USA

USA står för United States of America och på svenska så betyder detta “de förenta amerikanska staterna“. Landet kallas ibland kort och gott för Amerika vilket egentligen kan innebära att man menar flera andra länder som finns i Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika, men på svenska så är det mycket vanligt att man säger just USA. Landet består av 50 olika delstater och av dessa så gränsar 48 stycken till varandra medan staten Alaska gränsar till Kanada och Hawaii finns i det centrala Stilla havet. USA kontrollerar även fem befolkade och nio obefolkade territorier som finns i Västindien och i Stilla havet.

USA kallas ibland för “the great melting pot” (smältdegel), med vilket man menar att befolkningen har en väldigt varierad bakgrund. De flesta är inflyttade från andra länder, och Sverige har också haft en omfattande utflyttningsvåg till Nordamerika. En mindre del av befolkningen består av de inhemska indianfolk som fanns på plats innan européerna upptäckte Amerika. Det är inte bara befolkningen som är varierad. När man ser på landets natur så består den av allt från tropiskt klimat till höga berg, och det är också hem till många olika djurarter. Engelska är landets huvudspråk men spanskan är också viktig för en betydande del av befolkningen. Ju närmre Mexiko man kommer ju viktigare blir spanskan, men det här språket används också av invandrare som har kommit till stora amerikanska städer som till exempel New York, för att söka jobb.

Geografi och klimat

Vulkan

Vulkan i Yellowstone

Om man ser på kontinentala USA så rör det sig om en landyta på omkring 7 700 000 km². Den största delstaten är Alaska som skiljs från kontinentala USA av Kanada. När man ser på ytan så räknas USA som världens tredje största land efter Ryssland och Kanada. Landet har kust till Atlanten såväl som till Stilla havet och det innefattar skogar såväl som ökenlandskap. I USA så finns det aktiva vulkaner i Alexanderarkipelagen såväl som i Alaska och på Hawaiis öar. I Yellowstone nationalpark så finns det en enorm vulkan som räknas som kontinentens allra största.

I och med att landet är så stort och har en så varierad geografi så har man många olika klimattyper. Här finns fuktigt kontinentalklimat såväl som tropiskt klimat. Vilket klimat man får beror på var i landet man befinner sig och på vilken höjd över havet. I bergen i den västra delen av USA så råder bergsklimat medan Kaliforniens kust mot Stilla havet har ett typiskt kustklimat. Vissa delar av landet utsätts med jämna mellanrum för oväder och orkaner. Och då särskilt de delstater som ligger nära Mexikanska golfen såväl som östkusten som kan drabbas av oväder som drar in norrifrån.

Ekonomi och turism

Coca Cola från USA

Coca Cola i mängder

USAs ekonomi är en kapitalistisk blandekonomi. Man har en väl fungerande infrastruktur såväl som gott om naturtillgångar och god produktivitet. USA har länge haft världens allra största nationella BNP. Vad gäller export så är man världens tredje största exportland och landets största handelspartners är Kanada, Kina, Mexiko, Japan och Tyskland. Den privata sektorn står för över hälften av landets ekonomi. Man är tredje största producent i världen av olja samtidigt som man är världens största importör av olja. Inom jordbruket så är majs och sojabönor de främsta produkterna och landet står även bakom enormt kända varumärken varav ett är en brun bubblig dryck med röd etikett som man knappast behöver skriva namnet på!

Turistindustrin är också mycket stor i USA som har så många naturliga spännande platser att se samt kultur som lockar folk från jordens alla hörn. Varje år så kommer det miljontals turister till USA och man har förstås också gott om turister inbördes i och med att folk tar sig mellan olika stater och städer för semesterupplevelser. Turister spenderar mer pengar i USA än i något annat land och landet räknas som världens populäraste turistdestination efter Frankrike.

Kultur

Alla har ett hum om vad amerikansk kultur innebär men egentligen så är det rätt så svårt att befästa precis vad den amerikanska kulturen är då det rör sig om ett så mångkulturellt land. En storstad som New York har olika områden där olika grupper med olika etnicitet har rotat sig som till exempel China Town. Samtidigt så kan man säga att landet har en slags traditionell amerikanska kultur som klassas som västerländsk och som kommer från de europeiska invandrarnas kultur och traditioner. Den här kulturen speglas i den film och musik som kommer från USA. Något man kan säga med säkerhet är att USA med råge är världens mest individualistiska kultur där tanken är att vem som helst kan ta sig från fattigdom till rikedom och eventuellt också berömmelse.

