Midwayöarna

Midwayöarna kallas även på engelska för Midway Atoll och det här är en atoll som ligger i norra Stilla havet. Öarna räknas in i Förena staternas avlägset belägna öar och de har sedan 1867 tillhört USA men är inte en av de amerikanska staterna. Midwayöarna ligger, som man förstår av namnet, halvvägs mellan Asien och Nordamerika, och området upptäcktes 1859 av kapten N.C. Middlebrooks. Historiskt sett så har öarna blivit kända för händelser som till exempel slaget som utkämpades här 1942 och som fick namnet Slaget vid Midway. Det här slaget utspelades mellan den 4 och 6 juni i närheten av öarna och det var USA som lyckades stå emot en japansk attack vilket blev till en viktig vändpunkt under kriget i Stilla havet.

Midwayöarna ligger nära Hawaiis arkipelag och är ett oorganiserat område som ligger mindre än 140 nautiska mil öster om den internationella datumgränsen. De som nu bor i atollen är folk från amerikanska United States Fish and Wildlife Service som är där för att överse och undersöka djurlivet. De utflykter som ordnas till dessa öar har ekologin på plats som fokus och man kan komma hit som turist. Faktum är att öarnas ekonomi uteslutande bygger på turistintäkter såväl som bidrag. Alla mat- och andra typer av produkter måste importeras.

Geografi och klimat

Albatross på Midwayöarna

Albatross

Midwayöarnas totala yta ligger på omkring 5,2 km² och atollen har två huvudsakliga öar, Påskön och Sand Island. Den högsta punkten ligger enbart på 1 meter och därför så är öarna mycket känsliga för översvämningar till följd av tsunamivågor. Revet som finns här täcks för det mesta av vatten och det gör det ganska farligt att ta sig igenom området i båt. Det finns ingen permanent befolkning på öarna men väl en landningsbana för flyg.

Midway atollen är en del av en kedja av vulkaniska öar och atoller som sträcker sig från Hawaii till Aleutianöarnas tipp. Den här kedjan heter Hawaii Emperor chain på engelska och består av ringformade barriärrev och många sandholmar. Midwayöarna är mycket viktiga för sjöfåglar. Öarna har ett tropiskt klimat och ingen riktigt kall säsong.

Miljö

Det är många sjöfåglar som förlitar sig på Midwayöarna som till exempel är hem till omkring 70 % av alla Laysanalbatrosser. Omkring 3 miljoner fåglar rör sig omkring dessa öar och varje art har funnit sin egen plats och nisch på öarna. Här kan man även se sälar som kommer upp på stränderna för att föda upp sina ungar. I vattnet och i revet så finns det bland annat sköldpaddor och bläckfisk och i lagunen lever det delfiner. Mänsklig aktivitet har förändrar miljön på öarna. 1869 så försökte man spränga i revet för att skapa en hamn på Sandön och det här ett exempel på sådant som har påverkat ekologin. Andra exempel är att man har introducerat främmande arter som till exempel Ironwood träd från Australien som skydd mot vinden. De byggnader som finns på öarna har bly i färgen vilket utgör en miljöfara för albatrosspopulationen men här gör man insatser som går ut på att man tar bort färgen. Midwayöarna har precis som Hawaiis öar problem med det skräp som flyter in från Stilla havets flytande sopberg. Det här är skräp som till största delen består av plast som samlas på Midwayöarnas stränder. Skräpet utgör en fara för fåglarna på öarna och man har undersökt albatrosser och funnit att nästan alla har ätit av plasten vilket leder till förgiftning och att ungarna dör.

Chile

Landet Chile ligger i Sydamerika och det finns lite olika teorier omkring hur namnet på landet kom till. Diego de Rosales som var en spansk krönikör under 1600-talet så kallade inkaindianerna Aconcagua-dalen för “Chili” vilket ska ha varit en förvanskning av hövdingen Tilis namn. Tili ska ha varit områdets hövding då Inkafolket erövrade det under 1400-talet. En annan teori gör gällande att Aconcagua är mycket lik en annan dalgång som ligger i Peru där det fanns en stad med namnet Chili. Det kan också vara så att Chile har fått sitt namn från ett indianskt språk och att meningen i sådant fall är “världens ände”, “fiskmåsar”, “kyla” eller “snö”. De spanska konkvistadorerna hörde om detta namn från Inkafolket och man stavade namnet “Chili” på engelska tills 1900 då man bytte till dagens stavning nämligen Chile.

Chile har gräns till Argentina i öster, Bolivia i nordost och till Peru i norr. Ögrupperna Påskön, Desventuradaöarna, Juan Fernández-öarna och Sala y Gómezön i Stilla havet tillhör Chile och landet gör anspråk på en del av Antarktis. Chiles huvudstad heter Santiago de Chile och är även landets allra största stad. Den öken som finns i landets norra del är rik på mineraler och framförallt på koppar. De flesta bor i landets centrala delar där man även bedriver jordbruk. Landet är rikt på skog och betesmarker, och här finns det även några vulkaner och sjöar. Landets södra kust ser ut som en labyrint av fjordar och kanaler med halvöar och öar.

