Salomonöarna

Det tar ungefär 3 timmar med flyg från Brisbane i Australien till Honiara som är Salomonöarnas huvudstad. Salomonöarna består av 6 huvudöar som är av vulkaniskt slag med berg och skog. Guadalcanal är ön som de flesta bor på och där huvudstaden samt flygplats finns. Idag är det många som kommer som turister till Salomonöarna och då är populära utflyktsmål platser där slag utkämpades under andra världskriget. Man kan dyka och se närmre på båtvrak såväl som besöka minnesplatser där man kan läsa mer om vad som hände på plats. Salomonöarna fick sin självständighet från Storbritannien 1978.

Mer om Salomonöarna

Haj vid Salomonöarna

Rikt djurliv i vattnet

Det finns många olika etniska grupper på Salomonöarna och man tror att den största gruppen, melanesier, har bebott öarna under flera tusen år. Den första europén att besöka öarna var spanjoren Alvaro de Mendana. Han kom år 1568 och gav öarna namnet Islas Salomon. Sedan öarna fick självständighet så har man fungerat som konstitutionell monarki med den brittiske monarken som statsöverhuvud. Det officiella språket är engelska och år 2009 så räknade man med en befolkning på strax över 500 000.

Geografi och klimat

Solomonöarna ligger öster om Papua Nya Guinea och allt som allt så rör det sig om tusentals öar. Sträckan mellan de öar som ligger längst i väst och de som ligger längst i öst räknas vara omkring 1 500 km. Klimatet är väldigt fuktig året om med höga temperaturer på omkring 26.5 °C. Det är svalare mellan juni och augusti och det regnar oftare mellan november och april. Salomonöarna kan delas in i två olika ekoregioner. De flesta öarna tillhör regionen Salomonöarna regnskogsregion. Den andra regionen är Vanuatu regnskogsregionen och här ingår Santa Cruz öarna. Jorden är på många platser mycket bördig vilket beror på vulkanisk aktivitet. På några av de större öarna så finns det vulkaner som fortfarande är aktiva. De allra aktivaste vulkanerna är Tinakula och Kavachi.

Jordbävningar

År 2007 i april så drabbades Solomonöarna av en kraftig jordbävning som följdes av en stor tsunami. Flodvågen förstörde mer än 900 hem och tog livet av minst 52 personer. Jordbävningen påverkade även landskapet så att nya stränder bildades där man nu kan se rester av korallrev som en gång fanns under vatten. Så sent som den 12 april 2014 så drabbades regionen av en jordbävning som mätte 7.6 på Richterskalan och det här är en verklighet som landets invånare får hantera med hjälp av varningssystem och byggteknik som ger hus som bättre klarar av skalven.

Nya Zeeland

Man skulle kunna säga att Nya Zeeland erbjuder hela världen i ett enda land. Här finns allt från snötäckta fjäll till tropiska regnskogar så för många så är detta land lika med drömmen om den perfekta semestern. För svenskar så finns det förstås en hake, för Nya Zeeland ligger väldigt långt bort från Europa och resten av världen. Landet är en grupp öar som ligger i sydvästra Stilla havet och som upptäcktes av holländske Abel Tasman år 1642. Då han först fick syn på landets snötäckta fjäll så beskrev han det som ett land som lyfts högt upp.

Sedan 1907 så är Nya Zeeland en brittisk besittning med självstyre. Landet utövar parlamentarisk demokrati som fungerar med samma modell som den som används i England. Nya Zeeland består av flera öar och två större landmassor som kallas för Nordön och för Sydön. Avståndet från Australien över det Tasmanska havet är omkring 1 500 km och landet ligger cirka 1 000 km söder om Nya Kaledonien, Fiji, Tonga och Stillahavsöarna. Huvudstaden heter Wellington men den största staden är Auckland. I Nya Zeeland så är de flesta ättlingar från de britter som en gång bosatte sig på öarna, men här finns flera minoritetsgrupper som är ättlingar till andra folkslag. De officiella språken är engelska, maori samt nyzeeländskt teckenspråk.