Midwayöarna

Midwayöarna kallas även på engelska för Midway Atoll och det här är en atoll som ligger i norra Stilla havet. Öarna räknas in i Förena staternas avlägset belägna öar och de har sedan 1867 tillhört USA men är inte en av de amerikanska staterna. Midwayöarna ligger, som man förstår av namnet, halvvägs mellan Asien och Nordamerika, och området upptäcktes 1859 av kapten N.C. Middlebrooks. Historiskt sett så har öarna blivit kända för händelser som till exempel slaget som utkämpades här 1942 och som fick namnet Slaget vid Midway. Det här slaget utspelades mellan den 4 och 6 juni i närheten av öarna och det var USA som lyckades stå emot en japansk attack vilket blev till en viktig vändpunkt under kriget i Stilla havet.

Midwayöarna ligger nära Hawaiis arkipelag och är ett oorganiserat område som ligger mindre än 140 nautiska mil öster om den internationella datumgränsen. De som nu bor i atollen är folk från amerikanska United States Fish and Wildlife Service som är där för att överse och undersöka djurlivet. De utflykter som ordnas till dessa öar har ekologin på plats som fokus och man kan komma hit som turist. Faktum är att öarnas ekonomi uteslutande bygger på turistintäkter såväl som bidrag. Alla mat- och andra typer av produkter måste importeras.

Geografi och klimat

Albatross på Midwayöarna

Albatross

Midwayöarnas totala yta ligger på omkring 5,2 km² och atollen har två huvudsakliga öar, Påskön och Sand Island. Den högsta punkten ligger enbart på 1 meter och därför så är öarna mycket känsliga för översvämningar till följd av tsunamivågor. Revet som finns här täcks för det mesta av vatten och det gör det ganska farligt att ta sig igenom området i båt. Det finns ingen permanent befolkning på öarna men väl en landningsbana för flyg.

Midway atollen är en del av en kedja av vulkaniska öar och atoller som sträcker sig från Hawaii till Aleutianöarnas tipp. Den här kedjan heter Hawaii Emperor chain på engelska och består av ringformade barriärrev och många sandholmar. Midwayöarna är mycket viktiga för sjöfåglar. Öarna har ett tropiskt klimat och ingen riktigt kall säsong.

Miljö

Det är många sjöfåglar som förlitar sig på Midwayöarna som till exempel är hem till omkring 70 % av alla Laysanalbatrosser. Omkring 3 miljoner fåglar rör sig omkring dessa öar och varje art har funnit sin egen plats och nisch på öarna. Här kan man även se sälar som kommer upp på stränderna för att föda upp sina ungar. I vattnet och i revet så finns det bland annat sköldpaddor och bläckfisk och i lagunen lever det delfiner. Mänsklig aktivitet har förändrar miljön på öarna. 1869 så försökte man spränga i revet för att skapa en hamn på Sandön och det här ett exempel på sådant som har påverkat ekologin. Andra exempel är att man har introducerat främmande arter som till exempel Ironwood träd från Australien som skydd mot vinden. De byggnader som finns på öarna har bly i färgen vilket utgör en miljöfara för albatrosspopulationen men här gör man insatser som går ut på att man tar bort färgen. Midwayöarna har precis som Hawaiis öar problem med det skräp som flyter in från Stilla havets flytande sopberg. Det här är skräp som till största delen består av plast som samlas på Midwayöarnas stränder. Skräpet utgör en fara för fåglarna på öarna och man har undersökt albatrosser och funnit att nästan alla har ätit av plasten vilket leder till förgiftning och att ungarna dör.

Johnstonatollen

Den första dokumentationen av atollen Johnstonatollen gjordes den 2 september 1796 när den amerikanske briggen Sally gick på grund nära öarna. Briggens kapten Joseph Pierpont publicerade händelsen i flera amerikanska tidningar och gav då en exakt position för det som han kallade för Johnston and Sand Island. Han gjorde dock inget anspråk på området och det var först 1807 då kapten Charles J. Johnston på skeppet Royal Naval såg öarna som de fick sitt namn. Under åren som följde så var det många skepp som kom förbi men de nöjde sig med att se atollen för att sedan segla vidare.

