Vietnam

Vietnam är ett land som ligger i Sydostasien och som länge har varit slutet för resten av världen, men på 2010-talet så har landet öppnats upp för turism och det här har lett till att många reser dit för att få se den unika naturen och historiska och kulturella platser. Landet har gräns till Laos, Kambodja och till Kina. Med en total yta på 331 210 kvadratkilometer så kan man säga att Vietnam är ungefär lika stort som Tyskland men formen på landet påminner mer om Norges som också har en liknande storlek. Landet har kust till det Sydkinesiska havet som är en del av det Stilla havet. Under 1900-talet så var Vietnam involverat i många krig vilket påverkade ekonomin på ett mycket negativt sätt. Idag så är landet en enpartistat där enbart kommunistpartiet är tillåtet, och där media noga kontrolleras för att undvika negativ publicitet om det enda partiet. Huvudstaden heter Hanoi och ligger i norra Vietnam, men den största staden, Ho Chi Minh, finns i södra Vietnam.

I de norra delarna av landet så finns det en storslagen natur med till exempel Ha Long bukten som tillhör ett av Vietnams fem världsarv och det högsta berget Fan Si Pan. Huvudstaden Hanoi är en populär turistdestination som bjuder på det spännande Ho Chi Minh mausoleet samt många olika museer med intressanta utställningar.

Geografi och klimat

Vietnam har kust mot Thailandviken

Vacker natur i Thailandviken

På gränsen till Laos och Kambodja så finns det en bergskedja och den största delen av Vietnam består av höga höjder och berg. I den nordöstra delen av landet så finns det en sjö med namnet Ba Bể-sjön. Här finns också floder, som till exempel Mekong floden och Röda floden, och vid deras deltan så är det extra bördigt vilket är anledningen till att många av landets invånare just har bosatt sig vid floddeltan för att kunna utöva jordbruk. Vietnam är som längst i sydlig nordlig riktning, omkring 1 650 km långt. Förutom kust till Sydkinesiska havet så har landet också i sydväst gräns till Thailandviken.

Man kan dela in klimatet i tre olika zoner, den norra, den centrala och den södra zonen. I norra Vietnam så är klimatet subtropiskt och fuktigt medan södra Vietnam bjuder på ett tropiskt klimat året om. Den centrala delen ligger någonstans mittemellan dessa två olika typer av klimat. Temperaturer kan variera stort och man finner de lägsta temperaturerna i bergen där det under vintertid till och med kan bli minusgradigt. I städerna Hanoi och Ho Chi Minh så är klimatet hett och fuktigt. Det kan regna året om i Vietnam men det är mindre risk för regn mellan december och april.

Vietnamkriget

Vietnamkriget utspelade sig mellan 1959 och 1975 och var ett krig som involverade Sydvietnam och USA mot Nord Vietnam och FNL (Sydvietnams nationella befrielsefront). USA blandade sig in i konflikten för att man ville vara med och motverka kommunismens spridning i världen. Kriget vanns av Nord Vietnam vilket ledde till att landet förenades under kommunistiskt styre. Kriget följdes av en invasion av Kambodja vilket ledde till en konflikt mellan Vietnam och Kina som stod på Kambodjas sida.

Sydkorea

Sydkorea är ett mycket spännande land som bjuder på antika ruiner och fantastiska naturupplevelser med vackra landskap. Det här landet har också moderna städer där de som kommer på besök kan uppleva annorlunda kultur och tradition i total komfort. Till skillnad från grannlandet Nordkorea så är det här ett demokratiskt land med mycket god utveckling av ekonomi. Huvudstaden heter Seoul och är världens tionde största stad där antika tempel står vägg i vägg med moderna skyskrapor. Formellt så heter landet republiken Korea och det ligger i östra Asien på den södra delen av Koreahalvön. I norr så har man gräns till Nordkorea och via vattnet så gränsar man även till Japan och till Kina.

Med 50 miljoner invånare så är Sydkorea ett mycket tätbefolkat land. De allra flesta bor i städerna där det finns bättre möjlighet till jobb och utbildning.

