Kiribati

I det centrala Stilla havet så finns ö-staten Kiribati som består av tre olika ögrupper. En spännande detalj om detta land är att det ligger på båda sidor om ekvatorn och också gränsar till den internationella datumlinjen i öster. Den huvudsakliga ögruppen heter Gilbertöarna och det är från namnet Gilbert som Kiribati kommer genom det lokala uttalet av ordet.

Geografi och klimat

Kiribati med mycket vatten

Kiribati riskerar att sjunka

Kiribati har ett tropiskt klimat som är särskilt behagligt mellan april och oktober. Temperaturerna är stabila och ligger omkring 30 °C under dessa månader. Mellan november och mars så är det regntid och då drabbas öarna även av kraftiga stormar och orkaner. Allt som allt så rör det sig om 32 olika atoller och en fristående ö med namnet Banaba som ligger mellan Nauru och Gilbertöarna. Banaba som även kallas för Ocean Island är en korallö som en gång i tiden var en källa till fosfater som sedan förbrukades. Mestadelen av Kiribatis landmassor består av sand och rev- och korallöar som bara ligger på omkring två meter över havsytan.

Ögrupperna är:

Gilbertöarna – Det här är 16 atoller som ligger omkring 1500 km norr om Fiji.

Linjeöarna – Det här är 8 atoller och korallöar som ligger omkring 1 800 km sydost om Gilbertöarna. Här finns Kiritimati som också kallas för Julön och som är en av världens allra största atoller. I enlighet med den justering av den internationella dateringslinjen som gjordes år 1995 så är Linjeöarna det första område på jorden som kommer in i ett nytt år. Det är på grund av detta som man har gett Karolineröarna (som ligger i denna ögrupp) det nya namnet Millenium öarna.

Linjeöarna – Det här är 8 atoller och ett rev som ligger omkring 3 300 km öster om Gilbertöarna.

Jorden är tunn och rik på kalk och den är inte särskilt lämplig för jordbruk då den inte klarar av att hålla mycket vatten och mest består av ämnen som kalcium, sodium och magnesium. Banaba anses vara en av världens allra sämsta platser för jordbruk.

Två små obebodda Kiribatiögrupper sjönk 1999 i havet och det beror på att havsnivån höjts. Om havsnivån fortsatt höjs så kommer detta att leda till att större delar av öarna täcks med vatten och även att man får saltvatteninträngning som kan göra tillgången till sötvatten begränsad. Nu är det dock inte en självklarhet att Kiribati kommer att drunkna i havet och det finns lite olika åsikter om vad som kan förväntas vad gäller havsnivåerna.

Det finns vissa miljöproblem i Kiribati vilket beror på att flera av lagunerna används som soptippar.

Ekonomi

Idag så är en viktig del av Kiribatis ekonomi kopran, fisket och odlingen av kokosnötter. Man importerar mat, maskiner, bränsle och mer. Turismen är också viktig men Kiribati måste ta emot bistånd för att klara sig. Sedan 2009 så har landet två inhemska flygbolag som båda har bas på flygplatsen Bonriki International Airport. Från denna flygplats kan man ta sig vidare till andra Gilbertöar.

Tuvalu

Tuvalu är en samling atoller som en gång tillhörde Gilbert och Elliceöarna och som fick sin självständighet från Storbritannien år 1978. Den här ö-staten ligger i Polynesien i sydvästra Stilla havet ungefär mittemellan Hawaii och Australien. Stöttepelarna för livet på öarna är fiske, försäljning av kopra, och inkomster från de som har flyttat utomlands för att arbeta. Det är svårt att bedriva jordbruk då jorden inte är särskilt bördig och man inte har tillräckligt med tillgång till sötvatten.

Tuvalus närmsta grannar är Kiribati, Nauru, Samoa och Fiji. Tuvalu räknas som det fjärde minsta landet i världen efter Vatikanstaten, Monaco och Nauru.

Geografi och klimat

Atoll i Tuvalu

En atoll i Tuvalu

Rent praktiskt så består Tuvalu av tre öar av rev och sex verkliga atoller. Landytan ligger på omkring 26 kvadratkilometer så det rör sig om ett mycket litet område. Kobbarna som formar atollerna ligger mycket lågt. Nanumanga, Niutao och Niulakita räknas som rev-öar medan de sex atoller heter Funafuti som är den största atollen, Nanumea, Nui, Nukufetau, Nukulaelae och Vaitupu.

Klimatet på öarna är tropiskt. Regnsäsongen ligger mellan november och mars. Under regnperioden så är det inte så vanligt med tyfoner. Det att öarna ligger så lågt över havsytan gör att de lätt översvämmas och det innebär en stor risk för området. Det räcker att havsnivån stiger en aning för att öarna inte längre ska gå att vistas på.