Idag så räknas Johnstonatollen som ett område inom Förena staternas avlägset belägna öar. Området har tillhört USA sedan den 19 mars 1858 och det ligger omkring 1 400 km väster om Hawaii. Johnstonatollen är även känd under namnet Kalama atollen vilket används av hawaiier. Den som vill besöka öarna måste ha ett tillstånd och det är normalt sett bara forskare som kommer hit. Atollen har varit en fristad för fåglar och har även använts som plats för sjömilitären att tanka. Dessutom så har det här området använts en hel del för tester av kärnvapen och biologiska vapen och för rymdåterhämtning. Här har man haft en hemlig missilbas och som en plats att göra sig av med kemiska vapen på. Allt det här har lett till att man har förorenat området och på grund av det så har man varit tvungen att ta fram en plan för hur man ska kunna rengöra och läka platsen.

Geografi och klimat

Johnstonatollen med flygfält

Flygfältet på stora ön

Johnstonatollen är en grupp korallöar som totalt sett har en landyta på 2,8 km². Det rör sig alltså om ett mycket litet område som till största delen består av sand och låg vegetation. Här finns det inga källor till sötvatten och öarna är obebodda. Johnstonatollen räknas idag som ett naturskyddsområde. Atollen ligger på en korallrevsplattform och har fyra olika öar, Johnston som även kallas för Kalama, Sandön, Akau och Hikina. De två sistnämnda öarna är konstgjorda och man har också lagt till de första två öarna för att förstora landytan. Detta har man åstadkommit med korallmuddring.

På grund av atollens lutning så har den större delen av revet på den sydöstra sidan sjunkit. Även om man här inte har ett rev som omringar så finns det i den nordvästra delen av atollen en grund lagun där djupet ligger på mellan 3-10 meter. Klimatet är tropiskt men torrt. Det blåser konstant från nordöst och temperaturerna erbjuder inte stor variation. Vegetationen består mest av låg vegetation och en del palmer.

Föroreningar

Johnstonatollen är en av de atoller i Stilla havet som man kan allra mest om. Det beror på att man noga har studerat effekterna av all den kemiska förorening som man har utsatt området för. Man har begravt en massa radioaktivt material på ön och för att läka området så har man bland annat byggt ett 61 centimeter tjockt lock över platsen där man grävt ned spillet som man samlat från öarna. Denna plats är noga utmärkt och man fortsätter att undersöka effekter av all den förorening som atollen har utsatts för.

Howlandön

Howlandön har tillhört USA sedan den 5 februari 1857 och räknas som ett område inom Förenta staternas avlägset belägna öar. Den här ön har aldrig blivit en införlivad del av USA och det är kanske inte så konstigt för här finns ingen befolkning och de som rör sig på ön är i huvudsak forskare som kommer hit för att undersöka miljö och natur. Man brukar tala om Howlandön och Bakerön tillsammans som Baker-Howland för Bakerön ligger bara omkring 100 km bort från Howland. Tillsammans så kallas de två öarna på engelska för Phoenix Islands.

Howlandön upptäcktes år 1822 av den amerikanske kaptenen George B. Worth, men mer känt är kanske att ön aldrig någonsin nåddes av Amelia Earhart då hon misslyckades med att flyga runt jorden. Howlandön ligger i Mikronesien som är en del av Stilla havet, halvvägs mellan Australien och Hawaii.

Mer om Howlandön

Amelia Earheart nådde aldrig Howlandön

Amelia Earheart

Den här ön upptäcktes alltså under tidigt 1800-tal av USA men det skulle dröja tills 1857 innan USA officiellt lade anspråk på den. Både amerikanska och brittiska företag utvann guano på ön fram tills 1890 och man försökte under 1935 att kolonisera ön men detta lyckades inte. För att få komma till Howlandön så måste man ha ett särskilt tillstånd från amerikanska US Fish and Wildlife Service. Det är för det mesta forskare och utbildare som kommer hit, och det finns ett flygfält som anlades 1937 i förberedelse för Amelia Earhart som förväntades landa för att tanka, men det skedde alltså inte och idag så kan man inte använda flygfältet då det inte servas. Man får istället ta sig till ön med båt. På mitten av öns västra kust så finns det en plats där båtar kan lägga till.

