Japanska havet

I den västra delen av Stilla havet så ligger det Japanska havet mellan Asiens fastland och Japan. Nord- och Sydkorea och Ryssland har kust till detta hav och det pågår en konflikt om dess namn. I Nordkorea så heter havet Koreanska Östhavet medan sydkoreanerna kallar det för Östhavet. Vattnet i havet är för det mesta varmt och området drabbas ofta av monsuner som kan driva upp vågor på upp till 8 meters höjd. Den norra delen av havet kan dock bli riktigt kall och här kan vattnet till och med frysa till is under vintermånaderna.

Vad ska havet heta egentligen?

Grannländer till det Japanska havet

Japanska havet med grannländer

Det där med det Japanska havets namn är ingen liten sak och fortfarande något som diskuteras i regionen. Historiskt sett så har alla parter i konflikten till viss del rätt, men sedan 2012 så bestämdes det av International Hydrographic Organization (den internationella hydrografiska organisationen) att havet ska kallas för Sea of Japan på engelska. Det här är dock något som många tror kommer att ändras på grund av de högljudda protesterna från Syd- och Nordkorea. År 2017 så ska frågan ses över igen varpå havet kanske får ett nytt officiellt namn. Anledningen till att man inte gillar att havet kallas för Japanska havet är att man ser Japan som en kolonisationsmakt med ambitioner om att utvidga i regionen på ett aggressivt sätt.

Geografi och klimat

Man tror att det här havet en gång var omgett av land i alla riktningar och att det senare kom att förenas med Stilla havet. Strömmarna i havet cirkulerar motsols. Kurishio strömmen (även kallad Japanströmmen), Tsushima strömmen och den varma Öst Korea strömmen för varmt saltvatten till den norra delen av havet. De tre strömmarna går i norr samman med Tsugaru strömmen och flyter ut i Stilla havet via Tsugarusundet.

Japanska havet har tre sänkor:

  1. Japansänkan i norr
  2. Tsushimasänkan i sydväst
  3. Yamotosänkan i sydöst

Klimatet i havet kännetecknas av det varma vattnet i söder samt monsuner. Avdunstningen är stor och det särskilt mellan oktober och mars när den kraftiga nordvästra monsunvinden drar in med kall och torr luft. Den här avdunstningen leder till snöfall i bergsområdena som finns på Japans västra kust. Sjön kan vara mycket hård och man har vid upprepade tillfällen uppmätt tsunamivågor. Sibiriens kust fryser under 4-5 månaders tid och man kan ha is på kusten fram till juni beroende på hur vädret har sett ut ett visst år.

Fiske och naturliga rikedomar

Fisket är mycket viktigt i det Japanska havet och stor fokus ligger på sill, sardiner och tonfisk. Det finns sedan Andra Världskriget vissa problem med beståndet av dessa tre arter. Bläckfisken är också en art som man fiskar efter i detta hav och dessutom så tillverkas sjögräs för produktion av matprodukter. Kurilerna är en omdiskuterad ögrupp som det tvistas om och Sydkorea, Japan och Ryssland anser sig ha rätt till öarna. Tvisten har med fisket att göra. Det Japanska havet har även andra skatter som olja och naturgas och det särskilt i den norra delen av Japan och Sakhalin ön.