Geografi och klimat

Nya Zeeland har en omväxlande natur

Strand på Nya Zeeland

Nya Zeeland har ett milt kustklimat och innan folk kom för att bosätta sig på öarna så var de till stor del täckta av skog. I och med att området ligger mellan två tektoniska plattor, Stillahavsplattan och den Indo-australiska plattan, så finns det gott om fjälltoppar som har en vass profil. Den totala landarealen för landet ligger på 268 680 kvadratkilometer och om man mäter längden på de två huvudöarna så är landet längre än 1 600 km. De två huvudöarna skiljs åt av Cook sundet och de fem andra bebodda öarna heter Stewart ön, Chatham öarna, Great Barrier ön, d’Urville ön och Waiheke ön. Precis som i Norge så möts man i detta land av höga toppar och djupa dalgångar samt fjordar. Den norra huvudön har färre berg men bjuder däremot på aktiva vulkaner.

Klimatet är milt och temperaturerna ligger mellan 10 °C i söder till 16 °C i norr. De södra delarna av den södra huvudön har ett kyligare klimat med mer molnighet. Snösäsongen på den södra ön ligger mellan juni och oktober. På den norra ön så är det inte lika vanligt med snöfall.

Ekonomi

Nya Zeeland sysslar en hel del med export och den viktigaste samarbetspartnern var en gång Storbritannien. Det här samarbetet började vackla 1973 när Storbritannien gick med i EU. Det här ledde till att Nya Zeeland fick se sig om efter andra marknader att exportera till. Nya samarbeten inleddes med länder som Japan, Australien och USA. Man exporterar främst ull, lamm, biff, ost, fisk och kemikalier.

Nordmarianerna

I västra Still havet så ligger ögruppen Marianerna och här finner vi Nordmarianerna som är ett amerikanskt autonomt samvälde. På engelska så kallas Nordmarianerna för Northern Mariana Islands eller för Commonwealth of the Northern Mariana Islands. Området tillhör ett av fem amerikanska ö territorier. De andra fyra öarna är Guam, Puerto Rico, US Virgin Island och amerikanska Samoa. Det är dock bara Puerto Rico som liksom Nordmarianerna har förbundsstatus (commonwealth). Den totala ytan av öarna ligger på cirka 475,26 kvadratkilometer och 2010 så hade öarna 53 883 invånare. Av dessa så lever de flesta på ön Saipan. Av de andra 14 öarna som utgör Nordmarianerna så är bara Tiniam och Rota bebodda året om.

Geografi och klimat

Nordmarianernas utsikt

Vy från Nordmarianerna

Till Nordmarianerna så hör alla Marianernas öar förutom Guam som är den sydligaste. Allt som allt så rör det sig om 15 olika öar eller ö-områden. Garapan är huvudorten och den ligger på ön Saipan. Nordmarianerna ligger omkring 2000 km nordost om Filippinerna. Man delar in ögruppen i en nordlig och en sydlig del och de flesta bor på öar som ligger i den sydliga delen.

Den norra delens öar heter Farallon de Pajaros, Maug öarna, Asuncion ön, Agrihan, Pagan, Alamagan, Guguan och Zelandia Bank. Den södra delens öar heter Sarigan, Anatahan, Farallon de Medinilla, Saipan, Tinian, Aguijan och Rota. Den södra delens öar omges av korallrev och den norra delen består av flera vulkanöar där många vulkaner är aktiva som till exempel Anatahan, Pagan och Agrihan.

Klimatet på Nordmarianerna är tropiskt. Det är varmt och fuktigt året om och regntiden ligger mellan juli och november. Mellan december och maj så är det svalare. När det är regnsäsong så kan öarna drabbas av tyfoner. Temperaturerna är mycket jämna. Guiness Rekordbok har utnämnt temperaturerna på Saipan som världens allra jämnaste.

Politik och ekonomi

Sedan 1947 så är Marinerna tillsammans med Karolineröarna ett så kallat US Trust Territory of the Pacific Islands. Sedan 1978 så har öarna så kallad Commonwealth status vilket innebär ett visst självstyre. 1986 så skapades en union med USA vilket innebär att Nordmarianernas invånare har amerikanskt medborgarskap. Öarna har ett demokratiskt politiskt system med flera partier och man får ekonomiskt stöd från USA. Det politiska systemet har fått kritik för svågerpolitik.

Ekonomin på ön är högst beroende av stödet från USA men idag så är turistindustrin stadigt växande och en viktig källa till inkomster. Det är särskilt folk från Japan och från Sydkorea som kommer som turister till Nordmarianerna. Jordbruket har viss signifikans och består av mindre boskaps farmar samt småskaliga lantbruk som odlar kokosnötter, brödfrukt, tomater och meloner.