Sydkorea – en av fyra tigrar

När man talar om Sydkorea så brukar man nämna att det här landet är en av de fyra tigrarna. De andra tigrarna är Taiwan, Singapore och Hongkong. Det som gör att man kallar dessa länder (Hongkong är idag en del av Kina) för tigrar är att de alla står bakom marknader som växer snabbt. Snabbt växande ekonomi har också fått sitt eget tigeruttryck, nämligen tigerekonomi. Tigerekonomi har man börjat använda för andra länder som har en ekonomi som växer snabbt, som till exempel Irland under början av 2000-talet.

Geografi och klimat

Seoul, Sydkoreas huvudstad

Seoul på kvällen, floden Han

Sydkorea upptar 45 % av Koreahalvön och totalt sett så har landet en yta på 99 313 km². I söder så finns Koreasundet, i väster ligger Gula havet och i öster det Japanska havet som är en del av det Stilla havet. Den sydvästra kusten har gott om öar, vikar och uddar, medan den östra kusten har en mer rak formation. I Sydkorea så finns det gott om berg och högland och den högsta bergstoppen är en vulkan med namnet Halla-san vars topp ligger på 1950 meter. Det här berget ligger på ön Jeju som är Sydkoreas största ö och som ligger omkring 10 mil från fastlandet.

Sydkorea har många öar men av 3 500 öar så är det bara 600 som är bebodda. Landet kännetecknas av ett inlandsklimat med långa, torra och kalla vintrar och fuktiga och varma somrar. Man har fyra olika årstider och det är luftmassorna som kommer in från Asien som har störst påverkan på vädret. I Seoul så ligger vintertempereraturerna på några minusgrader medan sommaren ger varma dagtemperaturer på omkring 25° C. Cheju öarna har ett mildare väder än resten av landet och här hamnar man sällan på minusgradiga temperaturer under vintern. I Sydkorea så är man känsligare för tyfoner än i Japan och Taiwan, Kinas östra kust eller på Filippinerna. Tyfonerna kommer in över landet under sensommaren och för med sig häftiga regn. På grund av regnen så råkar man ibland ut för kraftiga översvämningar.

Malaysia

Malaysia har varit ett självständigt land sedan 1957, innan dess så var det Storbritannien som styrde över området som innefattar Malackahalvön och den norra delen av Borneo. Via Malackahalvön så har landet gräns till Thailand och till Singapore, och på Borneo så gränsar man till Indonesien samt till Brunei. Staten Malaysia utropades år 1963 då man hade slagit samman Västmalaysia, Östmalaysia, och Singapore som 1965 lämnade landet. De flesta som bor i Malaysia är malajer och den största religionen är islam. Det finns också en hel del etniska kineser i landet såväl som andra minoritetsgrupper som till exempel indier. Landets huvudstad heter Kuala Lumpur och är också den största staden.

Geografi och klimat

Petrinas Towers i Malaysia

Petronas Towers i Kuala Lumpur

Geografiskt sett så kan man säga att Malaysia består av två delar, västra och östra Malaysia. Dessa skiljs åt av det Sydkinesiska havet som är en del av det Stilla havet. Båda östra och västra Malaysia kännetecknas av slättland vid kusterna och sedan skogslandskap upp mot bergen som finns i inlandet. På Borneo så finns Malaysias högsta berg Mount Kinabalu som har en topp på 4 095 meter. Malaysia ligger vid Malackasundet som är en av världens allra viktigaste transportsträckor. Här är klimatet tropiskt med höga temperaturer och hög luftfuktighet. Under dagtid så är det inte ovanligt med temperaturer på över 30°C och så ser det ut året om. Även nattetid så är det varmt i landet och nattens temperatur understiger sällan 20°C.

På landets västkust så finns det gott om mangroveträsk och gyttjiga stränder som bildar bukter och vikar. I väst så har man kultiverat slätter och i öst så finner man lugna stränder som kantas av djungel. De största öarna är Langkawi som egentligen är en grupp med 99 öar, Penang och Pangkot samt Tioman, Redang, Kapas, Perhentian och Rawa. Den som vill besöka Malaysia bör se lite närmre på det väder som gäller för den del av landet som man vill resa till. Under maj till september så påverkas landet av den sydvästra monsunen, och mellan november och mars så är det istället den nordöstra monsunen som blåser in. I Kuala Lumpur så regnar det som mest mellan mars och april och mellan september och november. Hit kan det alltså vara läge att åka under svenska vintermånader medan Borneo har den tyngsta regnperioden mellan november och februari.

