Ryssland

Ryssland är ett land som geografiskt sett ligger rätt så nära Sverige och som vi även delar en hel del historia med, ett så ryskt namn som Olga kommer faktiskt från fornsvenskans Helga. Trots gemensam historisk bakgrund så är Sverige och Ryssland mycket olika vad gäller allt från kultur till politik. Formellt sett så kallas landet idag den Ryska Federationen och landet sträcker sig över stora delar av Östeuropa samt över norra Asien. Även om det här landet är otroligt stort till ytan sett (med 17 075 400 kvadratkilometer så är det världen allra största land) så består det till större delen av folktomma landskap och områden där man med svårighet tar sig fram. Landet sträcker sig över 9 olika tidszoner och har kust till flera olika hav däribland Stilla havet via det Ochotska havet.

För att hålla ordning på ett så gigantiskt land så har man upprättat ett system med 89 olika administrativa enheter som kallas för federationssubjekt. Dessa subjekt består i sin tur av 21 republiker, 6 territorier, 50 regioner, 9 autonoma distrikt, 1 autonom region samt två federala städer. Varje subjekt har två representanter i ryska parlamentet, och på så vis så styrs landet lite i likhet med det system som finns i USA där alla stater representeras i senaten.

Geografi

Ryssland har ett växlande klimat

Dumper i Sibirien

Ryssland ligger alltså både i Europa och i Asien. Man har gräns länderna Norge, Finland, Lettland, Estland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Polen, Georgien, Azerbajdzjan, Kina, Nordkorea, Mongoliet och Kazakstan. I norr så har man kust till Norra Ishavet och i öster så finns det kust till Stilla havet. Klimatet skiljer sig stort åt beroende på var man befinner sig i landet och det är välkänt historiskt sett att den ryska vintern kan vara mycket svår att klara av. Nu är inte hela Ryssland i en arktisk klimatzon, och i söder, vid Svarta havets kust så har man ett subtropiskt klimat vilket betyder att det kan bli riktigt varmt. Sibirien väcker skräck i många då detta avlägsna område med subarktiskt klimat länge användes som fängelse för oönskade personer som där fick arbeta i slavläger, många gånger utan att någonsin höras av igen.

Rysslands geografi innefattar allt från berg till slätter och landet är rikt på naturtillgångar av olika slag. I och med att landet är så stort så är det glesbefolkat. De flesta bor i de västra delarna som ses som europeiska, omkring Uralbergen eller i de sydöstra delarna nära Stilla havets kust. År 2002 så kunde man konstatera att landet hade en befolkning på 145,2 miljoner och då bodde den störste delen i de europeiska områdena medan omkring 40 miljoner fanns i de delar som ligger i Asien. Ryssland är ett land där befolkningen under början av 2000-talet kraftigt minskade vilket berodde på att det föddes färre barn och på att folk utvandrade. Denna trend tycks dock vara på gång att vända.

Det finns många olika etniska grupper i Ryssland men de allra flesta räknas helt enkelt som ryssar och ryska är landets huvudspråk. Även om sovjettiden var en tid då man gjorde det svårt för oliktänkande och avvikande religioner att existera i Ryssland så har detta land en stor kulturskatt inom områden som poesi och litteratur, konst och musik. I modern tid så är det intressant notera att det i Ryssland finns en självklar jämställdhet mellan män och kvinnor då det rör sig om utbildning och yrken, och det särskilt i storstäder där kvinnor med hög utbildning lever mycket jämställda liv.

Natur

I Ryssland så finns det gott om olika ekosystem och här kan man skåda allt från djupa skogar till tundra. Man brukar kalla Rysslands skogar för Europas lungor och här finns världens största reserv av skog. Djurlivet är mycket varierat och bjuder på spännande arter som björn och tiger, unika fåglar, såväl som på valar och andra vattendjur. Brunbjörnen brukar ses som en symbol för Ryssland.

Japan

På japanska så kallas Japan för Nippon-koku eller Nihon-koku och det här är en ö-stat som ligger i Stilla havet. Rent praktiskt så rör det sig om 6 852 öar som tillsammans bildar landet Japan men det är de fyra största öarna, Honshu, Hokkaidō, Kyushu och Shikoku som utgör den allra största delen av landet. Med en total yta på 377 923 km² så är Japan ett ganska så litet land och därför så är det anmärkningsvärt att man har mer än 127 miljoner invånare vilket korar landet som världens tionde folktätaste land. Bara i landets huvudstad, som har en yta som kan jämföras med Skåne, så bor det omkring 36 miljoner människor.

Geografi och klimat

Vulkanen Fuji i Japan

Vulkanen Fuji

Japans fyra huvudöar ligger i den västra delen av Stilla havet, den nordligaste är Hokkaidō från vilken man når det Ochotska havet som även har kust till Ryssland. Längst söderut så finns Ryukyuöarna. Japans form och terräng har påverkats starkt av det faktum att landet ligger mellan den eurasiska tektoniska plattan och Stillahavsplattan. Detta kan man se genom de bergsformationer som finns på öarna och på att det här också finns flera vulkaner. En känd vulkan är berget Fuji som rent praktiskt klassas som en aktiv vulkan men som anses vara sovande och därför ofta refereras till som inaktiv. I Japan så har man fyra årstider men klimatet kan se lite olika ut beroende på var i landet man befinner sig. I norr så är klimatet tempererat medan söder bjuder på ett subtropiskt klimat. Vintrarna kan bli långa och kalla i norr och man får ofta snöfall med nordvästliga vindar. Om man istället tar sig söderut under vintern så får man en varm temperatur som under sommaren är riktigt het.

