Honduras

Honduras är en centralamerikansk stat som har gräns till länderna Nicaragua, El Salvador och Guatemala. Landet har en kortare kustremsa i söder mot Stilla havet och kust i norr mot det Karibiska havet. Landet var tidigare känt som Spanska Honduras och man använde sig av namnet för att skilja mellan Honduras och Belize som då hette Brittiska Honduras. Sedan 1975 så har emigrationen från Honduras ökat, och idag så lever många honduraner i USA där de försöker få jobb och en bättre tillvaro. Hälften av Honduras befolkning lever i fattigdom och det råder stor segregation mellan landets rika och fattiga så det är inte så svårt att förstå att många väljer att lämna landet för att söka sig till närliggande länder med bättre ekonomi och då särskilt till USA.

Mer om Honduras

Honduras har vackra stränder

Vacker strand i Honduras

Honduras har varit hem för flera mesoamerikanska kulturer som till exempel Mayafolket. Landet koloniserades av Spanien under 1500-talet. Det var spanjorerna som introducerade katolicismen som än idag är landets huvudsakliga religion. Det var förstås också den spanska koloniseringen som ledde till att spanska blev landets huvudspråk. Landet fick sin självständighet 1821 och har sedan dess varit en republik. År 2010 så hade Honduras fler än 8 miljoner invånare.

Geografi och klimat

Klimatet är tropiskt i de delar av landet som ligger lägre och tempererat i bergsregionen. De centrala och södra delarna har ett varmt klimat som inte är så fuktigt som det som man finner vid kusten. Honduras består huvudsakligen av berg men det finns också smala slättland vid kusterna och en stor djungel i landets nordöstra region. Bland landets naturtillgångar så finner vi guld, silver, koppar, timmer, bly, zink, järnmalm, kol, fisk och vattenkraft.

Ekonomi

Trots naturlig rikedom så är Honduras är en av världens fattigaste länder där de fattiga är väldigt fattiga och där rika däremot kan bli väldigt rika. De främsta jordbruksprodukterna är kaffe och socker och inom industrin så jobbar man med att ta fram produkter av textil, att producera kläder samt att ta fram produkter av trä. Honduras viktigaste handelspartner är USA så man är väldigt beroende av USAs ekonomi och köpkraft. Idag så får man fram hälften av landets elektricitet med hjälp av vattenkraft och för den andra hälften så används fossila bränslen. Landet har järnväg, ett väl utvecklat vägnät, sju hamnar och 112 flygplatser. Förutom fattigdom så dras man med stora problem med kriminalitet och kriminella gäng.

Guatemala

Guatemala betyder “trälandet” och det här är ett land som är fullt av skog och berg. Guatemala har gräns till Mexiko i norr, El Salvador i söder, samt till Belize i nordost och till Honduras. Landet har en kust mot Stilla havet samt kust mot Karibiska havet. I och med att det finns guatemalanska bosättningar i Belize, som tidigare kallades för Brittiska Honduras, så gör landet anspråk på detta land. Låglandet längsmed stillahavskusten övergår i vulkaniska Sierra Madre och andra högland. Därefter så dalar landet till lågland med skog i norr och här har man även kust till Karibien.

Mer om Guatemala

Ruiner i Guatemala

Lämningar från Mayaindianer

För cirka tusen år sedan så blomstrade Maya civilisationen och än idag så kan man se ruiner från denna i Guatemalas landskap. Man tror att omkring häften av guatemalanerna är ättlingar till mayafolket. Den andra delen av befolkningen är känd som ladinos vilket innebär att de är en blandning av mayafolk och spanjorer. Man kan se en skillnad i samhället mellan dessa två huvudsakliga grupper på så vis att ladinos är moderniserade och lever i storstäder medan mayaättlingar ofta fortsätter att leva traditionella liv på landsbygden. Det här har lett till splittringar i samhället och det var först år 1996 som gerillarörelsen och regeringen kunde komma överens och få ett slut på inbördeskriget som pågått i nära 40 års tid.

Idag är Guatemala en demokrati. Huvudstaden som också är den största staden heter Nueva Guatemala de la Asunción men kallas också för Guatemala City. Guatemala har en stor biologisk rikedom med unika ekosystem och endemiska arter. Landet är också känt för sin rika kultur som är en slags blandning mellan spanskt och inhemsk indiansk kultur.

