Ochotska havet

Den som vill känna lukten av drivis kan ge sig ut på tur ombord på ett isbrytarfartyg från Hokkaido vid Japans kust till det Ochotska havet. Det här kan verkligen bli en spännande upplevelse som börjar med en tågresa genom ett snölandskap mot havets kust, men man måste inte resa till Japan för att komma detta hav nära, det har även kust till Ryssland (i norr), Kamtjatka (i öst) och Kurilerna (i sydost). Det här havet är en fascinerande plats som till stora delar är fruset mellan november och juni. Havets djupaste punkt ligger på cirka 3 363 meter men medeldjupet ligger på omkring 800 meter.

Det istäckta havet

Isbrytare på Ochotska havet

Isbrytare

Det där att Ochotska havet brukar vara täckt av is är allmänt känt, men det är inte så att hela havet ligger under is under de kallaste månaderna och det går att ta sig ut på vattnet med hjälp av isbrytare. Anledningen till att detta hav är benäget att frysa är att det får en hel del sötvatten från Amurfloden vilket minskar på saliniteten i havet vilket i sin tur innebär att även smältpunkten höjs. På grund av detta så kan is snabbare bildas. Förutom att Ochotska havet fylls av drivis så är det också ofta mycket stormigt och dimmigt. Det här gör det stundtals farligt att färdas på vattnet.

Gott om fisk

Det här havet är mycket viktigt för den ryska fiskeindustrin då det finns gott om fisk i det. I och med att den större delen av havet omges av ryskt territorium så är det också Ryssland som står för den större delen av fisket i det. Under 1800-talet så var det här även en viktig zon för valfiske. Stor fokus låg på jakt av grönlandsvalar och när jakten var som mest intensiv så låg omkring 160 skepp i regionen och en del av dessa kom från USA. Valjakten pågick fram till början av 1900-talet då den avtog.

Olja och gas

När man pratar om det Ochotska havet så måste naturtillgångarna av olja och gas nämnas. Enligt ryska undersökningar så ska det finnas 29 olika zoner med gas och olja i detta hav. Det här är områden som ligger nära kusterna och man har räknat ut att det kan röra sig om hela 1,2 miljarder ton råolja såväl som om 1,5 miljarder kubikmeter naturgas så det är tillgångar som är otroligt viktiga för Ryssland.

Viktiga hamnar vid Ochotska havet

Det finns förstås flera viktiga hamnar omkring det Ochotska havet och många av dessa ligger i Japan såsom Abashiri, Monbetsu och Wakkanai som alla finns i den japanska regionen Hokkaido. Viktiga ryska hamnar är Magadan och Palana. Magadan grundades 1921 och under Stalins tid så var det här ett slags transitcenter för fångar som skickades till arbetsläger. Även i mer modern tid så har denna stad förknippats med slavarbete som till exempel då den har varit ett centrum för utvinning av guld som sedan skickats vidare via hamnen. Idag så är det skeppsbygge och fiske som är viktigast för stadens ekonomi men utvinningen av guld är också en viktig inkomstkälla.