Nauru

Nauru är en liten ovalformad ö som ligger i västra Stilla havet. Landet annekterades av Tyskland 1888 och Australien tog över kontrollen 1914. Efter det andra världskriget så förvaltades Nauru gemensamt av Australien, Storbritannien och Nya Zeeland till dess att självständighet vanns år 1968. Det var länge så att landet hade en väldigt stabil ekonomi tack vare de fosfatfyndigheter som finns här. Fosfat används som gödsel och Australien har varit en av de största kunderna till Nauru. I och med att det här är en resurs som håller på att totalt utarmas så är Naurus ekonomiska framtid oviss.

Naurus huvudstad heter Yaren och landets officiella språk är nauran samtidigt som många talar engelska. Befolkningen uppmättes år 2011 att ligga på omkring 9 378 och därmed så kan man säga att det här är ett av världens allra minsta länder både vad gäller befolkning och yta. Naurus totala yta räknas ligga på omkring 21 kvadratkilometer.

Geografi och klimat

Fosfor har utvinnits i Nauru

Fosfor

Nauru är en ö som ligger omkring 42 kilometer söder om ekvatorn. Ön omges av ett korallrev som man vid lågvatten ser sticka upp över ytan. Det är på grund av revet som man aldrig har etablerat en hamn men det finns öppningar och kanaler som gör det möjligt att ta sig till ön i mindre båtar. Öns högsta punkt på 71 meter ligger på den centrala platån och kallas för Command Ridge. Längsmed öns kuster så är marken bördig och här växter det kokospalmer. Omkring Buada lagunen så växer det bananer, ananas och pandanus träd.

Det som utmärker en stor del av öns miljö är den utvinning av fosfor som så länge har pågått. Utvinningen av fosfor skedde på den centrala platån som idag består av tom terräng med ojämna kalkstenstoppar som kan nå upp till 15 meters höjd. Fosforsutvinningen har berövat och förstört omkring 80 procent av öns landyta och man tror att även omkring 40 procent av det marina livet omkring ön har förstörts av spillet från gruvdriften.

För att få sötvatten så samlar man regnvatten på taken för det finns inte många naturliga sötvattenskällor på ön. På grund av detta så finns det tre olika avsaltningsverk på Nauru. Klimatet på ön är hett och fuktigt. Regntiden med monsuner ligger mellan november och februari. Hur mycket det regnar varierar och det händer att ön vissa år utsätts för torka. I och med att det här är en ö så är man mycket känsliga för klimatförändringar och ändringar av havsnivån.

Naurus ekonomi

I början av 1980-talet så hade Naurus ekonomi en höjdpunkt. Det här berodde på fosfatutvinningen. När fosfatet långsamt har sinat så har man inte lyckats ersätta det med något annat då det inte finns så många andra naturresurser på ön. Under 1990-talet så försökte Nauru agera som skatteparadis men det här projektet lades ner år 2004. Idag så är arbetslösheten på ön mycket hög och de som har jobb arbetar för det mesta inom den offentliga sektorn.

Marshallöarna

Marshallöarna bildar två parallella ögrupper i norra Stilla havet. Det här är ett land som utgörs av 31 atoller och 1 152 öar. De två parallella ögrupperna kallas för Ratak (soluppgång) och Ralik kedjan (solnedgång). Här finns världens allra största lagun som heter Enewetak och det var här som USA sprängde sin första vätebomb år 1952. Det är också här som vi finner området Kwajalein som används av USA som testområde för missiler. Bomberna har påverkat området så pass att vissa platser inte går att bo på som till exempel Bikini atollen. USA har ansvar för Marshallöarnas försvar och för utrikespolitiska frågor men sedan 1986 så är området självstyrt som en republik i Mikronesien.

Lite historia

I början av 1500-talet så kom spanjorerna till området och upptäcktsresanden Alonso de Salazar anses vare den första europé vid öarna. Man tror att öarna har varit bebodda långt innan de upptäcktes av Spanien. Namnet på öarna kommer från den brittiske kaptenen John Marshall som kom hit under slutet av 1700-talet. I slutet av 1800-talet så blev Marshallöarna en tysk besittning, och 1906 så utropades de officiellt som en del av den tyska kolonin Tyska Nya Guinea. Japan intog öarna under det första världskriget och när nästa världskrig drog igång så slogs japanerna och amerikanerna på ön Kwajalein. Det hela slutade med att amerikanerna till sist ockuperade Marshallöarna och på så vis så blev de till ett amerikanskt territorium i de Förenta nationerna förvaltarskapsområde i Stilla havet. Fram till 1958 så testades en massa atombomber vid öarna och det här vill man idag få kompensation för då man fortfarande lider av problem med strålning till följd av testerna. Marshallöarna blev en självständig stat 1986 och då blev Amata Kabua landets första president. Idag så gör Marshallöarna anspråk på närliggande Wakeöarna som fortfarande är ett amerikanskt territorium.