Ekonomi

Malaysia är en av världens främsta exportörer av halvledare, elektriska varor och vitvaror. Ekonomin hade en mycket god tillväxt under slutet av 1900-talet men precis som så många andra ekonomier i Asien så drabbades man i slutet av 1990-talet av den asiatiska finansiella krisen. I huvudstaden Kuala Lumpur så finns Multimedia Super Corridor vilket anses vara Asiens motsvarighet till USAs Silicon Valley. Landets industrier tillverkar bland annat gummi och det finns en plan om att utöka verksamheten inom utvecklingen av high tech produkter för att inta en världsledande position inom detta fält.

Kina

Det allra största landet i Ostasien är Kina och det här är också världens folktätaste land. Faktum är att man under slutet av 1970-talet ansåg befolkningstillväxten som så pass alarmerande att man i Kina införde en regel som i vissa områden gjorde gällande att man bara fick ha ett barn per familj. Man tror idag att Kina har omkring 1.5 miljarder invånare men det är svårt att säga en exakt siffra då regeln om ett barn per familj har lett till en hel del mörkning då många ändå skaffar fler och ljuger om detta. I Kina så tampas man fortfarande med gränskonflikter, både till land och till sjöss. Det pågår fortfarande en aktiv diskussion om vilka gränsdragningar som ska gälla med länder som Pakistan, Indien, Japan, Taiwan, Malaysia, Filippinerna och Vietnam. Konflikterna rör ofta landområden och sjöområden där det finns naturliga rikedomar, råvaror som samtliga länder inblandade i konflikterna givetvis är intresserade av att kontrollera och dra nytta av.

Geografi och klimat

Kinas landgränser är mot Ryssland, Nordkorea, Mongoliet, Vietnam, Burma, Laos, Bhutan, Indien, Pakistan, Nepal, Tadzjikistan, Afghanistan och Kazakstan. Kina har också havs-gräns mot länderna Nordkorea, Sydkorea, Japan, Malaysia, Filippinerna, Vietnam och Brunei. Kinas yta är nästan lika stor som hela Europas yta samlat och här finns det en stor variation vad gäller natur och djurliv. De flesta bor i de östra delarna av landet och i väster så finner man glest befolkade bergsområden, ödemarker och öknar. Nordost om Kina så ligger Gula havet som är en havsbukt, i öster så finns det Östkinesiska havet och i sydost det Sydkinesiska havet. De här tre havs-delarna är samtliga en del av det Stilla havet.

Landets sydligaste delar ligger i tropikerna medan de norra delarna är i höjd med norra Tyskland. I söder så har man alltså ett subtropiskt varmt klimat medan norr bjuder på ett klimat som är kyligare och som mer liknar det som vi ser i norra Europa. I östra Kina så har man ett havsklimat men i större delen av landet så kan klimatet beskrivas som kontinentalt där monsunvindar drar in och temperaturerna kan variera stort under året.

Omstridda sjöområden

Kina har en hel del tvister med grannländer omkring var gränser ska dras. Då det rör sjöområden så tvistar Kina med Japan om Senkaku öarna (alternativt Diaoyu öarna på kinesiska) som ligger i Östkinesiska havet. Under det Andra Världskriget så beslutade USA om att Kina skulle ta över ön Taiwan och att Japan skulle få Senkaku öarna. Det här var dock inget som Kina gick med på och diskussionen omkring kontrollen av öarna är fortfarande aktuell. Att öarna är av så stort intresse beror förstås på att man tror att de har gas- och oljefyndigheter. Kina anser sig också ha rätten till den större delen av det Sydkinesiska havet. Här är det också så att man tror att det finns gott om naturliga rikedomar på botten, och andra länder som är intresserade av rätten till områden i detta hav är Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan och Filippinerna.