Geografi och klimat

Howlandön är en korallö med en högsta höjd på 6 meter. En stor del av ön består av sand och låg vegetation. Det finns inga källor till sötvatten och idag så räknas ön som ett naturskyddsområde. Ön omges av ett smalt rev och här finns det gott om sjöfåglar. Ön har ett rikt marint liv som är av stort intresse för de forskare som kommer hit för att studera unika arter på nära håll. Klimatet är ekvatorialt och det betyder att man inte får mycket regn och att solen skiner på ett mycket intensivt vis. Temperaturerna regleras en aning av att det hela tiden blåser från öst.

Hawaii

För många så är Hawaii med sitt varma och tropiska klimat, vackra ständer och aktiva vulkaner ett fantastiskt resmål, men förutom vidunderliga vyer så är det här en spännande plats rent kulturellt och historiskt. I och med att Hawaii ligger mitt i Stilla havet så har man influenser både från Nordamerika och från Asien, och dessa blandas upp med den egna kulturen. På Hawaii så bor det mer än en miljon människor permanent och varje år så kommer det en stor skara turister från världens alla hörn. Huvudstaden heter Honolulu och ligger på ön O’ahu.

Hawaii är inte ett eget land utan en av de amerikanska delstaterna. Staten innefattar nästan hela den vulkaniska Hawaiiarkipelagen. De åtta huvudöarna ligger i den sydöstra delen av arkipelagen. Ordet Hawaii kommer från proto-polynesiskans Sawaiki som översätts till “hemland”. Ordet återkommer i andra språk som talas på öar i Stilla havet.

Geografi och klimat

Mauna Kea på Hawaii

Mauna Kea

Hawaii har ett tropiskt klimat som tack vare östliga vindar inte är så fuktigt och hett som det skulle kunna vara. Här kan man faktiskt se snö om man tar sig upp till 4 000 meter höjd på Mauna Kea och Mauna Loa under vintermånaderna. Den större delen av Hawaii har två årstider vilket är den torra säsongen mellan maj och oktober och regntiden som är mellan oktober och april. Klimatet kan vara lite olika beroende på den ö som man befinner sig på, och även på enskilda öar där det finns höga berg och därmed höjdskillnader som ger olika temperaturer.

De åtta huvudöarna är: Niʻihau,Kauaʻi, Oʻahu, Molokaʻi, Lānaʻi, Kahoʻolawe, Maui och Hawaiʻi som är den största ön och som därför ofta just kallas för den stora ön då man vill peka ut att man talar om ön och inte om staten som helhet. Geografiskt sett så är arkipelagen en del av Polynesiens subregion Oceanien. Hawaii räknas som USAs allra sydligaste delstat och det är intressant att beakta att det här rör sig om en delstat som inte har gräns till någon annan delstat i USA då den inte ligger på fastlandet.

Turism

Turismen är en mycket viktig del av Hawaiis ekonomi. Siffror från 2003 visade att man det året hade haft över 6 miljoner besökare till Hawaiis öar och detta gav intäkter på mer än 10 miljarder dollar. I och med att vädret är så pass milt året om så är Hawaii en turistdestination för årets alla månader. De flesta kommer under sommarmånader och många satsar på Hawaii då vintern kommer och man vill fly kyla och snö för en härlig tid på stranden. Hawaii har flera populära festivaler som folk också kommer för att vara med om som den årliga Merrie Monarch Festival som är en hula hula tävling och som Hawaiis internationella filmfestival.

Wakeöarna/Wake

Wakeöarna kallas ofta enbart för Wake och det här är en korallatoll med en kustlinje på 19 km som ligger strax nor om Marshallöarna i Stilla havet. Det här är ett område som räknas till Förenta staternas avlägset belägna öar, och sedan 1899 så styrs det av USA. Man kan säga att Wake ligger halvvägs mellan Nordmarianerna och Hawaii och att det rör sig om ett område som inte är en del av USA men som administreras av ett av USAs departement. Det bor omkring 150 personer på öarna och man kan inte röra sig i området precis hursomhelst då det övervakas av USAs flygvapen. Här finns det också en missilanläggning som drivs av USAs militära. Det är själva Wake ön som fungerar som centrum för atollen och här finns också ett flygfält med en 3 000 meter lång landningsbana.