Geografi och klimat

Natur i Marshallöarna

Typisk natur på Marshallöarna

Marshallöarna ligger norr om Nauru och Kiribati, söder om Wakeöarna och öst om Mikronesien. Rent praktiskt så består detta land av 29 atoller och 5 isolerade öar. 24 av atollerna är obebodda. Medelhöjden över havet på dessa öar ligger på omkring 2.1 meter. Klimatet är varmt och fuktigt och man har en regnsäsong mellan maj och november. Många av Stilla havets tyfoner har sin start i detta område varpå de växer i styrka och drar vidare mot Marianerna och Filippinerna. Med tanke på att man ligger så lågt över havsytan så är översvämningar och flodvågor problematiska. 2008 så översvämmades huvudstaden Majuro och detsamma hände återigen år 2013. Man har också haft problem med torka. Under 2013 så ledde den extrema torkan på Marshallöarna till att 6 000 personer fick klara sig på mindre än en liter vatten var per dag. På grund av detta så kunde man inte odla som vanligt och sjukdomar som influensa och diarré fick stor spridning. Idag så anses Marshallöarna vara det land som ligger mest i farozonen vad gäller översvämningar på grund av klimatförändringar.

Hajreservat

2011 så beslutade man sig på Marshallöarna om att skapa ett hajreservat på 2 000 000 kvadratkilometer. Det här är världens allra största hajreservat där det är förbjudet med haj-fiske och hajar som fastnar i nät måste friges. Nu har man dock diskuterat huruvida Marshallöarna verkligen kan kontrollera att reglerna efterlevs i en så enormt stor havszon.

Fiji

I den södra delen av Stilla havet, mellan Hawaii och Australien, så ligger Fiji. Det här är en ögrupp med över 330 öar varav en mycket stor del är obebodda. Området erbjuder vackra vita stränder, korallrev såväl som regnskog. De flesta av Fijis invånare bor på den största ön som heter Viti Levu där landets huvudstad Suva finns. Fiji var en brittisk koloni i nära 100 års tid men år 1970 så fick landet sin självständighet. Under tiden som koloni så lejde Storbritannien arbetare från Indien för att arbeta på sockerrörsfälten. På grund av detta så består dagens befolkning till stor del av så kallade Indo-fijier som har sina rötter från kolonialtidens indiska arbetare. Bland Indo-fijier så är de flesta hinduer medan den inhemska befolkningen till stor del är kristen. Det har uppkommit konflikter mellan dessa två grupper och detta har även lett till statskupper.

Geografi och klimat

Yasawa i Fiji

Yasawa

Av Fijis cirka 333 öar så är 110 bebodda. Till detta så kommer det kobbar och holmar, och öarna omges av korallrev. Viti Levu är som sagt den största ön och en annan större ö är Vanua Levu. Öarna täcks av berg och regnskog och kan ha toppar på upp till 1300 meter över havet. Landets flygplats finns i staden Nadi.

Klimatet är tropiskt marint och det är varmt året om utan extremtemperaturer. Den varmare säsongen är mellan november och april medan den kyligare säsongen är mellan maj och oktober. När det är kyligare så ligger temperaturerna på omkring 22 °C. Under den varma säsongen så regnar det ofta och det särskilt i inlandet. Vad gäller stormar så brukar man drabbas av cykloner omkring en gång per år.

Lite historia

Under 1600- och 1700-talet så utforskades Fiji av Holland och Storbritannien. 1874 så utropades Fiji att tillhöra Storbritannien. Under 1880-talet så började man odla sockerrör och det var detta som ledde till att man under 40 års tid tog in mer än 60 000 arbetare från Indien. Den här typen av arbetsinvandring fick sitt stopp i början av 1920-talet men den har lett till en pågående konflikt mellan de som har indisk härkomst och de infödda fijianerna. 1987 så låg generalen Sitiveni Rabuka bakom en statskupp som hade som mål att förhindra ett mestadels indiskt parti att ta över makten i landet. Den här militärkuppen ledde till att flera tusen fijianer med indisk påbrå lämnade landet på grund av etnisk diskriminering från regeringens sida. Sedan 1998 så har man en ny lag som gör det möjligt med en multikulturell regering och samarbeten mellan de olika grupperna, och samma år så fick Fiji sin första premiärminister med indiskt ursprung, nämligen Mahendra Chaudhry.

