Midwayöarna

Midwayöarna kallas även på engelska för Midway Atoll och det här är en atoll som ligger i norra Stilla havet. Öarna räknas in i Förena staternas avlägset belägna öar och de har sedan 1867 tillhört USA men är inte en av de amerikanska staterna. Midwayöarna ligger, som man förstår av namnet, halvvägs mellan Asien och Nordamerika, och området upptäcktes 1859 av kapten N.C. Middlebrooks. Historiskt sett så har öarna blivit kända för händelser som till exempel slaget som utkämpades här 1942 och som fick namnet Slaget vid Midway. Det här slaget utspelades mellan den 4 och 6 juni i närheten av öarna och det var USA som lyckades stå emot en japansk attack vilket blev till en viktig vändpunkt under kriget i Stilla havet.

Midwayöarna ligger nära Hawaiis arkipelag och är ett oorganiserat område som ligger mindre än 140 nautiska mil öster om den internationella datumgränsen. De som nu bor i atollen är folk från amerikanska United States Fish and Wildlife Service som är där för att överse och undersöka djurlivet. De utflykter som ordnas till dessa öar har ekologin på plats som fokus och man kan komma hit som turist. Faktum är att öarnas ekonomi uteslutande bygger på turistintäkter såväl som bidrag. Alla mat- och andra typer av produkter måste importeras.

Geografi och klimat

Albatross på Midwayöarna

Albatross

Midwayöarnas totala yta ligger på omkring 5,2 km² och atollen har två huvudsakliga öar, Påskön och Sand Island. Den högsta punkten ligger enbart på 1 meter och därför så är öarna mycket känsliga för översvämningar till följd av tsunamivågor. Revet som finns här täcks för det mesta av vatten och det gör det ganska farligt att ta sig igenom området i båt. Det finns ingen permanent befolkning på öarna men väl en landningsbana för flyg.

Midway atollen är en del av en kedja av vulkaniska öar och atoller som sträcker sig från Hawaii till Aleutianöarnas tipp. Den här kedjan heter Hawaii Emperor chain på engelska och består av ringformade barriärrev och många sandholmar. Midwayöarna är mycket viktiga för sjöfåglar. Öarna har ett tropiskt klimat och ingen riktigt kall säsong.

Miljö

Det är många sjöfåglar som förlitar sig på Midwayöarna som till exempel är hem till omkring 70 % av alla Laysanalbatrosser. Omkring 3 miljoner fåglar rör sig omkring dessa öar och varje art har funnit sin egen plats och nisch på öarna. Här kan man även se sälar som kommer upp på stränderna för att föda upp sina ungar. I vattnet och i revet så finns det bland annat sköldpaddor och bläckfisk och i lagunen lever det delfiner. Mänsklig aktivitet har förändrar miljön på öarna. 1869 så försökte man spränga i revet för att skapa en hamn på Sandön och det här ett exempel på sådant som har påverkat ekologin. Andra exempel är att man har introducerat främmande arter som till exempel Ironwood träd från Australien som skydd mot vinden. De byggnader som finns på öarna har bly i färgen vilket utgör en miljöfara för albatrosspopulationen men här gör man insatser som går ut på att man tar bort färgen. Midwayöarna har precis som Hawaiis öar problem med det skräp som flyter in från Stilla havets flytande sopberg. Det här är skräp som till största delen består av plast som samlas på Midwayöarnas stränder. Skräpet utgör en fara för fåglarna på öarna och man har undersökt albatrosser och funnit att nästan alla har ätit av plasten vilket leder till förgiftning och att ungarna dör.