Lite historia

Spanien koloniserade Chile under mitten av 1500-talet och tog över Inkafolkets områden i norra och centrala Chile. Man lyckades dock inte erövra Mapuchefolkets områden i de södra och centrala delarna av landet. Chile utropade sin självständighet från Spanien 1818 och under 1800-talet så växte landet ekonomiskt och även vad gäller territorium. Det var under denna tid som Mapuche-folket motstånd besegrades.

Under 1960- och 1970-talet så gick landet igenom ett politiskt tumult som kulminerade i en statskupp 1973 som ledde till en period på 16 år med en militär diktator som ledare för landet. Det var Augusto Pinochet som ledde denna regim som föll 1990 och som ersattes av en politisk koalition. Idag är Chile en av Sydamerikas mest stabila nationer.

Geografi och klimat

Atamacaöknen i Chile

Atamacaöknen

Chiles klimat är varierat och här finns världens torraste öken i norr, Atacamaöknen. I mitten av landet så har man ett medelhavsklimat. På Påskön så råder det tropiskt fuktigt klimat och landet har även alpin tundra och glaciärer. Chile sträcker sig cirka 4 300 km från norr till syd och ligger inom Stilla havets eldring med vulkanisk aktivitet. Det här landet räknas som världens smalaste och längsta land. I Anderna finns några av världens högsta bergstoppar som når över 6 000 meters höjd. Den högsta toppen finns på berget Ojos del Salado och den ligger på 6 879 meters höjd.

Polynesien

Namnet Polynesien betyder “en region med många öar” eller “de många öarna”, och Polynesien består mycket riktigt av öar och ögrupper. Regionen ligger i Oceanien som tidigare var känt som Söderhavet. Ögrupperna som utgör Polynesien ligger mellan Påskön, Hawaii och Nya Zeeland och av de omkring 6 miljoner människor (siffra från uppskattning gjord 1991) som bor här så är de allra flesta så kallade polynesier vilket innebär folk som talat polynesiska språk. Bland öarna och ögrupperna som tillhör området Polynesien så finner vi bland annat Hawaiis Rotuma, Uved, Tokelau, Samoa, Cooköarna och Påskön såväl som Tuvalu, Tonga, Niue och Nya Zeeland.

Man kan se att de som bor i det här området även är influerade av Melanesiens kultur och traditioner. Melanesien ligger i västra Stilla havet. I och med att Polynesien influerats en hel del av européernas ankomst under 1800-talet såväl som världskrig så har man förändrats en hel del vad gäller traditioner, tro och livsstil, och mycket av det som en gång var en självklar del av livet är numera berättelser från förr.

Geografi och klimat

Val i Polynesien

Polynesien bjuder på ett magnifikt djurliv

Polynesien räknas som en etnografisk region som har en yta på omkring 5 miljoner km². När den franske upptäcktsresanden Charles de Brosses kom till området 1756 så menade han med namnet Polynesien samtliga öar i Stilla havet. På engelska så talar man om Polynesian Triangle som huvudområdet men det finns även öar som ligger utanför denna triangel som bebos av polynesier. Triangeln uppkommer om man kopplar samman de yttre punkterna Hawaii, Nya Zeeland och Påskön. Resten av ögrupperna ligger inom denna triangel. Det finns också mindre polynesiska samhällen på Papua Nya Guinea såväl som på Solomonöarna, Karolineröarna och Vanuatu. Norr om Fiji så ligger Rotuma som inte är inom gränserna för triangeln men som har starka polynesiska kulturella inslag.

Klimatet är tropiskt varmt och fuktigt. En varm regnsäsong ligger mellan november och april vilket följs av en kyligare och torrare period mellan maj och oktober. I och med att öarna är rätt så väl spridda så förekommer det variationer vad gäller klimat. Området kan under regntiden drabbas av häftiga cykloner.

Ekonomi

Förutom Nya Zeeland så består en stor del av öarna i Polynesiens inkomst av bidrag från andra länder såväl som av hjälp från polynesier som rest utomlands för att jobba. Det är rätt vanligt att familjer uppmanar sina ungdomar att flytta till länder där de kan jobba och tjäna bra för att på så vis hjälpa familjen hemma i Polynesien. Vissa öar och ögrupper i Polynesien får inkomster av turism som till exempel Påskön, och det finns också innovativa sätt att tjäna pengar på som till exempel på Tuvalu där man har skapat sitt eget .tv domän som marknadsförs eller på Cooköarna där man förlitar sig på försäljning av frimärken.