USA

USA står för United States of America och på svenska så betyder detta “de förenta amerikanska staterna“. Landet kallas ibland kort och gott för Amerika vilket egentligen kan innebära att man menar flera andra länder som finns i Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika, men på svenska så är det mycket vanligt att man säger just USA. Landet består av 50 olika delstater och av dessa så gränsar 48 stycken till varandra medan staten Alaska gränsar till Kanada och Hawaii finns i det centrala Stilla havet. USA kontrollerar även fem befolkade och nio obefolkade territorier som finns i Västindien och i Stilla havet.

USA kallas ibland för “the great melting pot” (smältdegel), med vilket man menar att befolkningen har en väldigt varierad bakgrund. De flesta är inflyttade från andra länder, och Sverige har också haft en omfattande utflyttningsvåg till Nordamerika. En mindre del av befolkningen består av de inhemska indianfolk som fanns på plats innan européerna upptäckte Amerika. Det är inte bara befolkningen som är varierad. När man ser på landets natur så består den av allt från tropiskt klimat till höga berg, och det är också hem till många olika djurarter. Engelska är landets huvudspråk men spanskan är också viktig för en betydande del av befolkningen. Ju närmre Mexiko man kommer ju viktigare blir spanskan, men det här språket används också av invandrare som har kommit till stora amerikanska städer som till exempel New York, för att söka jobb.

Geografi och klimat

Vulkan

Vulkan i Yellowstone

Om man ser på kontinentala USA så rör det sig om en landyta på omkring 7 700 000 km². Den största delstaten är Alaska som skiljs från kontinentala USA av Kanada. När man ser på ytan så räknas USA som världens tredje största land efter Ryssland och Kanada. Landet har kust till Atlanten såväl som till Stilla havet och det innefattar skogar såväl som ökenlandskap. I USA så finns det aktiva vulkaner i Alexanderarkipelagen såväl som i Alaska och på Hawaiis öar. I Yellowstone nationalpark så finns det en enorm vulkan som räknas som kontinentens allra största.

I och med att landet är så stort och har en så varierad geografi så har man många olika klimattyper. Här finns fuktigt kontinentalklimat såväl som tropiskt klimat. Vilket klimat man får beror på var i landet man befinner sig och på vilken höjd över havet. I bergen i den västra delen av USA så råder bergsklimat medan Kaliforniens kust mot Stilla havet har ett typiskt kustklimat. Vissa delar av landet utsätts med jämna mellanrum för oväder och orkaner. Och då särskilt de delstater som ligger nära Mexikanska golfen såväl som östkusten som kan drabbas av oväder som drar in norrifrån.

Ekonomi och turism

Coca Cola från USA

Coca Cola i mängder

USAs ekonomi är en kapitalistisk blandekonomi. Man har en väl fungerande infrastruktur såväl som gott om naturtillgångar och god produktivitet. USA har länge haft världens allra största nationella BNP. Vad gäller export så är man världens tredje största exportland och landets största handelspartners är Kanada, Kina, Mexiko, Japan och Tyskland. Den privata sektorn står för över hälften av landets ekonomi. Man är tredje största producent i världen av olja samtidigt som man är världens största importör av olja. Inom jordbruket så är majs och sojabönor de främsta produkterna och landet står även bakom enormt kända varumärken varav ett är en brun bubblig dryck med röd etikett som man knappast behöver skriva namnet på!

Turistindustrin är också mycket stor i USA som har så många naturliga spännande platser att se samt kultur som lockar folk från jordens alla hörn. Varje år så kommer det miljontals turister till USA och man har förstås också gott om turister inbördes i och med att folk tar sig mellan olika stater och städer för semesterupplevelser. Turister spenderar mer pengar i USA än i något annat land och landet räknas som världens populäraste turistdestination efter Frankrike.

Kultur

Alla har ett hum om vad amerikansk kultur innebär men egentligen så är det rätt så svårt att befästa precis vad den amerikanska kulturen är då det rör sig om ett så mångkulturellt land. En storstad som New York har olika områden där olika grupper med olika etnicitet har rotat sig som till exempel China Town. Samtidigt så kan man säga att landet har en slags traditionell amerikanska kultur som klassas som västerländsk och som kommer från de europeiska invandrarnas kultur och traditioner. Den här kulturen speglas i den film och musik som kommer från USA. Något man kan säga med säkerhet är att USA med råge är världens mest individualistiska kultur där tanken är att vem som helst kan ta sig från fattigdom till rikedom och eventuellt också berömmelse.

Mexiko

Mexiko är ett land som räknas som en federal konstitutionell republik och som ligger i Nordamerika. Landet har gräns till USA i norr, till Guatemala och Belize, och det har kust till Stilla havet såväl som till Karibiska havet. Det här landet är det femte största i Amerika och har en folkmängd som år 2013 uppmättes till 118 miljoner. Mexiko har 31 olika delstater och ett federalt distrikt som är huvudstaden Mexiko City som också är landets största stad. Det här landet har varit mycket viktigt för flera olika civilisationer såsom Olmec, Toltec, Zapotec, Maya och Aztekerna. 1521 så erövrade och koloniserade Spanien det område som 1821 fick självständighet och blev till Mexiko.

Mer om Mexiko

Ruin i Mexiko

Lämningar från ursprungsbefolkningen

När landet hade fått självständighet så följde en period av ekonomisk instabilitet. Under Mexikansk-amerikanska kriget så gav Mexiko upp en del av sitt territorium till USA. 1910 så genomgick landet en revolution som slutade med att man införde det politiska system som används än idag. Mexiko har en av världen allra största ekonomier och är den tionde största oljeproducenten i världen. En stor del av världens silver kommer också från detta land. Det är också ett land som många vill besöka. 2010 så räknade man fram att Mexiko var världens tionde mest välbesökta land med omkring 22.5 miljoner utländska besökare varje år.