Världens största befolkning

Något som är mycket intressant med Kina är förstås politiken man för vad gäller barnafödande. Sedan slutet på 1970-talet så finns det en lag som gör gällande att varje familj bara kan ha ett barn. Reglerna är lite olika beroende på var i landet man befinner sig. Den här så kallade enbarnspolitiken tros ha fungerat men det är som sagt så att det kan vara lite svårt att veta exakt hur många kineser det egentligen finns då vissa familjer kringgår reglerna och i hemlighet skaffar fler barn som inte registreras. Med omkring 1.5 miljarder invånare så är detta världens mest befolkade land. Befolkningen består av olika folkgrupper och minoriteter och här är gruppen Han den allra största.

Filippinerna

Filippinerna ligger i Sydostasien mellan Sydkinesiska havet och Stilla havet. Man räknar med att landet har en befolkning på omkring 94 miljoner människor och trots att man ligger strax norr om Indonesien som är världens största muslimska land så är de flesta på Filippinerna kristna. 1521 så gjorde Ferdinand Magellan anspråk på Filippinerna å Spaniens vägar. Spanien kom år 1898 att överlämna landet till USA och det var inte förrän 1946 efter det att den japanska ockupationen avslutades som man nådde självständighet. Formellt så heter landet Republiken Filippinerna och huvudstaden är Manila som ligger på ön Luzons västra kust.

Geografi och klimat

Strand i Filippinerna

Solnedgång i Filippinerna

Filippinerna ligger i den västra delen av Stilla havet. I norr så gränsar man via Luzonsundet till Taiwan. I väst så finns det Sydkinesiska havet och där har man gräns till Vietnam. I sydväst så ligger Suluhavet mellan Borneo och Filippinerna och Celebessjön fungerar också som en gräns mellan Filippinerna och andra indonesiska öar. Filippinernas arkipelag består av mer än 7 000 öar och dessa delas in i tre olika geografiska zoner som heter Luzon, Visayas och Mindanao. Öarna har ett berglandskap och täcks av tropisk regnskog. Det här är berg som många gånger är vulkaner och det högsta berget heter Mount Apo och har en topp på 2 954 meter. Världens tredje djupaste havsdjup är Filippinergraven och den finns i den Filippinska sjön.

Klimatet som är tropiskt såväl som läget i Eldringen gör att man ofta bli utsatta för tyfoner och jordbävningar i Filippinerna. Temperaturerna är höga och luften är mycket fuktig. Landet har två årstider och dessa består av en våt säsong och en torr säsong. Vissa delar av landet har regn året om medan andra är torrare. Det är som varmast mellan mars och oktober men mellan november och februari så blir det lite kyligare eftersom vintermonsunen då kommer med kallare luft. Temperaturerna ligger vanligtvis mellan 21 °C och 32 °C men beroende på årstid så kan det bli varmare eller kallare. Det är som varmast i maj månad och som kyligast i januari.

Filippinerna är rikt på naturresurser och landet har en biologisk mångfald som slår de flesta länder i världen. Den vackra naturen och de fantastiska stränderna lockar många turister till landet. Det som gör att man inte riktigt lyckas med att bli till en välbesökt turistdestination är den politiska oron som länge har rått i regionen. Svenska UD har avrått från resor till områden som Mindanao och Sulu arkipelagen.

Brunei

Brunei är ett litet men mycket rikt land i Sydostasien. Bruneis rikedomar kommer sig av olja och gas som finns på plats. Landet är delat i två delar och ligger på Borneos nordvästra kust. Landet omges av Malaysia som även delar det i två delar. Bruneis placering vid Sydkinesiska havet är mycket strategisk eftersom det här är mycket nära till de sjöfartsvägar som länkar samman det Stilla havet och den Indiska oceanen. Landet har en exklusiv fiskezon som sträcker sig till Louisa revet i den södra delen av Spratly öarna.

Brunei blev självständigt 1984 efter omkring ett århundrade under Storbritanniens kontroll. Landet är ett muslimskt sultanat och där absolut monarki gäller och tronen ärvs. Det officiella språket i landet är malajiska och huvudstaden heter Bandar Seri Begawan. De flesta förstår engelska och det här är det språk som används inom affärssammanhang. År 2013 så räknande man till omkring 415 000 invånare.