Geografi och klimat

Guatemala är bergigt och har även ett mindre ökenområde. Två bergskedjor sträcker sig in i Guatemala från väst till öst, och de delar landet i tre huvudsakliga regioner, nämligen höglandet, stillahavskusten söder om bergen och Peténregionen norr om bergen. De största städerna finns i höglandsområdet och vid stillahavskusten. Regionerna har lite olika klimat vilket beror på höjd och landskap. Det här innebär att man i Guatemala kan uppleva skarpa kontraster mellan olika områden vad gäller temperatur och luftfuktighet. Volcán Tajumulco med en topp på 4 220 är landets högsta punkt och även de centralamerikanska länderna allra högsta punkt.

I bergen så finns det flera vulkaner och Guatemala drabbas ibland av jordbävningar. I och med att landet ligger vid Karibiska havet och Stilla havet så drabbas man även av tropiska cykloner som kan leda till stora problem med översvämningar. Landets naturtillgångar består av nickel, petroleum, fisk, exotiska träslag samt fisk och vattenkraft.

Ekonomi

Man har problem i landet med kriminalitet och fattigdom men man jobbar med att ta ekonomin från kaffe och jordbruk mot industriell tillverkning och turism. En av de främsta turistdestinationerna är Tikal i norra Guatemala där det finns flera tusen byggnader från Mayaperioden. Inom industrin så arbetar man med textiler, kläder, möbler, kemikalier och socker. Man exporterar kaffe, socker, bananer, frukter och grönsaker samt kött och kardemumma.

El Salvador

El Salvador är Centralamerikas allra minsta land och samtidigt det som är mest tättbefolkat. Landet ligger utmed stillahavskusten och har gräns till Honduras och Guatemala. Landets huvudstad är San Salvador och det här är också den största staden. Andra viktiga städer är Santa Ana och San Miguel. År 2013 så beräknade man att landet hade en befolkning på omkring 6,29 miljoner. Innan européerna upptäckte och koloniserade El Salvador så var området hem till många olika mesoamerikanska civilisationer. 1525 så hade Spanien erövrat området och gjort det till en del av Nya Spanien. År 1821 så fick El Salvador självständighet som en del av den Centralamerikanska Federationen. När denna federation upplöstes år 1841 så var El Salvador självständigt en kortare tid innan landet ingick i en union med Honduras och Nicaragua som höll fram till 1898.

Mer om El Salvador

Under 1800- och 1900-talet så hade El Salvador stora politiska problem med kupper och revolter. Det här ledde även till ekonomisk instabilitet. Det hela kulminerade i det inbördeskrig som pågick mellan 1979-1992 och som utkämpades mellan en militärledd regering och en koalition av gerillagrupper. Det hela slutade med en överenskommelse som gav en konstitutionell republik med flera partier och så är det än idag. El Salvadors ekonomi har historiskt sett dominerats av jordbruket. Under tidigt 1900-tal så var kaffet den allra största exportvaran.

Geografi och klimat

Vulkan i El Salvador

Vulkan

El Salvador är det minsta landet i kontinentala Amerika och det har en total yta på omkring 21 040 km². Landet har flera floder varav den största är Lempa som rinner genom Honduras och sedan via El Salvador till Stilla havet. Den här floden är tillräckligt stor för att skepp ska kunna färdas på den. Landet har också sjöar som bildats i vulkankratrar och det finns också artificiella sjöar som har tillkommit som resultat av dammprojekt. De främsta naturtillgångarna är petroleum, mark som går att odla, vattenkraft och geotermisk energi.

Landet har ett tropiskt klimat vid kusten och i höglandet så är klimatet tempererat. Regntiden är mellan maj och oktober och då drabbas man ofta av hårda stormar.

Naturkatastrofer

El Salvadors läge vid Stilla havet innebär att man ofta drabbas av hårt väder med regnstormar såväl som av extrem torka. Man tror att det hårda vädret har förvärrats på grund av effekten från El Niño och La Niña. På grund av att man har avverkat så pass mycket skog som lett till jorderosion så är det också vanligt med jordskred. Man får också stormar som kommer in från Karibien och sedan 1990-talet så har frekvensen av stormar bara ökat. Landet ligger vid Stilla havets eldring och är därför utsatt för en hel del tektonisk aktivitet. Man får ofta jordbävningar och har även en hel del vulkanisk aktivitet i landet. År 2005 så hade Santa Ana vulkanen ett utbrott som ledde till att närliggande byar träffades av aska och stenar. Utbrottet åsamkade en hel del skador materiellt sett men det vara bara två personer som dog av det. Vulkanerna är av stort intresse för turister som kommer för att uppleva El Salvadors unika miljö och sköna klimat.