Ekonomi och turism

Mellan 1996 och 2002 så sågs Tuvalu som en av de starkare ekonomierna bland öarna i Stilla havet. Sedan 2002 så har dock tillväxten saktat ner. En stor del av de som är anställda arbetar inom den offentliga sektorn. Viktiga inkomster kommer från tuvaluner som har bosatt sig i Australien och på Nya Zeeland för att jobba. Dessutom så finns det de som jobbar till sjöss och som skickar hem pengar till Tuvalu. Jordbruket är som sagt inte särskilt gynnat då man inte har tillgång till bördig mark, men man odlar kokosnötter samt något som kallas för pulaka och som ger en viktig källa till kolhydrater till Tuvalus befolkning. Dessutom så sysslar man traditionellt med fiske.

Tuvalu är känt för hög kompetens inom sjöfart och på Amatuku motu ön så finns Tuvalu Maritime Training Institue. Detta institut utbildar marinkadetter och ger dessa de kunskaper som krävs för att arbeta på handelsfartyg. Regeringen får även in inkomster genom att utfärda fiskelicenser.

Vad gäller turism så är detta inte en stor källa till inkomster även om det finns viss turistaktivitet och resorter. Det här beror på att landet ligger så pass långt bort att det helt enkelt är svårt att ta sig hit. De flesta som reser till Tuvalu som turister kommer till ön Funafuti där det finns en internationell flygplats och även hotell. Man har utvecklat ekoturism vilket lockar de som tycker att det är häftigt att få uppleva hav, rev, laguner och obebodda öar utan att åsamka dessa någon skada.

Nauru

Nauru är en liten ovalformad ö som ligger i västra Stilla havet. Landet annekterades av Tyskland 1888 och Australien tog över kontrollen 1914. Efter det andra världskriget så förvaltades Nauru gemensamt av Australien, Storbritannien och Nya Zeeland till dess att självständighet vanns år 1968. Det var länge så att landet hade en väldigt stabil ekonomi tack vare de fosfatfyndigheter som finns här. Fosfat används som gödsel och Australien har varit en av de största kunderna till Nauru. I och med att det här är en resurs som håller på att totalt utarmas så är Naurus ekonomiska framtid oviss.

Naurus huvudstad heter Yaren och landets officiella språk är nauran samtidigt som många talar engelska. Befolkningen uppmättes år 2011 att ligga på omkring 9 378 och därmed så kan man säga att det här är ett av världens allra minsta länder både vad gäller befolkning och yta. Naurus totala yta räknas ligga på omkring 21 kvadratkilometer.

Geografi och klimat

Fosfor har utvinnits i Nauru

Fosfor

Nauru är en ö som ligger omkring 42 kilometer söder om ekvatorn. Ön omges av ett korallrev som man vid lågvatten ser sticka upp över ytan. Det är på grund av revet som man aldrig har etablerat en hamn men det finns öppningar och kanaler som gör det möjligt att ta sig till ön i mindre båtar. Öns högsta punkt på 71 meter ligger på den centrala platån och kallas för Command Ridge. Längsmed öns kuster så är marken bördig och här växter det kokospalmer. Omkring Buada lagunen så växer det bananer, ananas och pandanus träd.

Det som utmärker en stor del av öns miljö är den utvinning av fosfor som så länge har pågått. Utvinningen av fosfor skedde på den centrala platån som idag består av tom terräng med ojämna kalkstenstoppar som kan nå upp till 15 meters höjd. Fosforsutvinningen har berövat och förstört omkring 80 procent av öns landyta och man tror att även omkring 40 procent av det marina livet omkring ön har förstörts av spillet från gruvdriften.

För att få sötvatten så samlar man regnvatten på taken för det finns inte många naturliga sötvattenskällor på ön. På grund av detta så finns det tre olika avsaltningsverk på Nauru. Klimatet på ön är hett och fuktigt. Regntiden med monsuner ligger mellan november och februari. Hur mycket det regnar varierar och det händer att ön vissa år utsätts för torka. I och med att det här är en ö så är man mycket känsliga för klimatförändringar och ändringar av havsnivån.

Naurus ekonomi

I början av 1980-talet så hade Naurus ekonomi en höjdpunkt. Det här berodde på fosfatutvinningen. När fosfatet långsamt har sinat så har man inte lyckats ersätta det med något annat då det inte finns så många andra naturresurser på ön. Under 1990-talet så försökte Nauru agera som skatteparadis men det här projektet lades ner år 2004. Idag så är arbetslösheten på ön mycket hög och de som har jobb arbetar för det mesta inom den offentliga sektorn.