Geografi och klimat

Moské i Brunei

Moské i Bandar Seri Begawan

När man ser på Bruneis geografi så är det intressant att notera att landet består av två olika enklaver som skiljs åt av, och som även omges av, Malaysia. Landet har kust mot Sydkinesiska havet och den här kusten är viktig för transporter av olja och gas. Efter huvudstaden Bandar Seri Begawan så är hamnstaden Muara och den viktiga oljeindustristaden Seria de allra största. De flesta bor i den västra delen av landet.

Bruneis klimat kan beskrivas som ekvatorialtropiskt vilket innebär att man har hög luftfuktighet och även höga temperaturer året om. En stor del av landet är täckt av regnskog och det finns ett bergsområde där den högsta toppen på berget Bukit Pagong mäter 1850 meter. Det regnar en hel del både vid kusten och i inlandets djungelbetäckta kullar. Det är som blötast under oktober, november och december, och som torrast under februari och mars. Det spelar nästan ingen roll när man väljer att besöka Brunei för vädret är mycket konstant och man får räkna med visst regnfall under sin vistelse.

Ett land med sharialagar

År 2013 så kommunicerade sultanen Hassanal Bolkiah sina planer om att införa sharialagar i Brunei. Det här betyder bland annat att man ger dödsstraff för otrohet och homosexualitet. Detta beslut möttes av protester från organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter i världen och har även ogillats av landets egna invånare som kanske inte riktigt har samma frihet att öppet protestera i ett envälde. Trots de utländska protesterna så har de nya lagarna så smått införts och den här processen väntas fortsätta med att nya delar av sharialagarna införs under 2014.

Sydkinesiska havet

Det Sydkinesiska havet omges av tio olika länder och är en av världens viktigaste transportleder. Det här är ett bi-hav till Stilla havet som även är en del av det Australiasiska medelhavet. Trots att så många länder har kust till detta hav så är Kina väldigt tydliga med att havet är deras. Kina har sedan länge gjort det klart att hela det Sydkinesiska havet är deras territorium, och det är inte så svårt att förstå varför det här är en viktig fråga. Det är nämligen så att havet gömmer stora fickor med olja samt mineraler. Konflikten mellan havets kringliggande länder rör dock inte bara vattnet utan även öar och är en internationell fråga där även USA har blandat sig i diskussioner och beslut.

Sydkinesiska havet är mycket stort och man brukar säga att det är det största havsområde som finns i världen efter de stora oceanerna.

Geografi och klimat

Det Sydkinesiska havet ligger på en kontinentalhylla som har sänkts under vatten. Forskare tror att hela området en gång var en landmassa och att öar som Borneo var en del av fastlandet. Geologer har lite olika åsikter om när och hur havet formades och det här är fortfarande något som undersöks och diskuteras. Det här är som nämnt ett väldigt stort havsområde på omkring 3 000 000 km² och det omges av länderna Brunei, Filippinerna, Hongkong, Indonesien, Kambodja, Kina, Macao, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand och Vietnam. Dessutom så finns det hundratals öar och viktiga rev i havet och här kan öar som Anambasöarna, Dongshaöarna, Natunaöarna, Paracelöarna och Zhonghasöarna nämnas.

Havet tar emot en hel del sediment från floder som Mekongfloden, Röda floden och Pärlfloden som alla mynnar ut i det. Många av dessa floder mynnar ut i floddeltan som även är rika på gas och olja.

Konflikter om territorium

Konflikter har hänt vid Sydkinesiska havet

Militär aktivitet vid Sydkinesiska havet

Konflikter har ju som bekant ofta med naturrikedomar att göra och det Sydkinesiska havet har stora tillgångar av mineraler, gas och olja. Konflikter som rör territorium i området rör både öar och vattenmassor och det är främst Brunei, Kina, Taiwan, Malaysia, Filippinerna och Vietnam som inte kommer överens om var gränser ska dras. Det man framförallt diskuterar är rätten till att fiska i specifika skärgårdar samt rätten till att utvinna gas och olja på olika håll i havet. Dessutom så är man inte eniga om vem som ska kontrollera de handelsleder som går genom havet.

Att USA år 2010 tog del av denna konflikt och tog den till internationell nivå beror på att man från USAs sida är intresserade av fri tillgång till fraktvägar och handelsvägar i havet. Från Kinas sida så gillades det inte att utomstående blandade sig i då man anser att det här är en regional fråga som de inblandade länderna själva kan lösa.