Ecuador

I nordvästra Sydamerika ligger landet Ecuador som har gräns till Colombia och till Peru. Namnet kommer sig av att ekvatorn skär igenom den norra delen av Ecuador. I Ecuador så är det officiella språket spanska men det finns också omkring 13 olika ursprungsspråk som talas av en mindre del av landets befolkning. När man uppskattade antalet invånare år 2011 så kom man fram till en siffra på över 15 miljoner. Landets huvudstad heter Quito och den utsågs under 1970-talet till ett Världsarv för att ha Latinamerikas bäst bevarade historiska center. Landets största stad heter Guayaquil och den tredje största staden Cuenca har också utsetts som Världsarv.

Ecuadors historia är rik och spännande och dessutom så har landet gott om unika växt- och djurarter. På Galapagosöarna så finner man endemiska arter, unika arter, och sedan 2008 så har man lagstiftat om naturens rätt och ekosystemens rätt. Landet fick sin frihet från Spanien år 1830 och är idag en republik med president.

Geografi och klimat

Krater i Ecuador

Vattenfylld krater

Ecuador har fyra huvudsakliga geografiska regioner och dessa är:

La Costa – Det här är kustregionen som består av provinserna som ligger väster om Anderna. Här är jorden bördig och man odlar bland annat bananer som exporteras. Bananmärkena Dole och Chiquita är kända världen över. I den här regionen så odlar man även ris. Vid kusten så sysslar man även med fiske.

La Sierra – Det här är höglandet och här finner vi Anderna och höglandsprovinserna Azuay, Cañar, Carchi,Chimborazo, Imbabura, Loja, Pichincha och Tungurahua. Här finns de flesta av Ecuadors vulkaner och snötäckta bergstoppar. Jordbruket består av potatis och majs och här är den största staden Quito.

La Amazonia – Den här delen av landet kallas även för Öst och består av provinserna med Amazondjungeln. Regionen består mestadels av Amazonparkerna och områden där ursprungsstammar fortsätter att leva så som de alltid har gjort. Det är här som det finns stora reserver av petroleum och det har lett till att en del av området har exploaterats av petroleumföretag.

La Region Insular – Det här är regionen som innefattar Galapagosöarna. Regionen ligger i Stilla havet cirka 1 000 km väster om fastlandet.

Klimatet i Ecuador är mycket varierat och precis vilket klimat man kommer att stöta på beror på hur högt över havet man befinner sig. Man har tropiska skogar såväl som kustklimat och när man kommer högre upp mot Anderna så möts man av gräsklädda slätter för att sedan på högre höjd mötas av snö som ligger kvar året om. Den tropiska regnskogen får sitt vatten från bifloder till Amazonfloden och det här är ett område som är enormt rikt på djurarter. I regnskogen så är det alltid fuktigt eftersom det regnar året om. På grund av den vulkaniska aktivitet som finns i regionen så drabbas Ecuador ofta av jordbävningar.

Man har vissa miljöproblem i landet som till exempel att man avverkar skog vilket leder till jorderosion. Dessutom så förorenas vatten från oljeindustrin och det här är en fara för områden som har en känslig ekologi. I Amazonas och på Galapagosöarna så har man även miljöproblem som orsakas av att befolkningen växer och att man även besöks av en massa turister varje år.

Costa Rica

Republiken Costa Rica ligger i Centralamerika och gränsar till Stilla havet och Karibiska havet samt till Panama och Nicaragua. Huvudstaden heter San José och är också landets allra största stad. Man räknar med att omkring en tredjedel av landets befolkning bor i San José. Namnet på landet passar väl, Costa Rica betyder nämligen “den rika kusten” och det här är ett land som har en god ekonomi vilket till stor del beror på att man fungerar som en stabil ekonomi.

