Stora Australbukten

Stora Australbukten är en enorm havsvik som ligger längsmed det australiska fastlandets södra kust. Man skulle kunna kalla viken för en bukt och den är så pass stor att man med lätthet urskiljer den på satellitbilder tagna från rymden. Bukten sträcker sig från öst till väst i linje med ekvatorn och är den längsta isfria kustlinje som löper i denna riktning i den södra hemisfären. Européerna upptäckte inte denna bukt förrän på 1600-talet men den har förstås varit känd för lokalbefolkningen, aboriginerna, bra mycket längre. Den som har rest till Australien och tagit sig på en sightseeing tur över Nullaborslätten, eller rest längsmed Tasmaniens västra kust, har sett en bit av Stora Australbukten. Klipporna som finns längsmed kusten är mycket populära turistmål då de bjuder på fantastisk utsikt.

På engelska så kallas Stora Australbukten för Great Australian Bight och den kontinentala hylla som bukten ligger på är mycket grund och vid. Vid hyllans ände så blir det genast mycket djupt, och djupet går här från ett medel på omkring 200 meter till fyra kilometers djup. Tack vare de havsströmmar som går genom viken så tillförs viktig flora och fauna som drar till sig många djurarter som lever i vattnet.

Geografi och historia

Australiens kustlinje vid Stora Australbukten är full av klippor, stränder lämpliga för vågsurfing och stora plattformar av sten där man kan blicka ut över bukten och eventuellt få syn på valar. Man kan faktiskt säga att denna enorma bukt är en slags marin öken. Det betyder inte att det inte finns gott om djurarter men det ser lite annorlunda ut än på andra håll i Stilla havet då man inte har särskilt mycket regnfall över bukten och det heller inte tillkommer något sediment från floder. Den här havsbukten upptäcktes först av holländske François Thijssen som seglade hit under början av 1600-talet men det skulle dröja till början på 1800-talet då den engelske upptäckaren Matthew Flinders tog sig till området innan man fick en ordentlig kartläggning av det. Flinders undersökte bukten då han reste runt Australien och vid senare tillfälle så kom Edward John Eyer att undersöka platsen från land sett.

Nationalparken Stora Australbukten

Sydkapare i Stora Australbukten

Sydkapare

918 km väster om staden Adelaide så har man upprättat ett skyddat naturområde med namnet Great Australian Bight Marine National Park. Parken upprättades 1996 för att skydda sydkapare som är en valart som tillhör familjen rätvalar och som ser ut ungefär som nordkapare som tillhör samma valfamilj. Området är också till för att skydda och bevara de sjölejon som lever i viken. Mellan juni och oktober så har man god chans till att få syn på valarna som då befinner sig i området för att kalva och föda upp de nya ungarna. Parken ligger mitt på Stora Australbukten och här finns det klippiga partier som gör det enklare att få syn på valarna ute i vattnet. Det finns också hajar i dessa vatten vilket ibland gör det farligt att surfa längsmed de stränder som passar bra för surfing.

Klimat

Sjön är för det mesta rätt hård i detta område vilket beror på att starka vindar blåser över Stora Australbukten. Under sommaren så är det heta och torra vindar som blåser in från centrala Australien över Bundaklipporna som ligger i den norra delen av viken. De här vindarna leder till att mer vatten från havsytan avdunstar och det leder till att mer salt i ytvattnet. Blåsten tvingar upp kallt vatten upp från botten och upp till ytan nära Eyre halvön. Det här leder till att viktiga näringsämnen når ytan vid kustlinjen så att marina plantor kan växa och ta del av den lokala näringskedjan.