Ekonomi

Fiji har gott om naturtillgångar som skog, mineraler och fisk. De viktigaste naturtillgångarna är fisk, timmer, koppar, guld, vattenkraft och oljereserver som bedöms finnas på havsbotten och som ännu inte har utnyttjats. Den politiska röran som uppstod på Fiji under 1980- och 1990-talet påverkade ekonomin på ett negativt sätt och turistindustrin skadas av kupperna och den politiska oron i landet. Turistsektorn har dock kommit igen och är numera en viktig del av landets ekonomi.

Östtimor

Östtimor är det första land att bli självständigt under 2000-talet. Det här landet blev nämligen inte självständigt förrän den 20 maj 2002. Då hade det styrts av portugiser från 1500-talet och fram till 1975 varpå Indonesien invaderade och tog över. FN fördömde denna invasion och med FNs hjälp så kunde detta land i Sydostasien få sin självständighet. Landet ligger på den östliga delen av ön Timor och innefattar även en del av öns västra del. Landets officiella namn är Demokratiska republiken Östtimor. Landets totala yta är omkring 15410 kvadratkilometer. Huvudstaden heter Dili och de officiella språken är portugisiska och tetum.

Lite historia

Fin strand i Östtimor

Jesusstranden i Östtimor

Östtimor koloniserades av Portugal under 1500-talet och kallades för Portugisiska Timor fram till dess att ön avkoloniserades år 1975. När Östtimor hade avkoloniserats så ockuperade och invaderade Indonesien ön och utropade den till den 27:e indonesiska provinsen. Det här var dock något som invånarna på ön var föga intresserade av vilket senare kom att undersökas och fastställas av FN som fördömde Indonesiens invasion. När Östtimor år 2002 blivit ett eget land så blev man medlemmar i FN såväl som i Samväldet av portugisspråkiga länder. De flesta på ön är kristna men det finns några minoritetsgrupper som tillhör andra religioner.

Geografi och klimat

Ön Timor ingår i Malackaarkipelagen och är den största av de Små Sundaöarna. Söder om ön så finns Timorsjön som är en del av det Stilla havet och som skiljer Timor från Australien. Den västra delen av ön huserar den indonesiska provinsen Nusa Tenggara Timur. Den största delen av landet består av bergslandskap och det högsta berget är Tatamailau som också har namnet Mount Ramelau. Det här berget har en högsta punkt på 2 963 meter. Efter huvudstaden Dili så är Baucau den näst största staden. Längst i öst på Östtimor så ligger Paitchau bergskedjan och även Ira Lalaro sjön. Här har man anlagt ett naturreservat som har namnet Nino Konis Santana National Park. Här skyddar man landets tropiska skog och unika plantor och djurarter. Längsmed den norra kusten så finns det gott om korallrev som har uppmärksammats då de hotas av miljöförstöring.

Östtimor har två årstider, regntiden som ligger mellan december och april och den torra säsongen som ligger mellan maj och november, Under de torra månaderna så har man inte mycket regn på den norra kusten medan bergsområden och den södra kusten kan få tillfälliga regnskurar. När det väl regnar så leder detta ofta till översvämningar och jordskred vilket ibland gör det omöjligt att ta sig fram på vägar. Temperaturerna ligger på mellan 30°C och 35°C året om, i bergsområden så kan det bli kyligare.

Ekonomi

Industrier på Östtimor är aktiva inom områden som trycksaksproduktion, tvåltillverkning, hantverk och vävda tyger. Man odlar kaffe, ris och kassava, och landet exporterar kaffe, marmor och sandelträ.

