Timorsjön

I det Australasiatiska medelhavet så finns det ett område som kallas för Timorsjön. Det här havsområdet ligger mellan ön Timor och Australiens norra kust. Det här är ett rätt så grunt hav där den allra djupaste delen når omkring 3 300 meters djup. Havsdelens totala yta ligger på omkring 610 000 km² och området innefattar en rad viktiga öar som till exempel Melville öarna, en del av Tiwi öarna, och Ashmore och Cartier öarna som tillhör Australien. Området är av stort intresse för geologer och historieforskare, och man tror att Timorsjön en gång var så pass grund att människor kunde ta sig från ö till ö för att nå Australien. Timorströmmen rör sig i sydvästlig riktning mellan den indonesiska skärgården och Australien. Med denna ström så förs vatten från Stilla havet till den Indiska oceanen.

Geografi

Solnedgång på Timorsjön

Solnedgång över Timorsjön

Timorsjön angränsar till tre stora sund som ligger vid Australiens norra kust, dessa heter på engelska Joseph Bonaparte gulfen, Beagle gulfen och Van Diemen gulfen. I Australien så är staden Darwin den största med kust till Timorsjön. Australiska floder som mynnar ut i denna havsdel är Fish floden, King floden, Dry floden, Victoria floden och Alligator floden. Det finns fler floder i Australiens Kimberly region som också mynnar ut i detta del-hav. Den djupaste punkten i havet kallas för Timor sänkan och den anses vara en fortsättning av Sunda sänkan (även kallad Java sänkan). Geologer har lite olika åsikter om denna sänkas status, om den är en del av Timoröarnas berg eller om den rentav är en del av Java sänkan. Större delen av Timorsjön är inte så djup utan ligger på omkring 200 meter i medeldjup.

Väder

Det är vanligt med tropiska stormar i Timorsjön, och dessa kan vara rätt så problematiska för arbetet med utvinning av olja och gas som pågår i området. På grund av att vädret kan vara så pass tufft så har man utvecklat plattformar och arbetsmetoder som gör det möjligt att klara av stormar på ett säkert sätt. Det här innebär många gånger att man snabbt måste avbryta produktionen, evakuera de som jobbar med utvinningen med helikopter, och invänta lugnare väder.

Timorsjön avtalet

I och med att det här är ett område med rikedomar i form av gas och olja så är det inte så konstigt att konflikter om rätten till det har uppstått. Timorsjön avtalet slöts mellan Östra Timor och Australien år 2002. Man kom överens om att de två länderna delar på rätten till att utforska Timorsjön för att finna olja. Det är inte så att avtalet säger att länderna delar på området i sig utan detta handlar uteslutande om oljeresurserna och att man delar på dessa i enlighet med avtalets bestämmelser. Det här avtalet ersätter ett tidigare avtal från 1989 som inte längre kunde anses vara gällande då Östra Timor inte längre sågs som en Indonesisk provins.