Johnstonatollen

Den första dokumentationen av atollen Johnstonatollen gjordes den 2 september 1796 när den amerikanske briggen Sally gick på grund nära öarna. Briggens kapten Joseph Pierpont publicerade händelsen i flera amerikanska tidningar och gav då en exakt position för det som han kallade för Johnston and Sand Island. Han gjorde dock inget anspråk på området och det var först 1807 då kapten Charles J. Johnston på skeppet Royal Naval såg öarna som de fick sitt namn. Under åren som följde så var det många skepp som kom förbi men de nöjde sig med att se atollen för att sedan segla vidare.

Idag så räknas Johnstonatollen som ett område inom Förena staternas avlägset belägna öar. Området har tillhört USA sedan den 19 mars 1858 och det ligger omkring 1 400 km väster om Hawaii. Johnstonatollen är även känd under namnet Kalama atollen vilket används av hawaiier. Den som vill besöka öarna måste ha ett tillstånd och det är normalt sett bara forskare som kommer hit. Atollen har varit en fristad för fåglar och har även använts som plats för sjömilitären att tanka. Dessutom så har det här området använts en hel del för tester av kärnvapen och biologiska vapen och för rymdåterhämtning. Här har man haft en hemlig missilbas och som en plats att göra sig av med kemiska vapen på. Allt det här har lett till att man har förorenat området och på grund av det så har man varit tvungen att ta fram en plan för hur man ska kunna rengöra och läka platsen.

Geografi och klimat

Johnstonatollen med flygfält

Flygfältet på stora ön

Johnstonatollen är en grupp korallöar som totalt sett har en landyta på 2,8 km². Det rör sig alltså om ett mycket litet område som till största delen består av sand och låg vegetation. Här finns det inga källor till sötvatten och öarna är obebodda. Johnstonatollen räknas idag som ett naturskyddsområde. Atollen ligger på en korallrevsplattform och har fyra olika öar, Johnston som även kallas för Kalama, Sandön, Akau och Hikina. De två sistnämnda öarna är konstgjorda och man har också lagt till de första två öarna för att förstora landytan. Detta har man åstadkommit med korallmuddring.

På grund av atollens lutning så har den större delen av revet på den sydöstra sidan sjunkit. Även om man här inte har ett rev som omringar så finns det i den nordvästra delen av atollen en grund lagun där djupet ligger på mellan 3-10 meter. Klimatet är tropiskt men torrt. Det blåser konstant från nordöst och temperaturerna erbjuder inte stor variation. Vegetationen består mest av låg vegetation och en del palmer.

Föroreningar

Johnstonatollen är en av de atoller i Stilla havet som man kan allra mest om. Det beror på att man noga har studerat effekterna av all den kemiska förorening som man har utsatt området för. Man har begravt en massa radioaktivt material på ön och för att läka området så har man bland annat byggt ett 61 centimeter tjockt lock över platsen där man grävt ned spillet som man samlat från öarna. Denna plats är noga utmärkt och man fortsätter att undersöka effekter av all den förorening som atollen har utsatts för.