Vietnam

Vietnam är ett land som ligger i Sydostasien och som länge har varit slutet för resten av världen, men på 2010-talet så har landet öppnats upp för turism och det här har lett till att många reser dit för att få se den unika naturen och historiska och kulturella platser. Landet har gräns till Laos, Kambodja och till Kina. Med en total yta på 331 210 kvadratkilometer så kan man säga att Vietnam är ungefär lika stort som Tyskland men formen på landet påminner mer om Norges som också har en liknande storlek. Landet har kust till det Sydkinesiska havet som är en del av det Stilla havet. Under 1900-talet så var Vietnam involverat i många krig vilket påverkade ekonomin på ett mycket negativt sätt. Idag så är landet en enpartistat där enbart kommunistpartiet är tillåtet, och där media noga kontrolleras för att undvika negativ publicitet om det enda partiet. Huvudstaden heter Hanoi och ligger i norra Vietnam, men den största staden, Ho Chi Minh, finns i södra Vietnam.

I de norra delarna av landet så finns det en storslagen natur med till exempel Ha Long bukten som tillhör ett av Vietnams fem världsarv och det högsta berget Fan Si Pan. Huvudstaden Hanoi är en populär turistdestination som bjuder på det spännande Ho Chi Minh mausoleet samt många olika museer med intressanta utställningar.

Geografi och klimat

Vietnam har kust mot Thailandviken

Vacker natur i Thailandviken

På gränsen till Laos och Kambodja så finns det en bergskedja och den största delen av Vietnam består av höga höjder och berg. I den nordöstra delen av landet så finns det en sjö med namnet Ba Bể-sjön. Här finns också floder, som till exempel Mekong floden och Röda floden, och vid deras deltan så är det extra bördigt vilket är anledningen till att många av landets invånare just har bosatt sig vid floddeltan för att kunna utöva jordbruk. Vietnam är som längst i sydlig nordlig riktning, omkring 1 650 km långt. Förutom kust till Sydkinesiska havet så har landet också i sydväst gräns till Thailandviken.

Man kan dela in klimatet i tre olika zoner, den norra, den centrala och den södra zonen. I norra Vietnam så är klimatet subtropiskt och fuktigt medan södra Vietnam bjuder på ett tropiskt klimat året om. Den centrala delen ligger någonstans mittemellan dessa två olika typer av klimat. Temperaturer kan variera stort och man finner de lägsta temperaturerna i bergen där det under vintertid till och med kan bli minusgradigt. I städerna Hanoi och Ho Chi Minh så är klimatet hett och fuktigt. Det kan regna året om i Vietnam men det är mindre risk för regn mellan december och april.

Vietnamkriget

Vietnamkriget utspelade sig mellan 1959 och 1975 och var ett krig som involverade Sydvietnam och USA mot Nord Vietnam och FNL (Sydvietnams nationella befrielsefront). USA blandade sig in i konflikten för att man ville vara med och motverka kommunismens spridning i världen. Kriget vanns av Nord Vietnam vilket ledde till att landet förenades under kommunistiskt styre. Kriget följdes av en invasion av Kambodja vilket ledde till en konflikt mellan Vietnam och Kina som stod på Kambodjas sida.

Thailand

Thailand kallades tidigare för Siam men har idag det officiella namnet Kungadömet Thailand. Det här är mycket riktigt ett kungadöme där tronen har gått i arv i flera generationer inom samma familj. De kungliga är viktiga i Thailand och påverkar opinion genom sina val och handlingar. Landet är dock en konstitutionell monarki så det finns en premiärminister, så det är inte kungahuset som ensamt leder och regerar Thailand.

Thailand har kust till Thailandviken som är en del av det Stilla havet, via denna vik så gränsar Thailand till Vietnam. Andra grannländer är Malaysia, Burma, Laos och Kambodja. Landet har olika typer av landskap beroende på var man befinner sig. För svenskar så är kanske de tropiska stränderna med det glasklara vattnet det första man kommer att tänka på då någon nämner Thailand, men faktum är att det här landet också har bergsområden där Doi Inthanon är den högsta punkten på 2565 meters höjd. Landets centrum domineras av floden Chao Phraya och dalgången som omger den. Den här floden mynnar till sist ut i Thailandviken.

Landets huvudstad, Bangkok, är en modern stad som är väldigt stor. Man räknar med att det bor omkring 12 miljoner människor i denna stad. Landets officiella språk är thai och valutan kallas för baht.