År 2009 så utsåg president George W. Bush atollen som en del av det som kallas för Pacific Remote Islands Marine National Monument vilket är en grupp av öar i Stilla havet som överses av avdelningen Fish and Wildlife Service som tillhör USAS regeringsdepartement. Detta gjordes som ett sätt att skydda områdets unika djurliv.

Geografi och klimat

Wakeöarna från luften

Hela Wakeöarna

Wakeöarna ligger i den norra delen av Stilla havet och är till ytan sett mycket små. Det rör sig allt som allt om en yta på 6,5 km² och den högsta punkten ligger på 6 meter. Det här är inte en bebodd plats utan ett naturskyddsområde som styrs av USA via U.S. Fish and Wildlife Service. Många refererar till Wake som en enda ö fastän att det faktiskt rör sig om en atoll med tre olika öar och ett rev som omger en centralt liggande lagun. Att man säger Wakeön har en hel del att göra med den terminologi som USA använde sig av före det andra världskriget då man ville särskilja Wake från andra atoller som många gånger var under japansk kontroll.

Wakeöarna ligger i en tropisk klimatzon men under vintertid så drabbas området av ett tempererat klimat med stormar. Vattnet som ligger kring öarna är alltid varmt och under sommar och höst så håller det nästan badkarsvärme då temperaturen kan överstiga 27 °C. Ibland så drar tyfoner in över öarna och det här kan leda till farliga situationer men eftersom det inte finns någon egentlig befolkning på plats så rör det sig mest om byggstrukturer som kan ta skada. De amerikanska medborgare som finns på plats evakueras då man misstänker att öarna kommer att drabbas av en särskilt hård storm. Det var precis vad som hände hösten 2006 då en kategori-5 tyfon var på väg mot området.

Mer om Wakeöarna

Wakeöarna upptäcktes för Spaniens räkning av kapten Álvaro de Mendaña de Neyra. Mellan 1941 och 1945 så var det japanerna som hade kontrollen över Wake men amerikanerna tog sedan tillbaka styret över området. 1950 så fick Wakeöarna stor betydelse för USA då man kunde hålla möten här i närhet till Korea där Koreakriget var på gång. Efter detta så kom öarna att användas för försvarsoperationer under Kalla Kriget. Sedan 1974 så har man också använt öarna för att testa missilprogram, och landningsbanan som finns på Wake fyller även en funktion som plats att nödlanda på i området då detta blir nödvändigt.

Alaskagolfen

Alaskagolfen heter Gulf of Alaska på engelska och precis som namnet antyder så är detta en bukt med kust till Alaska i USA. Som en del av Stilla havet så definieras den här bukten av Alaskas södra kust som sträcker sig från Alaskahalvön. Kodiak ön ligger i väst och Alexanderarkipelagen i öst. I Alexanderarkipelagen så finns Glacier Bay och Inside Passage. Längsmed kusten till Alaskagolfen så finns det berg med skogar och även glaciärer vars smältvatten rinner ut i bukten. Under senare år så har det talats en hel del om det naturfenomen som upptäckts i bukten som ger ett intryck av att två oceaner möts men inte blandas med varandra. Rent vetenskapligt så rör det sig om vatten som visst beblandas men som på ytan ger intryck av att inte göra det. Bilder av detta fenomen är minst sagt spektakulära och något som man kan förundras över.

Mer om Alaskagolfen

Två hav vid Alaskagolfen

Två hav möts

Alaskagolfen har ett ekosystem som klassas som Klass 1. Det här betyder att det är mycket produktivt. I bukten så finns det gott om koraller som trivs i djupt vatten. Man kan finna koraller på 150 meters djup såväl som på 900 meters djup i denna havs-del. Det stormar ofta i Alaskagolfen och många av stormarna rör sig längsmed kusten söderut. På vägen så samlar de kraft och när de sedan drar in över USA så kan de vara riktigt farliga. En mycket stor del av den nederbörd som faller över sydvästra USA kommer just från Alaskagolfen.

Det finns gott om djurarter i vattnet och här bör späckhuggaren nämnas. Späckhuggarna lever gruppvis i bukten och man kan ge sig ut med båtar för att skåda dessa. Detta bör förstås göras tillsammans med experter eftersom det här är vilda djur som måste behandlas med respekt och försiktighet.