Mer om Costa Rica

Under 1500-talet så koloniserades Costa Rica av Spanien och landet förblev en koloni fram tills det första Mexikanska Imperiet bildades och efter detta så ingick landet i Centralamerikanska federationen och det var från denna federation som man till sist fick sin självständighet år 1847. Sedan självständigheten så har Costa Rica varit ett av de mest stabila och framgångsrika länder som finns i Latinamerika. Något som är intressant att notera är att man gjorde sig av med militärtjänst år 1949 och därmed så blev Costa Rica ett av de första länder helt utan en armé. Det här landet har satsat stort på mänskliga rättigheter och är en snabbt växande ekonomi som en gång lade störst fokus på jordbruk men som idag också har inkomster från områden som finans, läkemedel och ekoturism. Landet är känt för progressiva miljöprogram, och Costa Ricas regering har satt upp seriösa mål om att vara det första landet i världen att bli koldioxid-neutralt till år 2021. År 2012 så blev man det första land i världen att förbjuda jakt för nöjes skull.

Geografi och klimat

Costa Ricas natur

Nationalpark i Costa Rica

Costa Rica ligger på centralamerikanska näset (Isthmus). Landets högsta punkt är Cerro Chirripó som har en topp på 3 819 meter. Den här toppen är Centralamerikas femte högsta. Landet har 14 vulkaner som man känner till och sex av dessa har varit aktiva under de senaste 75 åren. Förutom vulkanutbrott så drabbas man även av jordbävningar som kan nå på omkring 6 på richterskalan, och ibland högre. Costa Rica består även av flera öar som till exempel Kokosöarna. I och med att landet ligger 8-12 grader norr om ekvatorn så har man ett tropiskt klimat året om. Det finns även olika variationer av klimatet beroende på höjdskillnader, regnfall, topografi och geografi. Årstiderna definieras av regnfallet och man kan dela in året i två perioder, regntid och den torra säsongen. Det är den torra perioden som ses som sommar och då det regnar så kallar man årstiden för vinter.

Ekonomi

Regeringen har gjort en hel del för att få utländska investerare att bli intresserade av Costa Rica. Man har till exempel infört skattelättnader som har gjort det lättare för stora globala företag att flytta till landet för att utveckla sina produkter. Ett spännande område är ekoturismen som har varit väldigt viktig för Costa Ricas ekonomi. Sedan 1999 så har man kunnat se att turismen drar in mer än de tre huvudexportprodukterna bananer, ananas och kaffe. Kaffet är historiskt sett viktigt för Costa Rica och det odlas huvudsakligen i provinserna San José, Alajuela, Heredia, Puntarenas och Cartago. Landet är känt för lite finare kaffebönor och ett exempel på detta är Tarrazú-bönorna som anses vara de allra bästa som finns för framställning av espresso. Ekoturismen fokuserar på naturreservat och enorma parkområden där man kan uppleva orörd natur på ett sätt som gör att den förblir orörd.

Colombia

År 2014 så beräknade man att det bodde 47 miljoner människor i Colombia och det gör landet till det tredje mest befolkade i Latinamerika efter Brasilien och Mexiko. Det är också det tredje landet i ordningen vad gäller antal spansktalande efter Mexiko och USA. I början av 1900-talet så räknande man med att omkring 4 miljoner människor bodde i Colombia och det finns beräkningar som förutspår att landet år 2020 kommer att ha en befolkning på omkring 50.9 miljoner, man kan alltså säga att takten som befolkningen ökar med är rask. Landet ligger i den nordvästra delen av Sydamerika och har kust till Stilla havet och det Karibiska havet. Colombia gränsar till länderna Peru, Venezuela, Panama, Ecuador och Brasilien. Det här är ett land som är mycket rikt på naturresurser, och som är känt för kaffet som odlas på hög höjd i bergen. Efter Brasilien så är Colombia världens största kaffe exportör.

Samtidigt som Colombia erbjuder en så vacker och varierad natur så är det ett land som bedöms ha mycket hög risk för terrorhandlingar. År 2010 så uppmättes landets mordfrekvens att vara världens fjärde högsta. Under 2000-talet så har det blivit säkrare i Colombia men under 2010 så ökade antalet kidnappningar och de stora städerna omges av kåkstäder där så kallade internflyktingar och mycket fattiga människor bor.

Geografi och klimat

Cristóbal Colón i Colombia

Toppen på Cristóbal Colón

Klimatet i landet beror på vilken höjd man befinner sig på. I väster så finns Anderna som i norr övergår i andra bergskedjor. I Anderna så finns det toppar som alltid är snöbeklädda och den högsta toppen är Cristóbal Colón som ligger på 5 775 meters höjd. I Anderna så finns det även flera aktiva vulkaner och det är inte ovanligt med jordbävningar i Colombia. Man kan säga att det finns sex olika typer av geografiska områden i landet. Dessa är Anderna med bergsterräng, kusten till Stilla havet, kusten till det Karibiska havet, slättområden, Amazonas regnskogsområde, samt ö-områden både i Atlanten och i Stilla havet.