Kungadömet Thailand

Militärjuntan tar över Thailand

Militärjuntan tar över Thailand

I maj 2014 så tog en militärjunta över makten i Thailand som är en konstitutionell monarki med kungen Bhumibol Adulyadej Rama IX som monark. Det här är den nionde monarken från Chakridynastin som har suttit på Thailands tron sedan 1782. Thailands kung är statschef och även chef för landets väpnade styrkor. Kungen ska vara buddist och även om han inte har något direkt inflytande över landets politik så är det välkänt att Thailands kungahus lägger sig i politiska frågor.

Djur och natur

För många så är Thailand något av ett paradis på jorden. Det tropiska klimatet erbjuder en stor kontrast till de svenska vintrarna och dessutom så finns det djur som man bara kan se på bild i Sverige. Apor, elefanter, hajar, ormar och krokodiler är bara några exempel på sådant som man kan få se i landet. Flera naturreservat har upprättats för att skydda arterna och dessa kan man besöka för att få se naturen och djuren i ett orört tillstånd. Djurlivet är rikt både i haven som omger landet och på öar och fastland. För många så innebär drömsemestern dykturer i Thailandviken. Maten influeras starkt av den flora och fauna som finns på plats och det är mycket vanligt förekommande med rätter som kombinerar det som man kan fiska upp från havet med de kryddor som växer på land.

Den bästa tiden att vistas i Thailand är när det är som kallast i Sverige, nämligen mellan november och februari. Under andra tider på året så kan man räkna med kraftiga regnfall men beroende på var man befinner sig i landet så kan man ändå få tillräckligt med sol för att kunna upptäcka städer, byar, kultur och även stränder.

Sydkorea

Sydkorea är ett mycket spännande land som bjuder på antika ruiner och fantastiska naturupplevelser med vackra landskap. Det här landet har också moderna städer där de som kommer på besök kan uppleva annorlunda kultur och tradition i total komfort. Till skillnad från grannlandet Nordkorea så är det här ett demokratiskt land med mycket god utveckling av ekonomi. Huvudstaden heter Seoul och är världens tionde största stad där antika tempel står vägg i vägg med moderna skyskrapor. Formellt så heter landet republiken Korea och det ligger i östra Asien på den södra delen av Koreahalvön. I norr så har man gräns till Nordkorea och via vattnet så gränsar man även till Japan och till Kina.

Med 50 miljoner invånare så är Sydkorea ett mycket tätbefolkat land. De allra flesta bor i städerna där det finns bättre möjlighet till jobb och utbildning.

Sydkorea – en av fyra tigrar

När man talar om Sydkorea så brukar man nämna att det här landet är en av de fyra tigrarna. De andra tigrarna är Taiwan, Singapore och Hongkong. Det som gör att man kallar dessa länder (Hongkong är idag en del av Kina) för tigrar är att de alla står bakom marknader som växer snabbt. Snabbt växande ekonomi har också fått sitt eget tigeruttryck, nämligen tigerekonomi. Tigerekonomi har man börjat använda för andra länder som har en ekonomi som växer snabbt, som till exempel Irland under början av 2000-talet.

Geografi och klimat

Seoul, Sydkoreas huvudstad

Seoul på kvällen, floden Han

Sydkorea upptar 45 % av Koreahalvön och totalt sett så har landet en yta på 99 313 km². I söder så finns Koreasundet, i väster ligger Gula havet och i öster det Japanska havet som är en del av det Stilla havet. Den sydvästra kusten har gott om öar, vikar och uddar, medan den östra kusten har en mer rak formation. I Sydkorea så finns det gott om berg och högland och den högsta bergstoppen är en vulkan med namnet Halla-san vars topp ligger på 1950 meter. Det här berget ligger på ön Jeju som är Sydkoreas största ö och som ligger omkring 10 mil från fastlandet.

Sydkorea har många öar men av 3 500 öar så är det bara 600 som är bebodda. Landet kännetecknas av ett inlandsklimat med långa, torra och kalla vintrar och fuktiga och varma somrar. Man har fyra olika årstider och det är luftmassorna som kommer in från Asien som har störst påverkan på vädret. I Seoul så ligger vintertempereraturerna på några minusgrader medan sommaren ger varma dagtemperaturer på omkring 25° C. Cheju öarna har ett mildare väder än resten av landet och här hamnar man sällan på minusgradiga temperaturer under vintern. I Sydkorea så är man känsligare för tyfoner än i Japan och Taiwan, Kinas östra kust eller på Filippinerna. Tyfonerna kommer in över landet under sensommaren och för med sig häftiga regn. På grund av regnen så råkar man ibland ut för kraftiga översvämningar.