Platsen där två oceaner möts

Du kanske redan har sett bilder från Alaskagolfen där det ser ut som att två olika vatten möts utan att beblandas. Den ena sidan är mörkt blå och den andra turkost brunaktig. Skiljelinjen har ett slags skum och rör sig i vågor. Det ser verkligen ut som att två olika hav möts utan att blandas. Nu är det förstås så att det alls inte rör sig om två olika hav, vi är ju fortfarande i samma bukt som är en del av Stilla havet! Det som orsakar detta häftiga fenomen är tillförseln av vatten från glaciärer som tack vare strömvirvlar i bukten förs ut i bukten och skapar en situation där det uppstår olika densitet i vattenmassorna. Det här gör att man får en viss skiljelinje där det blir svårare för vattnet att blandas. Strömmarna som rör sig ut mot Alaskagolfen för med sig en massa sediment från glaciärerna, och leran och sedimentet ger en annan färg. I sedimentet så finns det också järn. Tack vare strömmarna som för vattenmassorna från glaciärerna österut och västerut så förs järn ut till delar av viken som är fattiga på järn. Det är också den här processen som leder till att vattenmassorna har olika färg och ger intrycket av att vara två helt olika havsdelar.

Berings hav

I norra Stilla Havet så ligger det hav som kallas för Berings hav och som sträcker sig mellan Alaska och Sibirien. Berings hav går samman med Norra ishavet via Berings sund och separerar två kontinenter, men man tror att det här tidigare har funnits en landbrygga mellan Ryssland och USA. Havet har en yta på omkring 2,2 miljoner kvadratkilometer och här kan det vara riktigt tufft att ta sig fram med båt då sjön ofta är hård med höga vågor. I den nordöstra delen så är vattnet grundare och det finns gott om större öar medan den sydvästra delen är djupare med djup på omkring 4 000 meter.

Berings hav har fått sitt namn efter den danske upptäcktsresanden Vitus Bering som för Rysslands räkning utforskade havet år 1728 och år 1741. Det var då som man på allvar upptäckte hur rikt området var på sälar, och säl har traditionellt sett varit mycket viktig för framställning av päls. Faktum är att havet utforskades tidigare än Bering av ryske Semyon Dezhnev. Idag så är Berings hav en av världens viktigaste källor för fisk. Här finns det ett rikt djurliv både i vattnet, i luften och längsmed kusterna på land.

Sälkontroversen

1886 så uppstod en bitter världskonflikt som rörde sälarna i Berings hav. En flock sälar som spenderade sommaren på Pribilof öarna tog sig under vintertid längre söderut och då de flyttade på sig så kunde vem som helst jaga sälarna på öppet vatten. Den här jakten hotade sälbeståndet så pass att man började bli oroliga för att arten skulle utrotas. Det var framförallt Kanada som pekades ut som bov i dramat och flera kanadensiska skepp bordades och fälldes senare i en domstol i Alaska. USA ansåg sig ha rätten till att kontrollera havet efter det att de fått ta över efter Ryssland i och med köpet av Alaska år 1867. England accepterade inte att USA tog sig rätten till att kontrollera öppet hav. Till slut så möttes man i domstol i Paris och då fick de skepp som bordats skadestånd samtidigt som man införde vissa restriktioner för säljakt i havet. De här restriktionerna visade sig dock vara rätt så ineffektiva och efter detta så har man i flera omgångar ingått olika avtal för att minska jakten alternativt att helt stoppa den. Här har även länder som Japan varit inblandade i diskussioner och avtal.

Havets fauna

Blåval i Berings hav

Blåval i Berings hav

Förutom säl så finns det gott om val i Berings hav. Här finns arter som blåval, sejval, knölval, kaskelot och blåval. Man kan också stöta på valrossar, sjölejon och späckhuggare, och tar man sig längst norrut i havet så kan det finnas isbjörnar. Havet är också hem för omkring 30 olika arter havsfåglar som här ruvar och lever sina liv. Exempel på dessa fåglar är albatrossen och beringmåsen. Det finns fåglar som är unika i detta hav och vissa har reda utrotats som till exempel Stellers sjöko och Pallas skarven. Vattnen är som sagt mycket rika på fisk och här fiskar man bland annat lax.