Ryssland

Ryssland är ett land som geografiskt sett ligger rätt så nära Sverige och som vi även delar en hel del historia med, ett så ryskt namn som Olga kommer faktiskt från fornsvenskans Helga. Trots gemensam historisk bakgrund så är Sverige och Ryssland mycket olika vad gäller allt från kultur till politik. Formellt sett så kallas landet idag den Ryska Federationen och landet sträcker sig över stora delar av Östeuropa samt över norra Asien. Även om det här landet är otroligt stort till ytan sett (med 17 075 400 kvadratkilometer så är det världen allra största land) så består det till större delen av folktomma landskap och områden där man med svårighet tar sig fram. Landet sträcker sig över 9 olika tidszoner och har kust till flera olika hav däribland Stilla havet via det Ochotska havet.

För att hålla ordning på ett så gigantiskt land så har man upprättat ett system med 89 olika administrativa enheter som kallas för federationssubjekt. Dessa subjekt består i sin tur av 21 republiker, 6 territorier, 50 regioner, 9 autonoma distrikt, 1 autonom region samt två federala städer. Varje subjekt har två representanter i ryska parlamentet, och på så vis så styrs landet lite i likhet med det system som finns i USA där alla stater representeras i senaten.

Geografi

Ryssland har ett växlande klimat

Dumper i Sibirien

Ryssland ligger alltså både i Europa och i Asien. Man har gräns länderna Norge, Finland, Lettland, Estland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Polen, Georgien, Azerbajdzjan, Kina, Nordkorea, Mongoliet och Kazakstan. I norr så har man kust till Norra Ishavet och i öster så finns det kust till Stilla havet. Klimatet skiljer sig stort åt beroende på var man befinner sig i landet och det är välkänt historiskt sett att den ryska vintern kan vara mycket svår att klara av. Nu är inte hela Ryssland i en arktisk klimatzon, och i söder, vid Svarta havets kust så har man ett subtropiskt klimat vilket betyder att det kan bli riktigt varmt. Sibirien väcker skräck i många då detta avlägsna område med subarktiskt klimat länge användes som fängelse för oönskade personer som där fick arbeta i slavläger, många gånger utan att någonsin höras av igen.

Rysslands geografi innefattar allt från berg till slätter och landet är rikt på naturtillgångar av olika slag. I och med att landet är så stort så är det glesbefolkat. De flesta bor i de västra delarna som ses som europeiska, omkring Uralbergen eller i de sydöstra delarna nära Stilla havets kust. År 2002 så kunde man konstatera att landet hade en befolkning på 145,2 miljoner och då bodde den störste delen i de europeiska områdena medan omkring 40 miljoner fanns i de delar som ligger i Asien. Ryssland är ett land där befolkningen under början av 2000-talet kraftigt minskade vilket berodde på att det föddes färre barn och på att folk utvandrade. Denna trend tycks dock vara på gång att vända.

Det finns många olika etniska grupper i Ryssland men de allra flesta räknas helt enkelt som ryssar och ryska är landets huvudspråk. Även om sovjettiden var en tid då man gjorde det svårt för oliktänkande och avvikande religioner att existera i Ryssland så har detta land en stor kulturskatt inom områden som poesi och litteratur, konst och musik. I modern tid så är det intressant notera att det i Ryssland finns en självklar jämställdhet mellan män och kvinnor då det rör sig om utbildning och yrken, och det särskilt i storstäder där kvinnor med hög utbildning lever mycket jämställda liv.

Natur

I Ryssland så finns det gott om olika ekosystem och här kan man skåda allt från djupa skogar till tundra. Man brukar kalla Rysslands skogar för Europas lungor och här finns världens största reserv av skog. Djurlivet är mycket varierat och bjuder på spännande arter som björn och tiger, unika fåglar, såväl som på valar och andra vattendjur. Brunbjörnen brukar ses som en symbol för Ryssland.

Berings hav

I norra Stilla Havet så ligger det hav som kallas för Berings hav och som sträcker sig mellan Alaska och Sibirien. Berings hav går samman med Norra ishavet via Berings sund och separerar två kontinenter, men man tror att det här tidigare har funnits en landbrygga mellan Ryssland och USA. Havet har en yta på omkring 2,2 miljoner kvadratkilometer och här kan det vara riktigt tufft att ta sig fram med båt då sjön ofta är hård med höga vågor. I den nordöstra delen så är vattnet grundare och det finns gott om större öar medan den sydvästra delen är djupare med djup på omkring 4 000 meter.

Berings hav har fått sitt namn efter den danske upptäcktsresanden Vitus Bering som för Rysslands räkning utforskade havet år 1728 och år 1741. Det var då som man på allvar upptäckte hur rikt området var på sälar, och säl har traditionellt sett varit mycket viktig för framställning av päls. Faktum är att havet utforskades tidigare än Bering av ryske Semyon Dezhnev. Idag så är Berings hav en av världens viktigaste källor för fisk. Här finns det ett rikt djurliv både i vattnet, i luften och längsmed kusterna på land.

Sälkontroversen

1886 så uppstod en bitter världskonflikt som rörde sälarna i Berings hav. En flock sälar som spenderade sommaren på Pribilof öarna tog sig under vintertid längre söderut och då de flyttade på sig så kunde vem som helst jaga sälarna på öppet vatten. Den här jakten hotade sälbeståndet så pass att man började bli oroliga för att arten skulle utrotas. Det var framförallt Kanada som pekades ut som bov i dramat och flera kanadensiska skepp bordades och fälldes senare i en domstol i Alaska. USA ansåg sig ha rätten till att kontrollera havet efter det att de fått ta över efter Ryssland i och med köpet av Alaska år 1867. England accepterade inte att USA tog sig rätten till att kontrollera öppet hav. Till slut så möttes man i domstol i Paris och då fick de skepp som bordats skadestånd samtidigt som man införde vissa restriktioner för säljakt i havet. De här restriktionerna visade sig dock vara rätt så ineffektiva och efter detta så har man i flera omgångar ingått olika avtal för att minska jakten alternativt att helt stoppa den. Här har även länder som Japan varit inblandade i diskussioner och avtal.

Havets fauna

Blåval i Berings hav

Blåval i Berings hav

Förutom säl så finns det gott om val i Berings hav. Här finns arter som blåval, sejval, knölval, kaskelot och blåval. Man kan också stöta på valrossar, sjölejon och späckhuggare, och tar man sig längst norrut i havet så kan det finnas isbjörnar. Havet är också hem för omkring 30 olika arter havsfåglar som här ruvar och lever sina liv. Exempel på dessa fåglar är albatrossen och beringmåsen. Det finns fåglar som är unika i detta hav och vissa har reda utrotats som till exempel Stellers sjöko och Pallas skarven. Vattnen är som sagt mycket rika på fisk och här fiskar man bland annat lax.