Stortokyo

Japans huvudstad kallas för Stortokyo och är Tokyos samlade storstadsområde. Det här stadsområdet ligger på ön Honshu. Här bor det mer än 35 miljoner människor och därmed så kan Stortokyo koras som världens allra folkrikaste storstadsområde.

Jordbävningar och tsunamivågor

I och med att landet ligger på skarven mellan två tektoniska plattor så är den seismiska aktiviteten mycket hög. Hela Japan drabbas regelbundet av jordbävningar. Dessutom så sker det att tsunamivågor uppstår och här bör den historiska Stora Kanotjordbävningen nämnas som 1923 ledde till att mer än 140 000 människor dog då Tokyo förstördes av en tsunamivåg. 2011 så utsattes man återigen för en enorm tsunamivåg efter jordbävningen vid Tōhoku som trots varningssystem lyckades överraska japanerna och som hade katastrofala konsekvenser, däribland ett kärnkraftshaveri.

Den viktiga skogen

En stor del av Japans yta är skog som växer i bergstrakterna på öarna. Skogen är viktig för Japan på flera sätt. Dels så behöver man den som råvara för att bygga och dels så hjälper den till med att binda vatten så att lägre delar av landet inte svämmas över efter häftiga skyfall. Japan importerar dock en hel del timmer då det är för svårt att komma åt den egna skogen och exploatera den. Landet har infört nationella program för att bevara skogen där man ser till att återplantera skog som har skövlats. I Japan så finns det barrskog, tempererad skog och barrskog och det finns områden där man ser blandning mellan barr- och lövträd vilket har uppstått på ett helt naturligt sätt. Stora delar av skogarna är privata och det betyder att man inte får röra sig i dessa fritt utan tillstånd.

Ochotska havet

Den som vill känna lukten av drivis kan ge sig ut på tur ombord på ett isbrytarfartyg från Hokkaido vid Japans kust till det Ochotska havet. Det här kan verkligen bli en spännande upplevelse som börjar med en tågresa genom ett snölandskap mot havets kust, men man måste inte resa till Japan för att komma detta hav nära, det har även kust till Ryssland (i norr), Kamtjatka (i öst) och Kurilerna (i sydost). Det här havet är en fascinerande plats som till stora delar är fruset mellan november och juni. Havets djupaste punkt ligger på cirka 3 363 meter men medeldjupet ligger på omkring 800 meter.

Det istäckta havet

Isbrytare på Ochotska havet

Isbrytare

Det där att Ochotska havet brukar vara täckt av is är allmänt känt, men det är inte så att hela havet ligger under is under de kallaste månaderna och det går att ta sig ut på vattnet med hjälp av isbrytare. Anledningen till att detta hav är benäget att frysa är att det får en hel del sötvatten från Amurfloden vilket minskar på saliniteten i havet vilket i sin tur innebär att även smältpunkten höjs. På grund av detta så kan is snabbare bildas. Förutom att Ochotska havet fylls av drivis så är det också ofta mycket stormigt och dimmigt. Det här gör det stundtals farligt att färdas på vattnet.

Gott om fisk

Det här havet är mycket viktigt för den ryska fiskeindustrin då det finns gott om fisk i det. I och med att den större delen av havet omges av ryskt territorium så är det också Ryssland som står för den större delen av fisket i det. Under 1800-talet så var det här även en viktig zon för valfiske. Stor fokus låg på jakt av grönlandsvalar och när jakten var som mest intensiv så låg omkring 160 skepp i regionen och en del av dessa kom från USA. Valjakten pågick fram till början av 1900-talet då den avtog.

Olja och gas

När man pratar om det Ochotska havet så måste naturtillgångarna av olja och gas nämnas. Enligt ryska undersökningar så ska det finnas 29 olika zoner med gas och olja i detta hav. Det här är områden som ligger nära kusterna och man har räknat ut att det kan röra sig om hela 1,2 miljarder ton råolja såväl som om 1,5 miljarder kubikmeter naturgas så det är tillgångar som är otroligt viktiga för Ryssland.

Viktiga hamnar vid Ochotska havet

Det finns förstås flera viktiga hamnar omkring det Ochotska havet och många av dessa ligger i Japan såsom Abashiri, Monbetsu och Wakkanai som alla finns i den japanska regionen Hokkaido. Viktiga ryska hamnar är Magadan och Palana. Magadan grundades 1921 och under Stalins tid så var det här ett slags transitcenter för fångar som skickades till arbetsläger. Även i mer modern tid så har denna stad förknippats med slavarbete som till exempel då den har varit ett centrum för utvinning av guld som sedan skickats vidare via hamnen. Idag så är det skeppsbygge och fiske som är viktigast för stadens ekonomi men utvinningen av guld är också en viktig inkomstkälla.