Majoriteten av befolkningen bor på de högslätter som omges av bergskedjor. På grund av att man använt sig av alltför mycket medel mot insekter och de luftföroreningar som kommer från städer så har man problem med vattenkvaliteten i landet. Dessutom så avverkas skog i Colombia på ett problematiskt sätt som inte gynnar miljön. Det finns fortfarande regnskog kvar och här kan man finna många unika djur som jaguaren, sengångaren och glasögonbjörnen.

De huvudsakliga floderna i Colombia heter Magdalena, Cauca, Guaviare, Atrato, Meta, Putumayo och Caquetá. Floden Orinoco utgör gräns till Venezuela medan Amazonfloden fungerar som gräns mot Peru.

Ekonomi

Om man ser till Colombias naturresurser så är det här ett väldigt rikt land. Man odlar en massa olika typer av frukter och blommor samt kaffe. Landet har också en väl utvecklad oljeindustri som ger gott om arbete och här finns en industri som omfattar smaragder och guld. Colombia var länge känt som Eldorado, det vill säga guldlandet och man bryter även platina, nickel och smaragder.

Chile

Landet Chile ligger i Sydamerika och det finns lite olika teorier omkring hur namnet på landet kom till. Diego de Rosales som var en spansk krönikör under 1600-talet så kallade inkaindianerna Aconcagua-dalen för “Chili” vilket ska ha varit en förvanskning av hövdingen Tilis namn. Tili ska ha varit områdets hövding då Inkafolket erövrade det under 1400-talet. En annan teori gör gällande att Aconcagua är mycket lik en annan dalgång som ligger i Peru där det fanns en stad med namnet Chili. Det kan också vara så att Chile har fått sitt namn från ett indianskt språk och att meningen i sådant fall är “världens ände”, “fiskmåsar”, “kyla” eller “snö”. De spanska konkvistadorerna hörde om detta namn från Inkafolket och man stavade namnet “Chili” på engelska tills 1900 då man bytte till dagens stavning nämligen Chile.

Chile har gräns till Argentina i öster, Bolivia i nordost och till Peru i norr. Ögrupperna Påskön, Desventuradaöarna, Juan Fernández-öarna och Sala y Gómezön i Stilla havet tillhör Chile och landet gör anspråk på en del av Antarktis. Chiles huvudstad heter Santiago de Chile och är även landets allra största stad. Den öken som finns i landets norra del är rik på mineraler och framförallt på koppar. De flesta bor i landets centrala delar där man även bedriver jordbruk. Landet är rikt på skog och betesmarker, och här finns det även några vulkaner och sjöar. Landets södra kust ser ut som en labyrint av fjordar och kanaler med halvöar och öar.

Lite historia

Spanien koloniserade Chile under mitten av 1500-talet och tog över Inkafolkets områden i norra och centrala Chile. Man lyckades dock inte erövra Mapuchefolkets områden i de södra och centrala delarna av landet. Chile utropade sin självständighet från Spanien 1818 och under 1800-talet så växte landet ekonomiskt och även vad gäller territorium. Det var under denna tid som Mapuche-folket motstånd besegrades.

Under 1960- och 1970-talet så gick landet igenom ett politiskt tumult som kulminerade i en statskupp 1973 som ledde till en period på 16 år med en militär diktator som ledare för landet. Det var Augusto Pinochet som ledde denna regim som föll 1990 och som ersattes av en politisk koalition. Idag är Chile en av Sydamerikas mest stabila nationer.

Geografi och klimat

Atamacaöknen i Chile

Atamacaöknen

Chiles klimat är varierat och här finns världens torraste öken i norr, Atacamaöknen. I mitten av landet så har man ett medelhavsklimat. På Påskön så råder det tropiskt fuktigt klimat och landet har även alpin tundra och glaciärer. Chile sträcker sig cirka 4 300 km från norr till syd och ligger inom Stilla havets eldring med vulkanisk aktivitet. Det här landet räknas som världens smalaste och längsta land. I Anderna finns några av världens högsta bergstoppar som når över 6 000 meters höjd. Den högsta toppen finns på berget Ojos del Salado och den ligger på 6 879 meters höjd.