycks ned under Marianerplattan. Det här är ett av världens mest vulkaniska områden. Politiskt sett så är Marianerna uppdelade i två territorier som båda kontrolleras av USA. Nordmarianerna som har commonwealth status samt Guam.

Marshallöarna – Det här är en ö-stat som ligger norr om Nauru och Kiribati, öst om Mikronesien och söder om Wake ön. Landet består av 29 atoller och 5 isolerade öar och omkring 1 156 småöar och kobbar. Atollerna och öarna formar två grupper nämligen Ratak kedjan och Ralik kedjan. Alla öar som ligger i dessa kedjor tillhör Republiken Marshallöarna. I och med att man har få naturresurser så baserar sig öarnas ekonomi på arbete inom servicesektorn såväl som inom fiske och jordbruk.

Marshallöarna

Marshallöarna bildar två parallella ögrupper i norra Stilla havet. Det här är ett land som utgörs av 31 atoller och 1 152 öar. De två parallella ögrupperna kallas för Ratak (soluppgång) och Ralik kedjan (solnedgång). Här finns världens allra största lagun som heter Enewetak och det var här som USA sprängde sin första vätebomb år 1952. Det är också här som vi finner området Kwajalein som används av USA som testområde för missiler. Bomberna har påverkat området så pass att vissa platser inte går att bo på som till exempel Bikini atollen. USA har ansvar för Marshallöarnas försvar och för utrikespolitiska frågor men sedan 1986 så är området självstyrt som en republik i Mikronesien.

Lite historia

I början av 1500-talet så kom spanjorerna till området och upptäcktsresanden Alonso de Salazar anses vare den första europé vid öarna. Man tror att öarna har varit bebodda långt innan de upptäcktes av Spanien. Namnet på öarna kommer från den brittiske kaptenen John Marshall som kom hit under slutet av 1700-talet. I slutet av 1800-talet så blev Marshallöarna en tysk besittning, och 1906 så utropades de officiellt som en del av den tyska kolonin Tyska Nya Guinea. Japan intog öarna under det första världskriget och när nästa världskrig drog igång så slogs japanerna och amerikanerna på ön Kwajalein. Det hela slutade med att amerikanerna till sist ockuperade Marshallöarna och på så vis så blev de till ett amerikanskt territorium i de Förenta nationerna förvaltarskapsområde i Stilla havet. Fram till 1958 så testades en massa atombomber vid öarna och det här vill man idag få kompensation för då man fortfarande lider av problem med strålning till följd av testerna. Marshallöarna blev en självständig stat 1986 och då blev Amata Kabua landets första president. Idag så gör Marshallöarna anspråk på närliggande Wakeöarna som fortfarande är ett amerikanskt territorium.

Geografi och klimat

Natur i Marshallöarna

Typisk natur på Marshallöarna

Marshallöarna ligger norr om Nauru och Kiribati, söder om Wakeöarna och öst om Mikronesien. Rent praktiskt så består detta land av 29 atoller och 5 isolerade öar. 24 av atollerna är obebodda. Medelhöjden över havet på dessa öar ligger på omkring 2.1 meter. Klimatet är varmt och fuktigt och man har en regnsäsong mellan maj och november. Många av Stilla havets tyfoner har sin start i detta område varpå de växer i styrka och drar vidare mot Marianerna och Filippinerna. Med tanke på att man ligger så lågt över havsytan så är översvämningar och flodvågor problematiska. 2008 så översvämmades huvudstaden Majuro och detsamma hände återigen år 2013. Man har också haft problem med torka. Under 2013 så ledde den extrema torkan på Marshallöarna till att 6 000 personer fick klara sig på mindre än en liter vatten var per dag. På grund av detta så kunde man inte odla som vanligt och sjukdomar som influensa och diarré fick stor spridning. Idag så anses Marshallöarna vara det land som ligger mest i farozonen vad gäller översvämningar på grund av klimatförändringar.

Hajreservat

2011 så beslutade man sig på Marshallöarna om att skapa ett hajreservat på 2 000 000 kvadratkilometer. Det här är världens allra största hajreservat där det är förbjudet med haj-fiske och hajar som fastnar i nät måste friges. Nu har man dock diskuterat huruvida Marshallöarna verkligen kan kontrollera att reglerna efterlevs i en så enormt stor havszon.

Guam

Guam är med en yta på 549 km² den största ön i Mikronesien, och det här är ett område som av FN inte anses vara självstyrande utan klassas som ett amerikanskt autonomt territorium. Guam ligger i den västra delen av Stilla havet. Guams huvudstad hette tidigare Agana men kallas idag för Hagatna. Det här är ett viktigt ekonomiskt centrum på ön och också platsen där landets regering har sitt säte. År 2010 så räknande man strax över 159 000 invånare i Guam. Samma år så kom man fram till att Dededo är den stad som har flest invånare, nämligen omkring 45 000. Landets officiella valuta är USD och de officiella språken är engelska och chamarro.

Geografi och klimat

Guam är väldigt naturskönt

Skön natur på Guam

Guam är omkring 48 km lång och 6-19 km bred och är Marianaöarnas sydligaste ö. Öns högsta punkt ligger på 407 meters höjd på berget Lamlam. Ön ligger på den västra kanten av Stillahavsplattan och i närheten av Filippinerplattan vilket ibland leder till jordbävningar. Det finns inga aktiva vulkaner på ön men den drabbas ibland av föroreningar från de utbrott som närliggande Anatahan vulkanen har.

Runtom Guam så finns det djupa vattenkanaler och korallrev. Ön har sandstränder som kantas av klippor och mangroveskogar. Den södra delen av ön har gott om skog medan den norra delen domineras av klipplandskap. Guam ligger omkring 5 300 km väst om Hawaii och 2500 km söder om Japan.

Klimatet är tropiskt och vädret är normalt sett varmt och fuktigt. Den torra säsongen är mellan december och juni medan övriga månader räknas som regnsäsong. De svalaste månaderna är januari och februari då man kommer ner på omkring 21–24 °C och dessutom har en lägre luftfuktighet. Det är vanligt med tropiska stormar och tyfoner under regnsäsongen. Risken för tyfoner är som störst mellan oktober och november men de kan uppstå året om. För att klara av stormarna så bygger man med cement och stål och man använder sig av specialanpassade fönsterluckor som klarar av tyfonerna.

Historia

Man tror att polynesier började bosätta sig på Guam någon gång under 1500-talet. Ferdinand Magellan var den europé som 1521 upptäckte ön som 1667 hamnade under spansk kontroll. Under det spansk-amerikanska kriget så tog USA över kontrollen och så fortsatte det efter freden 1899. Under andra världskriget så ockuperade Japan Guam men 1944 så återtog USA kontrollen. Sedan den 27 september 1949 så är Guam ett amerikanskt territorium som har inre autonomi.

Ekonomi

Den största industrin på Guam är turistindustrin. Ön fungerar även som amerikanskt försvarsposition med viktiga försvarsanläggningar. Det är särskilt japaner som tycker om att resa till Guam men folk kommer även från Australien och USA. Distriktet Tumon har mer än 20 hotell, shoppinggalleria, ett nöjesområde, inomhusakvarium och underhållning som lockar till sig turister i alla åldrar.