Geografi och klimat

Mexiko ligger i den södra delen av Nordamerika och det mesta av landet befinner sig på den nordamerikanska tektoniska plattan. Geopolitiskt så ses Mexiko helt och hållet som en del av Nordamerika tillsammans med USA och Kanada. Mexiko korsas från norr till syd av två bergskedjor, nämligen Sierra Madre Oriental och Sierra Madre Occidental. Sistnämnda är en förlängning av Klippiga bergen i norra Nordamerika. Från öst till väst i landets centrum så korsas landet av det mexikanska vulkaniska bältet som också har namnet Sierra Nevada. Det finns en fjärde bergskedja i landet med namnet Sierra Madre del Sur. Det här betyder i praktiken att en stor del av centrala och norra Mexiko består av platser med hög höjd. De tre största populationscentrumen ligger i dalar mellan de fyra bergsområdena och de är Toluca, Greater Mexico City och Puebla.

Landet har tropiskt och tempererat klimat. Under sommar och höst så drabbas kustområdena ofta av orkaner. Många av landets största städer ligger i Mexikodalen men här är man på så pass hög nivå över havet att man året om har ett temperat klimat med temperaturer på mellan 16 och 18 °C. I norra Mexiko så har man ett torrt klimat med sporadiska regnfall medan delar av det tropiska låglandet kan få ordentligt med nederbörd.

Ekonomi och turism

Sedan sent 1990-tal så har majoriteten av Mexikos befolkning tillhört en ständigt växande medelklass. Men mellan 2004 och 2008 så växte den fattiga delen av befolkningen och detta har fortsatt med en ökning av den befolkningsandel som lever i extrem fattigdom. Under början av 2000-talet så har elektronikindustrin vuxit kraftigt och Mexiko räknas som sjätte största land inom denna industri efter Kina, USA, Japan, Sydkorea och Taiwan. Man exporterar framförallt elektronik till USA och det rör sig mest om TV-apparater, skärmar, datorer, mobiltelefoner och andra elektroniska apparater. Mexiko är också en stor producent av bilar och många olika bilmärken har valt att utveckla och producera delar i detta land.

Mexiko är också en mycket populär turistdestination. Folk kommer från världens alla hörn för att vara med om festivaler, se ruiner, njuta av stränder och uppleva landets unika kultur. De flesta kommer under december månad och under mitten av sommaren. Många turister kommer från USA och består till stor del av collegestudenter.

Kanada

Kanada ligger i Nordamerika och anses vara ett mångkulturellt land. Kulturen har influerats av den inhemska kulturen hos ursprungsfolk såväl som av britter och fransmän. Det finns fortfarande indianer i Kanada och de fortsätter att påverka den kanadensiska identiteten med sin musik och konst. I landet så är både engelska och franska officiella språk och år 2014 så uppmätte man en folkmängd på omkring 34,5 miljoner. Samtidigt så är Kanada världens näst största land, efter Ryssland, till ytan sett, och därmed så kan man säga att det är ett mycket glesbefolkat land. Kanada har gräns mot Stilla havet och till Atlanten samt till USA. Via havet så har man även gräns mot Grönland i nordöst. I norra Kanada så når man nästan Nordpolen och den här delen av landet är en del av Arktis.

Kanada är en federation med tre territorier och tio provinser och man fungerar som en parlamentarisk demokrati med Englands drottning som statshuvud. Den engelska monarken har dock en representant i Kanada i form av landets generalguvernör. Huvudstaden heter Ottawa och ligger i Ontario. Landet koloniserades av Storbritannien och av Frankrike innan det blev till en brittisk dominion. Idag så är engelska det språk som dominerar i Ontario, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Manitoba, Yukon och Northwest Territories, medan franska är huvudspråk i Quebec och i New Brunswick, Ontario och Manitoba

Geografi och klimat

Kanada har ett rikt naturliv

Isbjörnar i Kanada

Kanada upptar den allra största delen av Nordamerika. Landet har världens längsta kustlinje, och landgränsen mot USA räknas också som världens allra längsta landgräns. Kanada har åtta olika skogsregioner och mer än 30 000 sjöar som förser landet med färskvatten. Det finns också glaciärer i Kanadas Klippiga berg som också fungerar som viktig källa till sötvatten. Landet är geologiskt aktivt med många jordbävningar och vulkaner som skulle kunna bli aktiva.

Temperaturerna i landet varierar från region till region. Många delar av landet bjuder på tuffa vintrar. Särskilt i de regioner där man har kontinentalt klimat och dagliga temperaturer kan ligga på ett medel på −15 °C och där man kan nå så låga temperaturer som −40 °C. I inlandsregioner så kan snön ligga på marken under hälften av året och det finns också områden där man har snö året om. Kustområdet Brittiska Columbia har ett tempererat klimat med milda och regniga vintrar.

Ekonomi

Kanada har stora naturtillgångar i form av fossila bränslen, vattenkraft och kärnenergi, och landet har en hög levnadsstandard. Den goda ekonomin är beroende av naturtillgångarna och även av handeln med USA. Landets centralbank heter Bank of Canada och ger ut landets valuta som heter Kanadensiska dollar. Sedan tidigt 1900-tal så har Kanada utvecklats till en industrination. Sedan andra världskriget så har den ekonomiska integrationen med USA ökat signifikant och genom olika avtal så har man gjort det lättare att handla mellan länderna. Den globala finansiella krisen 2008 ledde till ökad arbetslöshet i Kanada men sedan 2013 så har landets ekonomi stabiliserats och man har börjat handla med Asien som ett försök att sprida exporten.